Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/140 "Tutun Ellerimden" Eğitim Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
lçemizde özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması, okulumuzda ortaöğretime devam riski bulunan öğrencilerin başarı oranlarının artırılması, ailelerin bilinç düzeyinin artırılarak özellikle kızlarımızın eğitim hayatına dolayısıyla da toplumsal hayata katılımlarının sağlanmasıdır.

Özel Amacı
1.Okulumuzda eğitimin kalitesininin arttırılması ve kızların ortaöğretime erişimi ve devamı için gerekli fiziki koşulları oluşturarak eğitim sistemi dışında kalma, okulu terk etme oranlarının düşürülmesi, 2.İlçemizde %18,40 olan okullaşma oranının artırılması, 3.Ebeveynlere ve toplumun tüm katmanlarına eğitim bilincin kazandırılması, 4.İlköğretimden sonra okulu terk etmiş kız çocuklarının tespit edilmesi ve tekrar eğitime kazandırılması, 5.Yerel yönetimler, medya, STK ile işbirliği yapıp, bunlar arasında sinerji yaratarak toplumda eğitim bilincinin arttırılmasını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
Beklenen sonuçlar;
1.Bir etüd merkezi ve kültürel etkinlikler için bir sanat salonu oluşturuldu ve 82 öğrenciye telafi dersleri verildi, derslerinde başarı oranları arttırılarak ortaöğretime katılma oranlarının artması sağlandı. 2.Ailelerin çocuklarının eğitim sürecini sahiplenmeleri, meslek liseleri ve meslek kursları gibi konularda bilgi sahibi olmaları sağlandı.
3.Yaklaşık 50 kızımızın örgün ve yaygın eğitime kayıt olmaları sağlandı.
4.Yerel yönetimler, STK’lar, muhtarlıklar,din görevlileri, toplum önderlerinin projede etkin rol almalarıyla okullaşma oranının artmasına katkı sağlandı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği "Tutun Ellerimden" Eğitim Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ALMUS CUMHURİYET YATILI BÖLGE ORTAOKULU
koncayucer@hotmail.com Tel:3562283179 Faks:3562283179