Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/254 Yüksekova'da Okumayan Kız Kalmasın
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Hakkari İli Yüksekova’da gerçekleştirilecek proje ile Eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi ve başta kız çocuklarının olmak üzere her düzeyde okullaşma oranlarının yükseltilmesi suretiyle, insan kaynağına yapılan yatırımın arttırılması hedeflenmektedir.

Özel Amacı
Özellikle kız çocuklarının ortaöğretimdeki ve mesleki eğitimdeki okullaşma oranlarının arttırılması
1)Özellikle kız çocuklarının okul terk etme oranlarının düşürülmesi,
2)Başta kız çocukları ve kadınlar olmak üzere işgücünün, mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin arttırılması,
3)Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilincinin arttırılması

Beklenen Sonuçlar
1)Proje faaliyetlerinin yürütülmesi için 1 proje koordinatörü, 1 asistan ve 1 muhasebeciden oluşan proje ekibi kuruldu.
2)Hedef bölge olan 10 köydeki kız çocuklarının eğitim düzeyleri tespit edildi ve bölgede yaşayan ailelere projenin tanıtımı yapıldı.
3)Özellikle kız çocuklarının eğitimi hususunda ebeveynlerin bilinci arttırıldı (Anne-Baba bilinçlendirme eğitimleri düzenlendi).
4.1) Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 120 saatlik 1.kademe eğitimler tamamlandı ve Okur Yazarlık belgeleri verildi.
4.2) Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 180 saatlik 2.kademe eğitimler tamamlandı ve İkinci Kademe Başarı Belgeleri verildi.
4.3)2. Kademeyi bitiren kızlar için hem de hali hazırda ilkokulu bitirmiş kızlar için 6.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.
4.4)6.sınıfı bitiren veya 6.sınıf sınavını geçen kızlar için 7.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.
4.5)7.sınıfı bitiren veya 7.sınıf sınavını geçen kızlar için 8.sınıf destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.
4.6)8.sınıfı bitiren veya 8.sınıf sınavını geçen kızlar için lise destek eğitim ve etütleri gerçekleştirildi.
5) Açık İlköğretim sınavlarına giriş ve belgelendirme sağlandı.
6)Yüksekova Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Kilimcilik ve Bahçecilik mesleki eğitimleri tamamlandı.
7) Proje süreci ve sonuçları il halkı ile paylaşıldı, bölgedeki proje geliştirme kapasitesinin artması teşvik edildi. 8)Projenin izlenmesi sağlandı

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yüksekova'da Okumayan Kız Kalmasın Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 YÜKSEKOVA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
nusretcogac@hotmail.com Tel:4383513832 Faks:4383513832