AVRUPA BİRLİĞİ
SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA GENÇ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ
Proje Adı: Yayla Ve Köylere Uygun Ahşap Yapılan İnşa, Bakım Ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi
DERS ADI ÖĞRETİM ÜYESİ FAKÜLTE BÖLÜM
Sektörel Girişimcilik Eğitimi Prof. Dr. Turgay ÖZDEMİR KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Doğal Afetler Ve Zemin Etüdleri Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ KTÜ Mühendislik Jeofizik Müh.
Atık Su Ve Kanalizasyon Şebekeleri Ve Temel İnşaatı
Vb. Alt Yapı Hazırlık İşlemleri Yrd. Doç. Dr. Erol İSKENDER KTÜ Of Teknoloji İnşaat müh.
Yapı Maksatlı Ahşap Malzeme İçin Uygun Hammadde Seçimi Yrd. Doç. Dr. Samet DEMİREL KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Ahşap Konstrüksiyon Malzemeleri Prof. Dr. Semra ÇOLAK KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Ahşap Yapı Çeşitleri ve Üretim Yöntemleri Doç. Dr. Cenk DEMİRKIR KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Ahşap Malzemelerin Yayla Koşullarına Uygunluğunun
Tespit Edilmesi Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN KTÜ Mühendislik Endüstri Müh.
Ahşap Koruyucu Maddelerin Tanıtılması ve Uygulama
Yöntemi Seçimi Prof. Dr. Ümit C. YILDIZ KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Ahşap Üst Yüzey Maddelerinin Tanıtılması ve Uygulama
Yöntemi Seçimi Yrd. Doç. Dr. Özlem ÖZGENÇ KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Ahşap Yapı İçin Kullanılacak Bağlantı Elemanlarının Seçimi
Ve Montajı Prof. Dr. İsmail AYDIN KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Genel Tesisat Bilgisi (Yalıtım ve Tesisat İşlemleri) Yrd. Doç. Dr. Coşkun BAYRAM KTÜ Of Teknoloji Enerji Sistemleri Müh.
En Uygun Çatı Sistemleri ve Çatı Kurulumu Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
Maliyet Muhasebesi Yrd. Doç. Dr. İlker AKYÜZ KTÜ Orman Fakültesi Orman End. Müh.
İş sağlığı ve Güvenliği Yrd. Doç. Dr. Coşkun BAYRAM KTÜ Of Teknoloji Enerji Sistemleri Müh.
Kariyer Planlama ve Bilgi Teknolojileri kullanımı Doç. Dr. Tolga KAHRAMAN KTÜ Of Teknoloji Yazılım Müh.
Tercüman Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü ÖZBAY KTÜ Edebiyat Batı Dilleri ve EdebiyatıTüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/232 Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Ona...
Proje Genel Bilgileri
Proje Adı:Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi
Bütçe:
Genel Amacı
1.İlgili gençlerin orman ürünleri sektörü işgücü piyasası ile bütünleşmesini sağlayarak istihdam edilebilir, girişimcilik becerileri gelişmiş genç nüfusun yaratılması; 2.Eğitim/öğretim ve orman endüstri sektörü ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturulması.

Özel Amacı
Trabzon yöresi yayla ve köylerinde inşa edilecek ahşap yapıların üretim, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilecek gençlerin eğitilerek istihdam edilebilirliklerini artırmak; İlgili gençlerin girişimcilik becerileri artırmak; Alandaki işsiz gençleri, orman ürünleri sanayi işverenleri ile bir araya getirerek ilgili aktörler arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek; Bu alanda eğitim veren üniversite ve sanayi arasında daha güçlü bir bağlantının oluşturulmasını desteklemek; Proje kapsamında, köy ve yayla koşullarına uygun olarak seçilecek bir ahşap yapı örneği gerçek boyutlu olarak inşa etmek.

Beklenen Sonuçlar
1. Tam teşekküllü bir proje ofisi kuruldu
2. Proje ekibi oluşturuldu.
3. Tam teşekküllü bir eğitim sınıfı hazırlandı.
4. Basın toplantısıdüzenlendi, broşürler dağıtıldı, gazete ilanları verildi,yerel televizyon kanallarında ilanlar verildi.
5.Hedef gruptaki ilgili gençler belirlendi
6.Gençlere genel beceri eğitimleri verildi. Bu eğitimle gençler; kendini daha iyi ifade edebilen, iletişim ve bilgisayar becerileri gelişmiş, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimli bireyler haline geldiler.
7.Gençlere Orman Ürünleri ve ahşap yapı sektöründe istihdam edilebilirliliklerini kolaylaştıracak mesleki eğitim verildi. Bu eğitimi ile gençler; Köy ve yaylalarda dayanıklı ahşap yapıların inşa, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek için aranan nitelikli elemanlar haline geldi.
8.Gençlere girişimcilik eğitimi verildi. Bu eğitim ile gençler; kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazandılar.
9. Gençlere iş başı staj eğitimi verildi. Bu eğitim ile gençlerin iş deneyimleri ve tecrübeleri arttı.
10. Üniversite ve sanayi işbirliği mekanizması kuruldu.
11. Tüm paydaşların katılımı ile kapanış toplantısı yapıldı.
12. Ahşap yapılar ve orman ürünleri konulu sürdürülebilir bir sempozyumun temeli atıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yayla ve Köylere Uygun Ahşap Yapıların İnşaa, Bakım ve Onarım İşlemlerini Gerçekleştirebilecek Nitelikli Elemanların Yetiştirilmesi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI
gelisli@ktu.edu.tr Tel:4627717250 Faks:4627717251