Tüm Duyurular

Linkler
Trakya Kalkınma Ajansı
İnternet Sitesi
TRH1.3.PREII/P-03/63 Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum
Proje Genel Bilgileri
'Eğtiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum' Projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Projemiz kapsamında,

- 3 mesleki eğitim kursu düzenlendi, 67 kişi bu kursları tamamladı.
- 6 işveren bilinçlendirme konferansı düzenlendi, 306 kişi bu konferanslara katıldı.
- 19 öğrenci bilinçlendirme konferansı düzenlendi, 2798 öğrenci üniversitelerde düzenlenen bu konferanslara katıldı.
- 6662 adet farkındalık ve görünürlük materyali oluşturuldu.
Genel Amacı
Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve kayıtdışı istihdamın azaltılmasıdır.

Özel Amacı
Trakya’da yoğunluğu olan temel sanayi sektörlerinde kayıt dışı istihdamın azaltılmasıdır

Beklenen Sonuçlar
- Eğitim verilen kişilerin kayıtlı alacakları mesleki eğitimlerle kayıtlı istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve gençlerde, işverenlerde kayıtlı istihdam konusunda farkındalık oluşturulması.
- Ajansın ve Bölgedeki diğer başat aktörlerin kayıt dışı istihdamla mücadelede iyi örnekleri incelemesi ve stratejiler konusunda kapasitesinin geliştirilmesi.
- Trakya bölgesinde projenin bilinirliğinin sağlanması ve bölge halkı nezdinde kayıtlı istihdam konusunda farkındalık oluşturulması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-Mesleki eğitim alan kişi sayısı:69
-Kapasitesi arttırılan mesleki eğitim atölyesi sayısı:3
-Mesleki eğitim için işbirliği yapılan kurum sayısı:2
-Düzenlenen işveren konferansı sayısı:6
-İşveren konferanslarına katılım sayısı:306
-Düzenlenen öğrenci konferansı sayısı:19
-Öğrenci konferanslarına katılı sayısı:2798
-Ajansın kapasite geliştirme amaçlı ziyaret ettiği uluslararası kurum sayısı:7
-Bölge halkını bilinçlendirme ve görünürlük amaçlı kullanılan araçlar:
Poster:500 adet, Broşür:5000 adet, İnternet Sitesi:1 adet, Radyo Spotu:2 adet; TV Spotu:2 adet; Raket&Bilboard:67&85 adet; Tabela:5 adet; Proje Kitabı:1000 adet

Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 TRAKYA KALKINMA AJANSI
bilgi@trakyaka.org.tr Tel:2822633737 Faks:2822631003