Tüm Duyurular

Linkler
Yrd.Doç.Dr. Sema ARIMAN - Proje Koordinatörü ; Eposta: semaariman@gmail.com
Yrd.Doç.Dr. İsmail İŞERİ - Proje Koordinatör Yardımcısı; Eposta: ismail.iseri@omu.edu.tr
TRH1.2.PYEIS/P-03/414 MOBİGEN:Mobilya Sektöründe Genç İstihdamın Arttırılması Pr...
Proje Genel Bilgileri
MOBİGEN:Mobilya Sektöründe Genç İstihdamın Arttırılması Projesi
Genel Amacı
Genç işsizlere nitelik ve beceri kazandırarak yeni iş imkanının sağlanması ve istihdamın artırılması hedeflenmektedir.

Özel Amacı
1. Üniversite mezunu genç işsizlere mobilya sektörünün ihtiyacı olan özgün ve modern tasarım yeteneğinin kazandırılması ve yeni iş imkanlarının sağlanması.
2. Üniversite-sanayi işbirliğini canlı tutarak, sektörün özgün tasarım ihtiyacını karşılamada süreklilik sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1.Özgün modern tasarım odaklı 720 saatlik teorik ve 2 aylık uygulama eğitiminin verilmesi.
2.20 öğrencinin iş imkanının ve istihdamının sağlanması.
3.Sektöre yönelik teknoloji odaklı yazılımların kullanılması ve tanıtılması.
4.Mobilya sektöründe tasarım eğitimine yönelik yeni bir eğitim modülünün oluşturulması.
5.Oluşturulan eğitim programı ile farklı sektörlerin de (ör. inşaat, endüstriyel tasarım) ihtiyacını karşılayacak nitelikte eleman yetiştirmesi, iş kurması ve çalışma imkanı sunulması.
6.Karadeniz bölgesinde ilk mobilya sektörüne yönelik tasarım merkezinin kurulması.
7.Sektörde tasarım, markalaşma, kalite, estetik konularında farkındalık oluşturulması.
8.Samsun ve Karadeniz Bölgesi illerindeki mobilya firmaları arasında işbirliğinin sağlanması.
9.Üniversite-Sanayi-STK işbirliğinin oluşturulması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. Proje eğitimleriyle MESLEKİ BİLGİ VE BECERİ (Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Konularında) alanında 20 öğrenci sertifika aldı
2. Proje kapsamında eğitim alan kursiyerlerin %50'si istihdam edildi
3. Üniversiteler ile sanayi/sektörler arasında 3 iş birliği modeli kuruldu
4. Kursiyerlerin işgücü piyasasındaki performanslarını izleyebilmek için 1 adet MEZUN İZLEME SİSTEMİ sistemi kuruldu
5. OMÜ Teknopark bünyesinde 1 adet Tasarım Merkezi kuruldu
6. Kullanılan kaynak ile sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacına katkı sağlandı, 20 adet nitelikli genç yetiştirildi, bölgenin ilk tasarım merkezi kuruldu

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği MOBİGEN:Mobilya Sektöründe Genç İstihdamın Arttırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
nurettins@bil.omu.edu.tr Tel:3623121919 Faks:3624576035