Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/148 Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasın...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Yapacağımız faaliyetlerle başta TR83 bölgesi olmak üzere Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin kalitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
TR83’deki meslek dersi öğretmenlerinin ve öğretim görevlilerinin, mesleki yeterlikler, müfredat geliştirme, Avrupa kredi transfer sistemi(ECTS), Ar-Ge ve inovasyon, sınaî ve fikri mülkiyet hakları, iş sağlığı ve güvenliği, kalite ve teknoloji yönetimi, uzaktan eğitim, sanal laboratuar vb. alanlarda seminerler verilerek bilgi düzeylerinin artırılmasını sağlamak,
Meslek Yüksekokullarındaki İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitimle Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ile uyumlu 3 adet seçmeli ders içeriği ve modül kitapçığı hazırlayıp bölümlere sunarak içerik zenginliği sağlamak,
TR83’de, sanayi kuruluşlarındaki staj ve işbaşı eğitimlerinden sorumlu mühendis ve teknisyenlere ders içerikleri, staj/işyeri eğitiminde kendilerinden beklenenler konusunda bilgilendirme toplantıları yaparak ve protokoller imzalayarak staj/işyeri eğitimlerinin etkinliğini artırmak,
Mesleki eğitimdeki öğrencilere kariyer ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek ve Avrupa’da staj olanakları sağlayarak mesleki eğitimi öğrenciler için cazip hale getirmek,

Beklenen Sonuçlar
Hedef gruplara seminerler yoluyla yenilikçi yöntemler, İşbirliği olanakları, sınaî mülkiyet hakları, mesleki yeterlikler, Avrupa kredi transfer sistemi, Bologna süreci, teknoloji yönetimi ve İş Güvenliği alanlarında yetkinlik kazandırıldı, TR83 Bölgesindeki OSB başkanlıkları, Amasya Üniversitesi-Tic. ve Sanayi odaları ve İl milli eğitim müdürlükleri arasında eğitim, araştırma ve işbirliği protokolleri imzalanarak ortaklık alanları ve etkinliği artırıldı, Amasya Üniv. Teknoloji Fakültesi, MYO, University of 1 Decembre 1918 Üniversitesi arasında öğrencilerin staj ve iş yeri eğitimlerini Romanya’da yapmaları konusunda protokol imzalanarak mesleki eğitimin cazip olmasına imkân sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaşlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
teknoloji@amasya.edu.tr Tel:3582600067 Faks:3582600070