Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/43 Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bölgede kayıtlı istihdama katkıda bulunma amacı çerçevesinde;
kırsal bölgelerde kayıtlılıkla ilgili bilgilendirme/bilinçlendirme araçlarının geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması,
Özellikle kadınların işgücüne katılım oranlarının çok düşük olması bölgenin işgücüne katılım ortalamasını düşürmektedir. TRA2 Bölgesinde kadınları iş gücüne katmak, öncelikli politikalar arasında yer almasını sağlayacak çalışmaların başlamasına, Bölgede, özellikle 60-65 yaş ve üzeri kişilerin hibe ve kredi alımlarında şanslarının azaldığını işleyerek, bu yolla daha fazla kadın ve gençleri istihdama çekmeyi, istihdamda tutmayı ve özellikle gençler için işsizlik oranlarını düşürmeyi,
Bölgedeki SGK’nın ve ilgili kurumlar ile sosyal ortakların kayıtlı istihdamı teşvik etme kapasitelerinin geliştirilmesine örnek teşkil edilmesi,
Bölgedeki SGK ve diğer ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılmasına ilişkin yeni bir sürecin başlaması,
Bölgesel ve yerel düzeyde kayıtlı istihdamın ve sosyal güvenliğin önemine ilişkin bilinç düzeyinin artırılması,
Bölgede ortak akıl ve bilinçlendirme yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi,
Proje sonucunda ortaya çıkacak ve benimsenecek yeni yöntemlerin diğer bölgelerde yaygınlaştırılmasının sağlanması,
olarak tanımlanan genel hedeflere katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu kesimlerin bilinçlenmelerini sağlama, kayıt dışı istihdamla mücadele için kamuoyu oluşturma ve kayıtlı istihdamın teşviki amaçlanmaktadır.
Köy kanat önderlerinin bilgilendirmesi/bilinçlendirmesi, İlçeye bağlı 66 köy yerleşkesinde, 198 köy kanat önderlerin (muhtar, imam, okul müdürü/öğretmen) kayıtdışı çalışmanın dezavantajları ve kayıtlı çalışmanın avantajlarıyla ilgili %100 bilinçlenmelerinin sağlanması,
Kurumumuzun, birincil hedef kitlesi olan çiftçilerin kayıt dışılıkla ilgili bilinçlendirilmesine katkıda bulunulması, İlçeye bağlı 66 köy yerleşkesinde, 66 köy muhtarlıklarında/köy konaklarında sosyal güvenlik köşelerin %100 oluşturulması,
İlgili kamu kurumları ve sosyal taraflar arasında işbirliğini kolaylaştırma, çözüm geliştirme ve farkındalık oluşturulması istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları ve sosyal tarafların bire bir ziyaret edilmesi ve proje ile ilgili bilgilerin aktarılması akabinde İl/ilçede düzenlenecek çalıştaya davet edilmesi hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar
Tanıtım materyalleri:10 bin adet kitapçık, 10 bin adet broşür, 500 adet afiş ve 1 adet web sayfası hazırlanması, projenin geniş kitleler tarafından tanıtımı %100 sağlanması,66 köyde SGK Köşesi kurulması, Seminere 198 köy kanat önderlerinin katılması, Ziyaret edilen tarımsal işletme:3200 adet; Kayıtlı istihdamın teşviki konusunda bilgi sahibi olan kişi:11715,Hazırlanan anket:3200 adet,Kayıtlı çalışmanın teşviki ve girişimcilik eğitimine katılan kadın:198 kişi,Kayıtlı çalışmanın teşviki ve girişimcilik eğitimine katılan erkek:198 kişi,Kadın ve genç erkekler, kayıtlı istihdamın avantajları ve girişimcilik konusunda %100 bilgi sahibi olması,Kadınları ve erkeklerin %10 unun kayıtlıkları dolaysıyla, ekonomik süreçlere aktif katılımları gerçekleşmesi,Ziyaret edilen kamu kurumu:42 Ziyaret edilen STK:16 Sahada elde edilen bulgular dahilinde İlde düzenlenen çalıştay: 1 adet,Sahada elde edilen bulgular dahilinde İlçede düzenlenen çalıştay: 1 adet,Sahada elde edilen bulgular dahilinde çalıştay %100 gerçekleşmesi ve çalıştay sonuç raporu hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi, Kırsal bölgeler tarafından ödenen SGK primlerin diğer bölgeler göre %5,29 oranında indirilmesi,
42 adet Kamu ve 16 adet STK arasında işbirliği, İlgili kurumların kurumsal kapasiteleri %30 oranında,Sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlılık %10 oranında, istihdam % 10 oranında, Bağ kur pirim ve vergilerinde % 10, Kamu hizmetlerden yararlanma % 50,Sosyal güvence sahip kişi sayısında %10 artması beklenmektedir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Sosyal Güvenceye Kayıtsız Kalmayın Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 TEKMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
tekman@tzob.org.tr Tel:4425612896 Faks:4425612896