Tüm Duyurular

TRH3.1UYEP2/P-03/25 Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Belgelendirme alt yapısını oluşturarak önceki öğrenmelerin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve nitelikli ve belgeli işgücünün geliştirilmesi ve UMS ve UY’ler hazırlanarak eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi, mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır.

Özel Amacı
Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe; TESK bünyesinde faaliyet göstermek üzere akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş bir Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezi kurmak, 3 adet Ulusal Meslek Standardı ve 3 adet Ulusal Yeterlilik Geliştirmek ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin farkındalığını artırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
S1 – “Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe 3 ulusal meslek standardı hazırlanması”
S2 – “Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe 3 ulusal yeterlilik hazırlanarak Türkiye Yeterlilik Çerçevesine yerleştirilmesi”
S3 – “TESK bünyesinde Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe bulunan 12 ulusal yeterlilikte TÜRKAK’tan akredite olmuş ve MYK’den yetki almış bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kurulması”
S4 – “100 kişinin önceki öğrenmelerinin tanınması için sınava alınması”
S5 – “Ulusal Yeterlilik Sistemi ile toplumsal kişisel hizmetler sektöründeki meslek standartları, yeterlilikler ve belgelendirme hizmetleri hakkında farkındalık artırılması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
– “Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe 3 ulusal meslek standardı hazırlandı"
– “Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe 3 ulusal yeterlilik hazırlanarak Türkiye Yeterlilik Çerçevesine yerleştirildi”
– “TESK bünyesinde Toplumsal ve Kişisel Hizmetler sektöründe bulunan 12 ulusal yeterlilikte TÜRKAK’tan akredite olmuş ve MYK’den yetki almış bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu kuruldu”
– “100 kişinin önceki öğrenmelerinin tanınması için sınava alındı”
– “Ulusal Yeterlilik Sistemi ile toplumsal kişisel hizmetler sektöründeki meslek standartları, yeterlilikler ve belgelendirme hizmetleri hakkında(Ankara-İstanbul-İzmir)'de farkındalık artırma seminerleri düzenlendi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Esnaf ve Sanatkarlar Yeterlilik Merkezi (ESYEM) Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2018 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU
ersin@tesk.org.tr Tel:3124183269 Faks: