Tüm Duyurular

Linkler
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Proje Web Sitesi
TRH1.3.PREII/P-03/167 Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz!
Proje Genel Bilgileri
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz!
Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

Ortaklar
Yozgat Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Birliği
Boğazlıyan Ticaret Ve Sanayi Odası
Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Etkinlikler
Etkinlik:Dış Ticaret Eğitimi
Etkinlik Türü:Eğitim
Etkinlik Durum:Etkinlik Kapanmış
Açıklama:Yozgat ilindeki firmaların dış piyasaya açılımlarının sağlanma gerekliliğinden dolayı projede bölgedeki 98 firmanın ihracat kapasitelerinin artırılması veya ihracata yeni başlayacak firmaların pazara girişlerinin sağlanması için dış ticaret eğitimi verildi. Dış ticaret eğitiminin tanıtımı projede hazırlanan internet sitesi ve Yozgat TSO’nun resmi internet sitesi ile bölgede faaliyet gösteren firmalara duyuruldu. Ayrıca proje eş başvuru sahibi Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından da OSB’de faaliyet gösteren firmalara eğitim ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Katılımcıların belirlenmesi aşamasında öncelikle başvuru yapan firma çalışanlarından kurs başvuru formları talep edildi. 100 firma aylık iç değerlendirme toplantısında seçildi. Firmalar belirlenirken Yozgat TSO’nun veri tabanında yer alan firmaların çalışan sayısı ve dış ticaret kapasiteleri göz önünde bulunduruldu. Ardından nihai katılımcı listesinin belirlenmesiyle kursiyerlerden taahhüt formu alındı. Taahhüt formunda katılımcılar mücbir sebepler dışında eğitim süresi boyunca eğitimlere katılım göstereceğini beyan etti. Eğitimlere seçilen 2 firma katılım göstermemiştir. Bu sebeple eğitimler 98 firmaya verilmiştir. Eğitimlerin verimli olması ve uygulamalı eğitimin etkinliği açısından eğitimin 25’şer kişiden 4 ayrı gruba uygulanması sağlandı. 3. grup 23 firmadan oluşmaktadır. Her bir grubun eğitimi günde 8 saatten 9 gün ve son gün 3 saat düzenlenerek toplam 10 günde ve 75 saatte tamamlandı. Eğitim için hizmet alımı yapılarak eğitimler 6 Ekim- 2 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. Eğitmenler Mine Tarhan, Mehmet Kara ve Mustafa Sarkım olarak belirlenmiştir. Eğitim için yapılan ihalede Dokuz Medya, Makro ve Progem firmalarından teklif alındı. İhale idari uygunluk sağlayan, en uygun fiyat teklifi sunan ve teknik olarak en iyi düzeydeki Progem firmasına verildi. Firma tarafından görevlendirilen eğitmen Mine Tarhan 2 gruba eğitim verdi. (2. ve 4. gruplar) Eğitmen Mehmet Kara 1. grubun eğitimini, eğitmen Mustafa Sarkım 3. grubun eğitimini verdi. Eğitimler sabah 09:00'da başlayarak 18:00'de bitti. 45 dakikalık dersler arasında 15'er dakikalık molalar verildi. Öğle yemeği ise 13:00-14:00 saatleri arasında verildi. Dış ticaret eğitimi hizmet sağlayıcı tarafından belirlenen eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olup eğitim sonunda sınav yapılmıştır. Sınav neticesinde baraj olarak belirlenen 70 puanın üzerinde puan alan kursiyerlere katılım sertifikası verildi. Dış ticaret eğitimine ait temel modüller aşağıda yer almaktadır: 1. Modül: Uluslararası Pazarlama 2. Modül: Dış Ticarette Temel Kavramlar 3. Modül: Dış Ticaret Teklif ve Sözleşme Hazırlama Uygulamaları 4. Modül Dış Ticarette Süreç Yönetimi 5. Modül: Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Tahsilât Risklerini Minimize Etme 6. Modül: Dış Ticarette Lojistik Uygulamaları ve Operasyon 7. Modül: Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri 8. Modül: İnternet ve Diğer Kaynakları Kullanarak Uluslararası Pazar Araştırması Uygulaması 9. Modül: İnternet ile Uluslararası Alıcılara ve Satıcılara Ulaşma ve İletişim Uygulaması 10. Modül: Elektronik Ticaret Unsurlarını Kullanarak Ürün Tanıtımı ve Tedarikçilere Ulaşma Uygulaması 11. Modül: Elektronik Posta Pazarlaması, B2C, Drop Shipping, Veritabanli Pazarlama Uygulamaları 12. Modül: Dış Ticarette Satış ve Satın Alma Teknikleri
Yürüten:YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASIKoordinatör:SGK
İl:YOZGATYer:Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Adres:Belediye Hal Cad.N0:11 PK.66100 Yozgat/Türkiye
İrtibat Kişisi:Aslıhan FilikÜnvanı:Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumu:Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
İrtibat Telefonu:
e-Posta:aslihan_gkgl@hotmail.com
Foto Albüm:Dış Ticaret Eğitimi

Etkinlik:Açılış Toplantısı
Etkinlik Türü:Toplantı
Etkinlik Durum:Etkinlik Kapanmış
Açıklama:Projenin faaliyetlerinin duyurulması ve proje konusuyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla bölgedeki kamu kurum ve kuruluşların, işverenlerin ve yerel basının katılımı ile 24 Ekim 2016 tarihinde açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Grand Ser Otel'de yapıldı. Toplantı salonunda ve otel girişinde projenin AB'nin mali katkılarıyla gerçekleştirildiğine dair ibarelerin yer aldığı görünürlük materyalleri kullanıldı. Toplantıda Yozgat TSO temsilcisi Genel Sekreter Ziya Saydam tarafından açılış konuşması yapılmış olup ardından Proje Koordinatörü tarafından ise projenin hedeflerini, hedef gruplarını ve faaliyetlerini içeren bir tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Toplantı yemekli bir organizasyonla düzenlendi. Organizasyona 105 katılımcı katılım gösterdi.
Yürüten:YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASIKoordinatör:SGK
İl:YOZGATYer:Grand Ser Otel
Adres:Şeyh Osman Mahallesi, Adnan Menderes Blv. No:30, 66100 Merkez/Yozgat Merkez/Yozgat
İrtibat Kişisi:Aslıhan FilikÜnvanı:Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumu:Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
İrtibat Telefonu:
e-Posta:aslihan_gkgl@hotmail.com
Foto Albüm:Açılış Toplantısı

Etkinlik:Kayıt Dışı İstihdam Konulu Seminer
Etkinlik Türü:Seminer
Etkinlik Durum:Etkinlik Kapanmış
Açıklama:24 Şubat 2017 Çarşamba günü Bozok Üniversitesi’nde üniversite öğrencilerine yönelik kayıt dışı istihdamla mücadele konulu seminer düzenlendi. Üniversite öğrencileri kısa sürede iş hayatına katılım sağlayacak grubu oluşturduğu için bu grubun devlet tarafından verilen yasal haklar ile ilgili bilgilendirilmesi ve kayıtlı istihdamın önemi konusunda farkındalık kazanması önem taşımaktadır. Seminer üniversite bünyesindeki konferans salonunda 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleşmiş olup seminere konusunda uzman 2 konuşmacı davet edildi. Konuşmacılardan biri il SGK Müdürlüğü personeli diğer ise hizmet alımı yapılan firma tarafından görevlendirilen konuşmacıdır. Proje Koordinatörü tarafından projenin amacını, faaliyetlerini ve proje ile beklenen sonuçları anlatan bir sunum yapıldı. Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiş olup kayıt dışı istihdam ile ilgili bilgi tespite yönelik anket uygulandı. Anket soruları Proje Asistanı tarafından hazırlandı. Anket uygulamasından en yüksek puanı alan 30 üniversite öğrencisine proje iştirakçisi olan firmalar tarafından staj imkânı sağlandı.
Yürüten:YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASIKoordinatör:SGK
İl:YOZGATYer:Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
Adres:Belediye Hal Caddesi No: 11 Ticaret Ve Sanayi Odası Hizmet Binası Bilgi İşlem Departmanı, 66100 Merkez/Yozgat Merkez/Yozgat
İrtibat Kişisi:Aslıhan FilikÜnvanı:Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumu:Yozgat TSO
İrtibat Telefonu:
e-Posta:aslihan_gkgl@hotmail.com
Foto Albüm:Seminer Fotoğrafları

Etkinlik:Yurt Dışı Teknik Gezi
Etkinlik Türü:Mesleki Gezi
Etkinlik Durum:Etkinlik Kapanmış
Açıklama:Kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ülkede uygulanan politikaları, yapılan çalışmaları, projeleri, yaptırımları, kazanımları, işletmelerin yükümlülüklerini yerinde incelemek üzere Proje Koordinatörü ve Yozgat TSO ile proje ortaklarının temsilcisi 6 kişi geziye katılım gösterdi. Teknik geziye Yozgat TSO Genel Sekreteri Ziya Saydam, Genel Sekreter Yardımcısı Aslıhan Filik, Tulun Tufan Çiftçi, Mustafa Çağrı Kılıç, proje ortaklarından OSB Müdürü Erdoğan Öztürk ve Sinan Çelik katılım gösterdi. Bu ziyaret kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele birimleri ve ticari faaliyet gösteren işletme temsilcileri ile görüşüldü. Avusturya ziyareti toplam 6 gün sürdü ve Mart ayı ayında gerçekleşti. Viyana'ya çalışma ziyareti 15-19 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlendi. Gezide Viyana Ticaret Odası başta olmak üzere çeşitli kamu kurumları ve meslek örgütleri ziyaret edildi. Bu ziyaretler ile Avusturya’daki istihdam politikaları, işçi işveren ilişkileri, çalışma hayatında uygulanan stratejiler ve kayıtlı istihdamla mücadele yöntemleri ile ilgili bilgi edinildi.
Yürüten:YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASIKoordinatör:SGK
İl:...Yer:Viyana/Avusturya
Adres:Viyana/Avusturya
İrtibat Kişisi:Aslıhan FilikÜnvanı:Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumu:Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası
İrtibat Telefonu:
e-Posta:aslihan_gkgl@hotmail.com
Foto Albüm:Yurt Dışı Teknik Gezi Fotoğrafları

Etkinlik:Yurt İçi Teknik Gezi
Etkinlik Türü:Mesleki Gezi
Etkinlik Durum:Etkinlik Kapanmış
Açıklama:
Yürüten:YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASIKoordinatör:SGK
İl:YOZGATYer:İstanbul-İzmir
Adres:
İrtibat Kişisi:Aslıhan FilikÜnvanı:Genel Sekreter Yardımcısı
Kurumu:
İrtibat Telefonu:
e-Posta:aslihan_gkgl@hotmail.com

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyoruz! Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI
ziya.saydam@hotmail.com Tel:3542121121 Faks:3542121829