Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1979 Dezavantajlı Kişiler için Kayseri İstihdam Merkezi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amaç:

Kayseri' de dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmak.

Özel Amaçlar:

Dezavantajlı bireylerin (Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne kayıtlı hükümlüler ile İŞKUR'a kayıtlı engelli bireyler), mesleki eğitimler yoluyla mobilya imalatı ve tekstil sektörleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan sektörlerde istihdam edilebilirliklerini arttırmak ve işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak,
Dezavantajlı bireylere girişimci olabilmeleri için girişimcilik eğitimleri vermek ve girişimcilik finansman modelleri konusunda danışmanlık yapmak,
Dezavantajlı bireylerin sosyal entegrasyonlarını sağlamak,
Toplumda, önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi için farkındalık oluşturmak.

PROJENİN KAPSADIĞI BÖLGE : Kayseri (Merkez)

PROJE SÜRESİ : 12 Ay (01 Kasım 2016 - 31 Ekim 2017)

HEDEF GRUPLAR : Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne kayıtlı hükümlüler ve İŞKUR'a kayıtlı engelli bireyler.

NİHAİ FAYDALANICILAR : Projeden yararlanacak hükümlüler ve engelli bireyler, aileleri, hedef gruptaki kişileri istihdam edecek firmalar, bölge halkı ve tüm Türkiye.

BEKLENEN SONUÇLAR :

Bölgede insan kaynaklarının gelişimini desteklemesi,
Dezavantajlı bireyelere istihdam sağlaması,
Sektör gereksinimi olan kalifiye teknik eleman ihtiyacının karşılanarak ekonomiye teknik işgücü kazandırması,
Toplumda dezavantajlı bireyler için oluşan önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesine katkı sağlanması,
Proje kapsamında desteklenecek dezavantajlı birey sayısı : 160.

TEMEL FAALİYETLER :

Bu proje kapsamında katılımcılara farklı alanlarda uygulamalı mesleki eğitimler ve bireysel gelişim eğitimleri verilecektir.
Genel Amacı
Projemiz, Kayseri’de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne kayıtlı hükümlülerin ve Kayseri bölgesindeki bedensel engelli kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunulacaktır.

Özel Amacı
Kayseri’de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne kayıtlı hükümlülerin içerisinde daha dezavantajlı durumdaki hiç bir mesleki beceriye sahip olmayan kişiler ile Kayseri’de İŞKUR'a engelli olarak kayıt olan bedensel engelli kişilerin meslek edinmeleri ya da iş sahibi olmaları hususunda mesleki eğitimlere tabi tutularak Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (KOSB) mobilya imalatı ve tekstil sektörleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan sektörlerde istihdam edilebilirliğini arttırmak ve bunların işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak,
Hedef grupta yer alan dezavantajlı kişilere mesleki eğitimlerin yanısıra girişimci olabilmeleri için KOSGEB destekli girişimcilik eğitimleri vermek,
Hedef grupta yer alan dezavantajlı kişilerde işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, kendine güvensizlik ve başarısızlık kaygılarının azaltılması için rehabilitasyon faaliyetleri gerçekleştirmek,
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi bünyesinde, proje paydaşları ile birlikte faaliyetlerini sürdürecek “Dezavantajlı Kişiler İçin Kayseri İstihdam Merkezi (DEKKİM)” kurmak ve faaliyetlerin devamlılığını sağlamak.

Beklenen Sonuçlar
Kayseri’de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne kayıtlı hükümlülerin içerisinde daha dezavantajlı durumdaki 100 kişi ve Kayseri’de İŞKUR'a engelli olarak kayıt olan 60 bedensel engelli kişi rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak, bireysel istihdam eylem planları konusunda bilinçlendirildi. 100 hükümlü ve 60 bedensel engelli genel beceri eğitimlerine (okur-yazarlık, bilgisayar ve internet kullanımı, bireysel gelişim) ve mesleki eğitimlere ((mobilya döşemeciliği, ahşap doğramacılığı, terzilik) katıldı. 20 hükümlü ve 20 bedensel engelli olmak üzere 40 dezavantajlı kişi Girişimcilik eğitimlerine katıldı. 100 hükümlü ve 60 bedensel engelli kişi rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalandı. 1 adet Denetimli Serbestlik Müdürlüğü - İŞKUR - Üniversite - Reel Sektör arası işbirliği modelli geliştirildi. Hükümlülere yönelik 8 adet seminer (Aile Yaşam Becerileri, Öfke Kontrolü, Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı, Aile İçi Şiddet ve İletişim, Bulaşıcı Hastalıklar, Öfke Kontrolü, Toplum Kuralları, İş Arama Teknikleri ve İş Ahlakı), Engelli Bireylere ve ailelerine yönelik 4 adet seminer (Özgüven Eksikliği, Aile Korumacılığı, Çalışma Koşulları-Özel Haklar, Topluma Entegrasyon ve Engelsiz Yaşam) gerçekleştirildi. Bölgede proje ile bağlantılı STK çalışanlarına ve bölgedeki Üniversite öğrencilerinde ve dolayısıyla toplumda, önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi için 2 adet farkındalık artırıcı seminer düzenlendi, 9. Proje hedefindeki dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasın
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Kişiler için Kayseri İstihdam Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
onurgozbasi@gmail.com Tel:3523240000 Faks:3352324000