Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/559 Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İlimizdeki sektör beklentilerinin analizini yaparak, sektör beklentileri doğrultusunda eğitim programları geliştirmek, mesleki eğitimin kalitesini yükseltmeye yönelik faaliyetleri birey bazına indirerek toplumsal farkındalıklar sağlamak.


Özel Amacı
Mesleki eğitim gören öğrencilere sektör beklentileri doğrultusunda eğitim verirken aynı zamanda uygulamalı derslerdeki öğrenci - öğretmen iletişimini üst seviyede tutacak farklı yöntem ve metotlar geliştirmek. Öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve kariyer rehberliği uygulamalarını hayata geçirmek.


Beklenen Sonuçlar
A) Projemizle yapılacak çalıştay sonucunda ilimizin istihdam analizi yapılarak mesleki eğitim ihtiyaçları belirlenecektir. Çalıştay raporu doğrultusunda mesleki eğitim müfredatlarımız beklentileri karşılayacak şekilde güncellenmesine sağlanacaktır.
B)Okullarımızda öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek verilerek mesleki eğitim özendirilirken aynı zamanda meslek eğitimi alacak bireylerin hazır bulunuşluk dereceleri de yükseltilmiş olacaktır.
C) Mesleki eğitim gören bireylerin katılacakları seminerler ile kişisel gelişimleri desteklenecektir.
D) Sektörde (maden ve gıda) çalışan ve mesleki eğitim gören öğrencilere yönelik açılacak beceri kazandırma kursları ile bireylerin sektör beklentilerini karşılamaları sağlanacaktır.
E) Mesleki eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerimizin; farklı eğitim tekniklerini öğrenmeleri, iletişim yeteneklerinin geliştirilerek uygulamalı eğitimlere yönelik alternatif metotları öğrenmeleri sağlanacaktır."
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleki Eğitim İle Büyüyoruz Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 GÜMÜŞHANE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
selcukoral@outlook.com Tel:5559655577 Faks:4562132719