Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/668 Tekstilde Gençlerin Usta Elleri Projesi
Proje Genel Bilgileri
Haydi Gençler İş Başına!
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliğine yönelik geliştirilmiş olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre Accession-IPA)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı IPA 4.Bileşeni” kapsamında genç istihdamını destekleyerek ve genç işsizlik oranını azaltarak daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda kalmalarının sağlanması amacıyla “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi(PYE II) Hibe Programı” geliştirilmiştir.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı sözleşme makamı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) programın operasyon faydalanıcısıdır. Hibe Programının toplam bütçesi 24.000.000 Avro olup bu tutarın 3.600.000 Avro’su Türkiye Cumhuriyeti, 20.400.000 Avro’su ise Avrupa Birliği katkısıdır.

Tekstilde Gençlerin Usta Elleri Projesi “Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi(PYE II) Hibe Programı” kapsamında Ordu Üniversitesi, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ve Fatsa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile yürütülmektedir.Projenin toplam bütçesi 293.410,00 Avro olup, bu tutarın 45.126,46 Avro’luk kısmı Ordu Üniversitesi'nin eş finansman katkısıdır.
Genel Amacı
Ordu İlinde istihdama girmekte güçlük çeken genç işsizlerin Eğitim faaliyetleri ile istihdam edilebilirliğinin artırılmasına ve daha çok işsiz gencin istihdamda kalmalarının sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
1-Genel Beceri, Rehberlik ve Danışmanlık ile Mesleki Eğitim, faaliyetleri sonucunda istihdam edilebilirliğinin artırılmasına katkı sağlamak,
2-Tekstil sektöründen gelen nitelikli iş gücü talebinin arttırılması,
3-Özel Sektör ile Sivil Toplum Kuruluşu ve Eğitim Kurumlarının işbirliğinin güçlenmesine, katkıda bulunmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1- Katılımcıları tespit etmek üzere 300 işsize ulaşmak.
2- 100 Genç işsizi eğitime tabi tutarak, başarılı olanlara sertifika ve nitelik kazandırmak.
3- Projeyi başarı ile tamamlayan katılımcıların asgari % 40’nı nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan işletmelerde istihdam etmek.
4- Özel Sektör ile Sivil Toplum Kuruluşu ve Eğitim Kurumlarının işbirliğinin güçlenmesine ve Ordu ilinde genç işsizliğin azalmasına katkıda bulunmak.
5- Bilgilendirme toplantıları ve Çalıştay ile Ordu da ilk defa Tekstil sektörünün geleceğinin şekillenmesi ve yatırımcıların dikkatinin çekilmesine katkıda bulunarak, tekstil sektörünün gelişimi konulu 2 günlük çalıştay sonunda "Ordu İlinde Tekstil Sektörünün Gelişimi” adlı 1 adet yayın hazırlamak.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Hibe Programı

Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Ordu Üniveritesi sorumludur ve bu içerik hiç bir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.

© 2017 ORDU ÜNİVERSİTESİ