Tüm Duyurular

Linkler
http://www.elosim.org/
TRH1.2.PYEIS/P-03/182 Elazığ OSB’de Nitelikli Eleman İhtiyacı İçin Sistem Kurulm...
Proje Genel Bilgileri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın program otoritesi olarak yürüttüğü Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe kapsamında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığımız tarafından yürütülen “Elazığ OSB’de Nitelikli Eleman İhtiyacı İçin Sistem Kurulması” isimli projemiz 01.03.2016 tarihinde sözleşme imza edilmiş ve 12 ay süren uygulama faaliyetlerimiz sona ermiştir. 28.02.2017 tarihinde projemizin kapanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Projenin toplam bütçesi 360.623,28 € olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı hibe tutarı 321.603,84 € (%89,18) ve kalan kısım 39.603,84 € (%10,82) Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından eş finansman olarak karşılanmıştır. Proje kapsamında kurulan istihdam merkezi sürdürülebilirlik noktasında hizmet vermeye devam edecektir.
PROJENİN FAALİYETLERİ;
1- İstihdam Merkezi Kurma Aşaması; Bu faaliyet ile OSB’de bulunan işletmelerin eleman ihtiyacını online bildirebilecekleri bir “İZLEME-SİSTEMİ” oluşturulacaktır. Bunun yanında iş arayanlar da bu sisteme başvurarak iş bulabileceklerdir. İşçi ile işvereni eşleştirecek olan bu sistem, işverenin aradığı vasıfta işçiyi yetiştirdikten sonra işyerine göndermesine imkân sağlayacak yapıyı da bu proje ile ortaya koyacaktır.
2- Mesleki Eğitim Aşaması; 30’u kız öğrenci 30’u da engelli olmak üzere toplam 250 gence 9 meslek dalında toplam 1366 saat eğitim verilirken 3 başlıkta* kişisel gelişim semineri proje ortağı olan Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon ve Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecektir. Eğitim sonunda gençler meslekleriyle ilgili en az AYÇ 2 seviyesinden mesleki yeterlik belgesi sahibi olacaklardır.
3-Staj Aşaması ile 250 gencin tamamı toplam 30 işletmede 2’şer ay boyunca (360’ar saat) staj yapacaktır. Ayrıca üniversite eğitimi almış gençlerin staj yapmasına imkân vermesi de proje temel faaliyetlerindendir.
4-İşyeri Eğitimi Aşaması İle 75’i kadın 250 Teknoloji Fakültesi öğrencisi 14 hafta süreyle işyeri eğitimi adı altında staj yapacaktır.

Genel Amacı
Gençlerin istihdam edilebilirlik imkanlarını arttırarak genç işsizlik oranının azalmasına katkıda bulunmak

Özel Amacı
Elazığ OSB’deki firmaların nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak bir sistem kurmak suretiyle işsiz gençlerin iş bulma ve istihdamda kalmalarını sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1- OSB’de bulunan 112 işletmenin tamamı eleman ihtiyacını online bildirebiliyorlar.
2- 250 gence 9 meslek dalında 1366 saatlik mesleki eğitim verildi.
3- 250 kursiyerimiz için 20 engelli, 41 kadın toplam 238 genç 1366 saat mesleki eğitim alarak başarılı olmuştur. 12 kursiyer dersler aşamasında devamlılık sağlamadığı tesbit edilmiştir.
4- 9 ayrı mesleki eğitim alan 238 genç ve Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencisi 48 İşyeri eğitimi yapan öğrencimiz olan hedef gruplarımıza 3 insan kaynakları dalında Stres yönetimi eğitimi (Mehmet GÜVEN), İletişim becerileri eğitimi (Semra GÜVEN) ve İş sağlığı ve iş güvenliği (Şevki DEMİRBAŞ) eğitim verildi ve seminer eğitim katılım belgeleri verildi,
5- Proje kapsamında düzenlenen KOSGEB uygulamalı Girişimcilik kurslarından faydalanan 90 kursiyer aldıkları Girişimcilik Sertifikası ile kendi iş fikrini hayata geçirme noktasında KOSGEB desteklerinden faydalanabilecektir.
6- Mesleki Eğitimlere katılan 250 kursiyerden devamlılık sağlayan ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan 20 engelli, 41 kadın toplam 238 gence FUSEM onaylı mesleki yeterlilik belgeleri verildi.
7-Elazığ OSB Müdürlüğümüze ait Ek Binamızın bodrum katında 1 adet Kaynak Eğitim Uygulama Test Analiz Belgelendirme Merkezi (KEUTAB) kurulması,
8- 238 gencin tamamı toplam 68 işletmede 2’şer ay boyunca (360’ar saat) staj yaptıktan sonra 140 öğrenci işe yerleşti.
9- 9’u kadın 48 Teknoloji Fakültesi öğrencisi 14 hafta süreyle 22 iştirakçi firmada işyeri eğitimi almıştır

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak Müdürlüğümüz tarafından yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliğinin ortaklaşa finanse ettiği Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi (PYE II) Hibe Programı TRH1.2.PYEIS/P-03/182 Elazığ OSB’de Nitelikli Eleman İhtiyacı için Sistem Kurulması Projemiz başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında hedefimiz tüm sektörler için, başta İştirakçi firmalarımız olmak üzere, nitelikli eleman istihdamı oluşturmak, özellikle kadınlar ve engelli hemşehrilerimizin işgücüne kazandırılmalarının önünü açmak, gençlerimizin işsizliğini azaltmak amacıyla yapılmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.