Tüm Duyurular

TRH2.1.IAREFG-II/P03/537 Koza'dan Kelebeğe
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı uygunluğu içerisinde, Türkiye’nin eğitim kalitesinin arttırılması, eğitim ve iş piyasası arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, bölgesel eşitsizliklerin azaltılması ve özellikle kız çocukları olmak üzere, her düzeyde okula devam oranlarının, eğitimin sürekliliğinin ve insan kaynaklarına yapılan yatırımların arttırılmasıdır.

Özel Amacı
Bu projenin özel hedefleri,
1. Of İlçesi içerisinde bulunan İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde 20 Okula, okulu bırakma eğilimindeki öğrencilerin tespiti ve sonrasında önleyici rehberlik hizmetlerini sağlamak için Tarama Ziyaretleri yapmak.
2. Öncelikli kız çocukları olmak üzere okulu bırakma eğiliminde olan 200 öğrenci ve ailesine önleyici rehberlik hizmetleri sunmak.
3. 500 aileye + 80 öğretmene Kız çocuklarının okullaşması üzerine, kültürel mirasın getirdiği olumsuzluklardan kaynaklanan önyargıları gidermek ve kız çocuklarının eğitim sürekliliğini sağlamak için Alternatif Eğitim Seçeneklerini içeren seminer vermek.
4. Açık öğretim lisesi kademesinde tıkanan ve yüksek öğretime geçiş aşamasında başarısız olan öncelikli kız çocukları olmak üzere 100 öğrenciye açık lise kursları vermek.
5. Ortaöğretimin son kademesinde yer alan başta kız çocukları olmak üzere 200 öğrenciye eğitim sürekliliği için Mesleki Oryantasyon amaçlı rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.
6. Ortaöğretimde bulunan başta kız çocukları olmak üzere eğitim sürekliliğini sağlamak için 100 öğrenciye Yükseköğretime yönelik Mesleki Eğitim Kursları vermek.

Beklenen Sonuçlar
1. Açık liseden mezun olmuş ve yükseköğretime geçiş yapmış öğrenci sayılarının artması,
2. Her düzeyde eğitimde okullaşma oranlarının artması,
3. Kız çocuklarının mesleki eğitim hakkındaki farkındalığının artması,
4. Kız çocuklarının yükseköğretime geçiş oranının artması,
5. Anne ve babaların eğitim ve öğretim bilincinin artması,
6. Bölgedeki okul terk etme oranlarının düşürülmesi,
7. Avrupa Birliği müktesebatı hakkında bir farkındalık oluşması,
8. Toplumsal olarak kültürel mirasın getirdiği olumsuz bakışın azalması,
9. Eğitim aktörleri arasında işbirliğinin artması ve eğitimde sürekliliğin sağlanması,
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Koza'dan Kelebeğe Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 OF HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
umit.ozturk@gmail.com Tel:4627715162 Faks:4627717059