Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/217 Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak.
Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin model uygulamalar geliştirmek.

Özel Amacı
Turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın nedenlerinin tespit edilmesi.
Kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması ve sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam destek ve teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılması.

Beklenen Sonuçlar
Bölgede turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara kayıtlı istihdama ilişkin destek faaliyetleri gerçekleştirildi.
Projenin hedef kitleye etkin bir şekilde tanıtımı sağlandı.
Sektörün istihdam açısından mevcut durumu analiz edildi ve model olabilecek uygulamalar araştırılarak, işletmelerde ve acentalara konuyla ilgili kurumsal kapasite arttırıldı.
Üniversiteler, STK’lar, kamu kuruluşları ve özel sektör katılımıyla gerçekleştirilecek konferansa 300 kişinin katılımı sağlanacaktır.
Akreditasyon sistemi oluşturuldu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
1. 1 adet akreditasyon sistemi oluşturuldu.
2. 112 işletmeye ziyaret gerçekleştirildi.
3. KİDO internet sitesi oluşturuldu.
4. 1 adet kayıtlı istihdam iyi uygulamalar vaka analizi oluşturuldu.
5. Seminerler kapsamında 423 kişiye ulaşıldı.
6. 229 işletme akreditasyon sistemine kayıt edildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle Bakıyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 EKONOMİSTLER DERNEĞİ
oguz.demir@ekonomistler.org.tr Tel:5335536275 Faks: