Tüm Duyurular

TRH2.2.IQVETII/P-03/1002 Çatı ve Çatıcılık Eğitim Sisteminin Kurulması ve Gelişt...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Çatı sistemleri konusunda yeni teknoloji ve ürünleri bilen, çatı kaplama malzemeleri ve yardımcı elemanlarını şartnamelerine ve kılavuzlarına göre uygulayabilen, bilgilerini güncel tutup, yaptığı işin kalite garantisini verebilen teknik personel yetiştirmek üzere; mesleki teknik eğitim kurumları müfredatı, öğrenme araçları ve eğitmen kalitesinin, özel sektörün de katkısıyla iyileştirilmesi ve artan eleman ihtiyacına dikkat çekerek bu konuda mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesidir.

Özel Amacı
Çatı uygulamalarına özel modüler program ve müfredatın, öğrenme araçlarının iyileştirilmesi ve öğretmenlerin pratikte kullanılan modern uygulamalara yönelik teknik yeterliliklerinin desteklenmesi/ güncellenmesi, mesleki ve teknik eğitimin cazip hale getirilmesi, sektör firmaları ile meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerini bir araya getirerek, eğitim kalitesinin sektör ihtiyacına uygun olarak arttırılması ve eleman ihtiyacına yönelik farkındalık faaliyetlerinin teşvik edilmesidir.

Beklenen Sonuçlar
Almanya Çalışma Gezisi , Çatı Uygulama Sektörüne Yönelik 13 Eğitim Müfredatı, Çatı Ustalarına Yönelik 5 Eğitim Müfredatı , Çatı Uygulama Sektörüne Yönelik İSG Eğitimi, Öğretmenlere ve Usta Öğreticilere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı, Uygulama Standartları, Uygulama Esasları ve Çatı Maketleri , Çatı Uygulama Sektörüne Yönelik 18 Modül E-Öğrenme Materyalleri, MEB Onaylı Sertifika, 3 Seminer, Farkındalık Arttırmak için hazırlanmış 200 Afiş ve 300 Broşür, Haberler, websitesi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Çatı ve Çatıcılık Eğitim Sisteminin Kurulması ve Geliştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ÇATI SANAYİCİLERİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
mehmetozturk@catider.og.tr Tel:2164165513 Faks:2164165406