Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/285 Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcıl...
Proje Genel Bilgileri
Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi
Projemizin amacı, yeterliliğe dayalı eğitim programları uygulayarak gençlere mesleki beceri ve yeterlilik kazandırıldı. Gençlerin işgücüne katılımının önü açıldı. Akredite olmuş sınav ve belgelendirme sistemi yoluyla MYK belgesi almalarına imkân sunuldu. Kayseri'de 15-29 yaş grubunda, en az lise ve dengi okul mezunu, işsiz 80 gence 480 saatlik yeterliliğe dayalı makine bakımcı (seviye 4) mesleki eğitimi ve 10 saatlik kişisel gelişim eğitimi verildi. Proje yazıldıktan sonra yapılan kanuni değişiklikle meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olan gençlerde MYK belgesi aranmaması yasalaşmıştır. Bu durum projemizde eğitim alan 80 gençten yaklaşık olarak 40 kişinin belge almasına gerek olmadığı görülmüştür. Bunun üzerine ziyareti sırasında tavsiyede bulunan sektör yöneticimiz Ahmet Karan Bey’in tavsiyeleri üzerine, yaptığımız büyük değişiklikle aktif çalışma hayatında bulunan fakat MYK belgesi olmadığı için iş güvencesi olmayan 15-29 yaş arası gençler için ilk olarak 60 saatlik modül hazırlanması için çalıştay düzenlendi ve modül hazırlandı. Daha sonra eğitimleri gerçekleştirildi. Gençlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de, birimlerinden Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda istihdam edilebilirliklerinin arttırıldı. Yeterliliğe dayalı eğitime toplamda 120 genç alınmıştır. Bunlardan 112 kişi eğitimleri başarıyla tamamlamıştır.
Genel Amacı
Yeterliliğe dayalı eğitim programları uygulayarak gençlere mesleki beceri ve yeterlilik kazandırmak;
Gençlerin işgücüne katılımını sağlamak;
Akredite olmuş sınav ve belgelendirme sistemi yoluyla MYK belgesi almalarına imkân sunmak

Özel Amacı
Kayseri'de 15-29 yaş grubunda, en az lise ve dengi okul mezunu, işsiz 80 gence 480 saatlik yeterliliğe dayalı makine bakımcı (seviye 4) mesleki eğitimi ve 10 saatlik kişisel gelişim eğitimi vererek gençlerin Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de, birimlerinden Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda istihdam edilebilirliklerinin arttırılması.Yeterliliğe dayalı eğitimini tamamlamış 80 gencin makine bakımcı (4.seviye) MYK belgesi almalarının yolunun açılması.

Beklenen Sonuçlar
Kayseri'de Proje Ofisi ve 5 kişilik proje ekibi oluşturuldu. 150 kişilik proje açılış toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Eğitim ve İstihdam Platformu Oluşturuldu ve 5 defa toplandı. Proje taraflarınca Sektörel/Yerel Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı. Makine Bakımcı (Seviye 4) mesleğinde yeterliliğe dayalı eğitim programı oluşturuldu, kurslar duyuruldu, mülakat yapıldı. Eğitim setleri hazırlandı. Eğitim araç ve gereçleri satın alındı. 80 kursiyerin İŞKUR'a kayıtları yaptırıldı ve iş kazası meslek hastalığı sigortaları yaptırıldı. 15'şer kişilik gruplar halinde 4 sınıfta 320 saat teorik 160 saat uygulamalı Mesleki Eğitim programı uygulandı. 120 saatlik kişisel gelişim eğitimi verildi. Avusturya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi. 70 kalifiye işgücü MYK belgesi için yönlendirildi. Görünürlük faaliyetleri gerçekleştirildi. 200 kişilik kapanış toplantısı yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında ,
Proje eğitimleriyle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ alanında sertifika alan veya alacak olan katılımcıların sayısı 72, Projenizdeki eğitimlerle GENEL BECERİ alanında sertifika alan veya alacak olan katılımcıların sayısı (iletişim becerileri, bilgisayar becerileri, iş mevzuatına ilişkin sosyal haklar, toplumsal cinsiyet, mesleki sağlık ve güvenlik, vb. konular) 70, Projenizde varsa GİRİŞİMCİLİK kurslarına katılan veya katılacak olan genç sayısı 80, Projeniz kapsamında kariyer YÖNLENDİRME VE DANIŞMANLIK hizmetlerinden yararlanan ya da yararlanacak olan genç sayısı 70 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yeterliliğe Dayalı Eğitim Programıyla Genç Makine Bakımcılar Yetiştirme Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI
contact@hizmet-is.org.tr Tel:3122318710