Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/135 Atölye Evler; Ev Eksenli Çalışmada Kayıtlı İstihdamın Teşv...
Proje Genel Bilgileri
ATÖLYE EVLER: Ev eksenli çalışmada kayıtlı istihdamın teşviki
Kadın Çalışmaları Derneği tarafından uygulanmaktadır. Proje ortağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneğidir.
Ev-eksenli çalışma kayıtdışılığın yüksek olduğu istihdam biçimlerinde biridir. Bu konuda farkındalık eksiktir, politika üretmek için yeterli veri bulunmamaktadır ve sorunu çözecek yasal düzenleme mevcut değildir. Atölye Evler projesi ile bu eksiklikleri gidermeyi hedeflemektedir. Projenin temel hedef grubu ev-eksenli çalışan kadınlardır. Kadınların yanı sıra işverenler ve ilgili kamu kurumları da hedef grubun içinde yer almaktadır. Var olan işçi, işyeri ve iş sözleşmesi tanımları çerçevesinde bakıldığında ev eksenli çalışmanın statüsü belirsiz kalmakta dolayısıyla kayıt dışı çalışmanın en yoğun olduğu bir çalışma biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle hedef grup olarak belirlemede amacımızı oluşturmuştur.
Proje ev-eksenli çalışmanın tüm paydaşlarını içine alan bir çalışma planı çerçevesinde çoklu diyalog yöntemiyle uygulanmaktadır. Ev-eksenli çalışan kadınlar, işverenler ve yasal düzenlemeleri yapan karar mekanizmaları olmak üzere konuyla ilgili tüm aktörler uygulama planında, işlevlerine göre yer almaktadır. Proje; yüz yüze görüşme, atölye çalışmaları, interaktif eğitim, kamu ve işveren ziyaretleri ile sonuçların teorik, kavramsal ve analitik bir analize tabi tutulması şeklinde uygulanacaktır.
Projenin nihai çıktısı; ev-eksenli çalışanların kayıt altına alınmasını kolaylaştırıcı bir “Sosyal Güvenlik Modeli” tasarlanması ve ilgili bakanlığa sunulmasıdır. Sunulan model önerisi tüm ev-eksenli çalışanların sigortalı olmasını teşvik edecek bir teşvik modeli niteliğinde olacaktır. Proje sürecinde Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde; eğitim, atölye çalışmaları, işveren ve kamu ziyaretleri yapılacaktır. Ev-eksenli çalışan 100 kadın kayıtlı istihdam, sosyal güvenlik ve kadına yönelik farklı konularda güçlenme ve farkındalık artırma eğitimlerini almış olacaktır.
Genel Amacı
A1.Farkındalığın artması
Ev-eksenli çalışanların ve bağlantılı oldukları aktörlerin-İşverenlerin farkındalık düzeyini artırarak kayıtlı istihdamlarını teşvik etmek
A2. Ev eksenli çalışanların istatistiklerde görünmesi
Ev eksenli çalışanların işgücü verilerinde yer almalarını sağlamak.

Özel Amacı
PA1.Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta ev eksenli çalışmaya ilişkin farkındalığın artması
Proje Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde, işverenlerde ve ev eksenli çalışan kadınlarda kayıtdışı istihdama ilişkin farkındalık yaratmayı,
PA2. Sosyal güvenlik modeli tasarlanması
Ev eksenlilerin kayıt altına alınmasını kolaylaştırıcı sosyal güvenlik modeli tasarlamayı,
PA3: Sosyal diyalog platformu kurulması
3. Paydaşlar arasında “sosyal diyalog ortamı platformu” oluşturmayı hedeflemektedir.

Beklenen Sonuçlar
S1-Ev eksenli çalışan 100 kadının kayıtlı istihdam ve sosyal güvenlik konusunda farkındalığı artacak.
S2-Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde tekstil ve gıda üzerine çalışan işverenlerin evde çalışmaya ve sorunlarına ilişkin farkındalıkları artacak.
S3-Evde çalışanların sigortalı olmasını teşvik edecek Sosyal Güvenlik Modeli geliştirilecek.
S4-Paydaşların (çalışan kadınların, işverenlerin ve kamunun) katılımıyla Sosyal Diyalog Platformu oluşturulacak.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
S1-Eğitimler aracılığıyla, ev eksenli çalışan 51 kadının kayıtlı istihdam ve sosyal güvenlik konusunda farkındalığı arttı.
S2-Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde tekstil ve gıda üzerine çalışan işverenlerin evde çalışmaya ve sorunlarına ilişkin farkındalıkları arttı.
S3-Evde çalışanların sigortalı olmasını teşvik edecek Sosyal Güvenlik Modeli geliştirildi.
S4-Paydaşların (çalışan kadınların, işverenlerin ve kamunun) katılımıyla Sosyal Diyalog Platformu oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Atölye Evler; Ev Eksenli Çalışmada Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KADIN ÇALIŞMALARI DERNEĞİ
info@kadincalismalari.org.tr Tel:3121111111 Faks:3121111111