Tüm Duyurular

TRH1.2.PYEIS/P-03/828 Turisti Kazanan Geleceği Kazanır
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe görev yapan nitelikli personel sayısını arttırarak, turizm sektörünün bölgedeki kalitesini yükseltmek ve Doğu Karadeniz Bölgesi'ni turizm bölgesi haline getirmek. Projemiz ile Bölge'de genç istihdamını destekleyerek genç işsizlik oranını %1 oranında azaltmak ve kursiyerlerimizi istihdam ederek iş hayatındaki devamlılıklarını sağlamak.

Özel Amacı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon ilinde 2014-2015 yılı içerisinde (15-29) yaş arasındaki 20 bay ve 20 bayan olmak üzere toplam 40 işsiz gencin; turizm sektöründe istihdam edilebilirliğini arttırmak için gençlerimize genel, mesleki ve yabancı dil eğitimleri vermek. İşgücü talep ve arz taraflarının ilgili aktörleri arasında sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek için üniversite, işçi ve işverenin bir arada bulunduğu seminerler ve toplantılar düzenlemek. Hedef grubumuzdaki gençlere İşkur aracılığı ile danışmanlık hizmeti sağlayarak gençlerimizin kariyer planlaması yapabilmesini sağlamak ve motivasyonlarını arttırmak. Üniversite ile işverenler arasında güçlü bir bağlantının oluşturulmasını sağlayarak gençlerimizin okuldan işe geçişini kolaylaştırmak için servis (garson) ve ön büro personeli yetiştirme projemiz hazırlanmıştır.

Beklenen Sonuçlar
Projemiz başarıyla sonuçlandırıldı ve başvuru sahibiyle eş başvuru sahiplerinin proje yürütme deneyimi arttı.
AB projemizden kamu, özel sektör ve Trabzon halkı haberdar oldu, proje faaliyetlerimiz ildeki ilgililer tarafından taktir edildi.
Trabzon ilinde otel ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin istihdam edecekleri personellerde aradıkları nitelikler araştırıldı. Otel ve konaklama merkezlerinin çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olundu.
Trabzon ilinde faaliyet gösteren otel ve konaklama merkezleriyle iletişimin sürekliliği sağlandı.
Otel ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işverenler istihdam edecekleri personellerin nitelikli olmasının gerekliliğini benimsedi.
KTÜ Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrencilerin iş hayatına geçişi kolaylaştırıldı, mezunlarımız ile iletişimin sürekliliği sağlandı.
Otellerimizin hizmet kalitesi arttırıldı.
Turizm sektöründeki nitelikli personel sayısı arttırıldı.
Trabzon iline gelen yerli ve yabancı turist sayısı arttı, turistlerimiz memnuniyeti arttı.
KASİF-Üniversite ve TESOB arasında sürdürülebilir bir işbirliği başladı.
Otel ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler projemiz başarıyla sonuçlandırıldıktan sonra da nitelikli personel yetiştirilmesi için proje başvuru ve eş başvuru sahipleriyle iletişime geçti.
Otel ve konaklama merkezlerinin kurumsallaşması sağlandı.
Turizm sektörünün Trabzon ilindeki farkındalığı arttırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Turisti Kazanan Geleceği Kazanır Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TRABZON ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ
erhaneroglu_61@hotmail.com Tel:4623234190 Faks:4623234195