Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/89 Meslek Yüksekokullarının Otel, Lokanta ve İkram Hizmetler...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
MYO’larındaki Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve İkram Hizmetleri programlarında mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bu alanlardan okuyan öğrencilerin mesleki gelişimlerinin sağlanması ve turizm sektörünün konaklama ve yeme içme alanında ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması ve turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
MYO‘ndaki Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve İkram Hizmetleri programlarında okutulan İKMEP programı kapsamındaki mesleki dersler için gerekli ders planları, ders içeriklerini ve dersler için e-öğrenme eğitim araçları, ödev formatları ve yardımcı kaynakların hazırlanması ve bunların oluşturulacak bir WEB sayfasından açık kaynak olarak sunulması ve taraflar arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
Turizm ve Otel İşletmeciliği, Aşçılık ve İkram Hizmetleri programındaki mesleki dersler için öğretim elemanı ders eğitim araçlarının (ders planı, Powerpoint sunuları, ödev örnekleri, örnek olaylar ve ders notları) hazırlanması
• Hazırlanan ders araç gereçlerinin bütün öğretim elemanlarına ulaşması işin açık kaynak olarak sunulacak bir WEB sitesinin oluşturulması,
• Bu siteden açık eğitim materyallerinin hazır kullanılacak şekilde yayınlanması sonunda mesleki ders kaynaklarının kolaylıkla yayılması ve kullanımının artırılması,
• Eğitimciler, öğrenciler, ve eğitimci, öğrenci ve turizm sektörünü temsilcilerinin bir araya geleceği üç seviyeli bir WEB portalının oluşturulması ile Mesleki dayanışmanın sağlanması,
• Bilgi paylaşımı ve öğretim elemanlarının kendi ders notları ve eğitim kaynaklarını sunmalarına imkan verilmesi
• Öğrencilerin web portalı ile mesleki olarak bilgi paylaşımının sağlanması ve değişik sınıflar ve mezun öğrenciler arasında iletişimin kurulması ,
• WEB ortamında öğretim elemanları, öğrenciler ve iş verenlerin bir araya gelebilmeleri ile bilgi paylaşımı, staj yeri bulma ve iş bulma imkanın oluşması,
• Turizm sektörünün için kalifiye ara elemanların yeteneklerinin artması,
• Mesleki yönlendirmelerinin üst seviyede sağlanması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Meslek Yüksekokullarının Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümüne Ait Mesleki Dersler için E-Öğrenme Materyallerinin Geliştirilmesi ve Uygulanması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
serif.baldiran@amasya.edu.tr Tel:3582526210 Faks:3582526211