Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/671 TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdam...
Proje Genel Bilgileri
Projenin adı: TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi
Projenin Kapsadığı Bölge: TR83 Bölgesi (Amasya,Çorum,Samsun,Tokat)
Projenin Toplam Maliyeti: 386.263.15 AVRO
Projenin Toplam Süresi: 12 ay
Proje Ortakları:
1) Samsun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
2) Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
3) Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Endüstriyel tasarım, tüketici ihtiyaçları ve problemlerine yönelik, estetik, yaratıcılık, teknik avantaj, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları gibi çeşitli kriterleri gözeterek yeni ve güncel ürünleri tasarlamaktır. Türkiye’nin kalkınma hamlesinde endüstriye yönelmesi ve katma değer yaratacak ürün tasarımlarının artması son derece önemlidir. Zira rekabetin hızla arttığı ve teknolojinin baş döndüren bir hızla değiştiği günümüzde endüstriye yönelik üretimde fark yaratabilmek için malzeme, biçim işleme mekanizmaları, renk doku ve grafik düzenlemeleri görsel bir duyarlılıkla ortaya koyabilen tasarımcılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, endüstriyel tasarım alanında fark yaratacak genç tasarımcıların ve bu alanda istihdam edilecek ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi”ni hayata geçirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi (PYE 2) hibe programı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA 4.Bileşeni) kapsamında yürütülmekte olan teklif çağrısı dahilinde OKA’nın proje başvuru sahibi olarak yer aldığı “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi” program otoritelerince kabul edilerek 1 Mart 2016 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi, Samsun OSB, Merzifon OSB ve Çorum OSB’nin proje ortağı olduğu proje 30 Haziran tarihine kadar devam etmiştir.
Genel Amacı
TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) endüstriyel tasarım alanında kalifiye ara eleman yetiştirmek yoluyla genç istihdamının artırılmasını sağlayarak genç işsizlik oranını azaltmaya katkı sağlamak, teklif çağrısının temel hedefi olan “genç istihdamını destekleyerek ve gençlerin işsizlik oranını düşürerek daha çok kişinin istihdam edilmesi ve istihdamda tutulması”na doğrudan katkı sağlamak.

Özel Amacı
TR83 Bölgesi’nde endüstriyel tasarım alanında 15-29 yaş arası en az Meslek Lisesi mezunu 60 gence illerimizde öne çıkan sektörlere yönelik endüstriyel tasarım alanında mesleki eğitim vererek gençlerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması; dört ilde, OSB’ler bünyesinde kurulacak olan endüstriyel tasarım ofisleri ile endüstriyel tasarım konusunda eğitim almış ve bu alanda çalışmak isteyen kişiler ile endüstriyel tasarım alanında personel ihtiyacı duyan sektör aktörlerinin bir araya gelerek sürdürülebilir işbirliklerinin kurulması ve tasarım yarışmaları, fuar katılımları ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla bölge ölçeğinde endüstriyel tasarım altyapısının güçlendirilerek farkındalık artışının sağlanması; proje dâhilinde hazırlanacak olan “Endüstriyel Tasarım Strateji Raporu” ile Ajansımızın bu alanda gelecekte yapacağı çalışmalara altlık oluşturması amacıyla, mevcut durum analiz edilerek geleceğe yönelik planlama yapılması amaçlanmaktadır.

Beklenen Sonuçlar
(1) 7 kişilik bir proje ekibi oluşturuldu. Endüstriyel Tasarımcı yetiştirmeye yönelik bir altyapı oluşturuldu.
(2) Endüstriyel Tasarım alanında her ilden 15 olmak üzere toplam 60 gencin 300
saat/adamlık teorik ve pratik eğitimler alması yoluyla istihdam edilebilirliği arttı.
(3) işlerinde teknik altyapı ve insan kaynağı ihtiyacı karşılanan ve eğittiğimiz kişileri istihdam eden firmaların üretim ve kar oranları arttı.
(4) Bölgede yapılan saha çalışması yoluyla hazırlanan Endüstriyel Tasarım Strateji Raporu ile Ajansımızın bu alandaki çalışmaları için altlıklar üretildi.
(5) Her ilde düzenlenecek toplam 4 adet konferans ve fuar katılımı yoluyla işletmelerin, üretimde tasarımın kullanılmasının önemi üzerine bilinç düzeyi arttı. (6) Düzenlenen tasarım yarışması sayesinde bu alanda farkındalık oluşturuldu. (7) Her ilde üretici firmalarla endüstriyel tasarımcıların bir araya gelmesini sağlayacak bir yapı oluşturuldu.
(8) Bu konuda yerel düzeyde konunun tarafları arasında güçlü bir ağ kuruldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
mevlut.ozen@oka.org.tr Tel:3624312400 Faks:3624312409