Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/288 Kayseri İlinde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Proje kapsamında Kayseri ilindeki Sağlık Meslek Lisesi eğitici ve idarecileri ile ildeki tüm ortaokul öğrencilerine verilecek eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sayesinde mesleki ve teknik eğitimle ilgili farkındalık düzeyini ve bu okullardaki eğitim kalitesini arttırmak

Özel Amacı
Kayseri’de Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Bölümü eğitimcilerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden onaylı 120 saatlik teorik “Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Eğitici Eğitimi” verilmesi ile öğreticilerin kapasitelerinin geliştirilmesi
Teorik eğitim sonrasında eğitmenlerin hastanelerde 80 saatlik uygulamalı eğitim alması
Kayseri’de Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Programı kapsamında Sağlık Meslek Lisesi yöneticileri ve rehber öğretmenine bölüm öğrencilerini meslek ve teknik okullara yönlendirmek amacıyla 20 saatlik teknik donanım eğitimi ve 10 saatlik uygulamalı hastane ziyareti ile ilgili okulun kapasitenin geliştirilmesi
İl merkezi ve 15 ilçede bulunan toplam 362 ilköğretim kurumunda 5-6-7-8. sınıflarda bulunan yaklaşık 70.000 öğrenciye yönelik gerçekleştirilecek bilgilendirme faaliyetleriyle mesleki ve teknik eğitim hakkında farkındalık oluşturması, öğrencilerin meslek ve teknik liselerine yönlendirilmesini katkıda bulunulması
İl merkezi ve 15 ilçedeki toplam 362 ilköğretim kurumunda bulunan idarici ve rehberlik öğretmenlerinin öğrencilerini meslek ve teknik okullara yönlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi

Beklenen Sonuçlar
9 eğitmene “Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Eğitici Eğitimi” ve uygulaması verildi
Kayseri’de 5 Sağlık Meslek Lisesi idarecisi ve 1 rehber öğretmene teknik donanım eğitimi ve uygulaması verildi
70.000 ortaöğrenim öğrencisine ve 800 ortaokul idarecisi ve rehber öğretmenine bilgilendirme gerçekleştirildi
Kayseri ilinde Meslek ve Teknik Liselere yönelik farkındalık arttırıldı
Kayseri’de Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Bölümü eğiticilerinin kapasitesi arttırıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kayseri İlinde Mesleki Eğitimin Yaygınlaştırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HALİL BAYRAKTAR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
unalandemet@gmail.com Tel:3524375279 Faks: