Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/93 Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırılmak amacıyla mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği sistemi oluşturmak.

Özel Amacı
Meslek Lisesi Öğretmenleri ve bu okullarda görevli Rehber Öğretmenlerin ve yöneticilerin Mesleki Rehberlik alanındaki bilgi ve becerilerini arttırarak; Mesleki rehberlik ve kariyer rehberliği sistemi için model oluşturmak.

Beklenen Sonuçlar
Ankara ve Kastamonu illerinde, meslek lisesi yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve bu okullarda görevli olan rehber öğretmenlerin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği alanında bilgi, birikim ve yeterliliklerinin arttırılması, eğitim alan öğretmenler ve uzmanlarla birlikte “Mesleki Eğilimi Ölçme Envanteri”nin hazırlanarak WEB yoluyla öğrencilere uygulanması ve ailelerin gerçekleştirilecek eğitimler yolu ile bilinçlendirilmesi amcıyla; Ankara ve Kastamonu illerinde; 1-35 Meslek dersi öğretmeni, 52 Yönetici ve 26 Rehber Öğretmeninin Liderlik, İletişim, Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği konusunda bilgi ve becerileri arttırıldı. 2-200 aileye bilinçlendirme eğitimleri yapıldı. 3-Mesleki rehberlikle ilgili ölçekler uygulandı ve öğrencilerin doğru mesleklere yönlendirilmeleri sağlandı. 4-Diğer yönetici ve öğretmenlere bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi. 5-Her ilden 300 olmak üzere 600 öğrenciye kariyer günleri etkinliği düzenlendi, 6-İki ortak okul bünyesinde Mesleki bilgi, rehberlik ve danışmanlık masası oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 SÜREKLİ EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ
merdas.bircan@gmail.com Tel:3122299889 Faks:3124184735