Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/692 Endüstriyel Otomasyon ile Mesleki Eğitimin Kalitesinin A...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Mesleki ve teknik eğitimin içeriğini geliştirmek ve kalitesini arttırmaktır.

Özel Amacı
Öğrenme ortamlarının ve öğretmenlerin kapasitelerinin ve yeterliliklerinin artırılmasına, (*)Meslek Liseleri ile iş çevreleri etkileşim ve işbirliğinin artırılmasına, (*)Mesleki eğitim ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine, (*)Mesleki eğitime yönlendirme çalışmalarına, (*)Mesleki eğitime katılım oranının artırılmasına, (*)Mesleki eğitimden işgücüne geçiş oranının artmasına, (*)Mesleki eğitim almış ve almakta olan gençlerin istihdam edilebilirliklerine, (*)Mesleki eğitim ve önemi hakkında toplumsal farkındalık yaratılmasına, (*)Teknolojik altyapı destekli mesleki eğitimin sağlanması çalışmalarına, (*)Meslek lisesi mezunlarının girişimcilik kapasitelerinin artırılmasına katkıda bulunmak

Beklenen Sonuçlar
1)Proje Ofisi ve 3 kişilik proje ekibi oluşturuldu, (2)Satınalma kurallarına uygun olarak eğitim hizmetleri, e-öğrenme materyalleri ve donanım alımı gerçekleştirildi, (3)Tuzla’da 15, Malatya’da 15 öğretmen 30’ar gün 180’er saat süre ile e-öğrenme destekli Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve 10’ar gün 60’ar saat süre ile Mesleki İngilizce eğitim programına tabi tutuldu ve alanda mesleki yeterlilikleri artırıldı, (4) Her iki okuldan toplam 14 öğretmen Endüstriyel Otomasyon alanında yurt dışında 10 gün süre ile eğiticilerin eğitimi programına katıldı, (5)17-30 yaş aralığında 20 meslek okulu mezunu 30 gün 180 saat süre ile ileri seviye endüstriyel Otomasyon eğitimine tabi tutularak mesleki yeterlilikleri artırıldı, (6)Meslek okulu mezunu 17-35 yaş aralığında 25 genç 10 gün 60 saat süreli Girişimcilik eğitimine tabi tutuldu, (7) Tuzla ve Malatya’ da 4 adet mesleki eğitim ve meslek seçimi ile ilgili farkındalık semineri yapıldı, (8) 30 kursiyer ile 5 adet firma ziyareti yapıldı, (9) Her iki okul öğretmenlerine yönelik 3’er günlük 1’ er adet kariyer rehberliği eğitim seminerleri gerçekleştirildi. (10) 1000 broşür, 500 Afiş ve 1 adet tanıtım tabelası yaptırıldı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Endüstriyel Otomasyon ile Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ŞEHİT KEMAL ÖZALPER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
180375@meb.k12.tr Tel:4223211087 Faks: