Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/757 Okula ve Hayata Hazırlama Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Yahyalı İlçesinde eğitimin kalitesini artırmak, eğitim ve işgücü piyasası arasında bağı güçlendirmek ve özellikle kız çocukları olmak üzere okula devam oranlarının artırılmasına katkıda bulunmak.

Özel Amacı
1. Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Eğitim kademelerinde okula devam oranlarının artırılması.
2. Özellikle kız çocuklarının okuduğu kız yatılı okulların pansiyonlarının kapasitesinin ve kalitesinin artırılmas.
3. Mesleki Teknik Eğitim Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi.
4. Eğitimin önemi hakkında ailelerin farkındalıklarının artırılması.
5. Kadınların eğitim yoluyla niteliği artırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve diğer kız çocuklarına örnek olması.

Beklenen Sonuçlar
1. Proje Ekibi ve okula devam etmeyen kız çocuklarını izleme ekibi oluşturuldu.
2. Proje ofisi oluşturuldu ve tefriş edildi.
3. Kurslarda eğitim verecek eğiticiler belirlendi.
4. 20 kişilik Mesleki Rehberlik kursu alacak yönetici ve öğretmenlerle 20 kişilik çağrı merkezi elaman yetiştirme kursiyerleri belirlendi.
5.Kurslarla ilgili eğitim materyalleri hazırlandı.
6. 20 kişilik yönetici ve öğretmenlere mesleki rehberlik kursu 20 kişilik diğer gruba da çağrı merkezi elamanı kursu düzenlenerek sertifikaları verildi.
7. Okul çağında olup okula devam edemeyen kız çocukları tespit edildi.
8. Muhtarlara ve çocukları okala devam etmeyen velilere seminerler düzenlendi.
9. Okul çağında olup okula devam edemeyen çocukların aileleri zşyaret edildi.
10. İlçede kız yatılı okul yöneticileri ve ilçe yönetimi ve proje ekibi ile toplantı yapıldı. 3 değişik okulda 6 adet ada onarılarak tefriş edildi.
11. Görünürlük faaliyetleri kapsamında alınan bayrak, afiş, broşür, kalem, defter gibi bilgilendirme ve tanıtım malzemeleri dağıtılarak ilçe girişine proje levhası asıldı ve medya tanıtım ilanları verildi.
12. Mesleki rehberlikle ilgili ingiltere ve Fransa'ya inceleme ve araştırma gezisi düzenlendi.
13. Projenin son raporları hazırlanarak ilgililere teslim edildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Okula ve Hayata Hazırlama Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 YAHYALI BELEDİYESİ
alimert_s_p@hotmail.com Tel:3526113007 Faks:3526119911