Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/226 Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Şanlıurfa ilinde Eğitim sektöründe çalışacak kalifiye elaman yetiştirmek yoluyla kayıtlı istihdamın arttırılmasına katkıda bulunarak, kayıt dışı istihdam konusunda düzenlenecek etkinlikler yardımıyla ildeki kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1-En az ilkokul mezunu 40 kadının çocuk bakım elemanlığı alanında eğitilmesi ve stajı ile eğitim sektöründeki kayıtlı istihdamı artırmak.
2-Şanlıurfa ilinde işçi ve işverenlere yönelik olarak sosyal güvenlik bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayarak ve kayıtlı istihdamın cazibesine yönelik farkındalık oluşturmak.
3-Kayıtdışı istihdamla mücadele konusunda Şanlıurfa ilinde ilgili yerel aktörler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak, teşvik etmek ve ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak.

Beklenen Sonuçlar
S1– Çocuk Bakım Elamanlığı kursuna katılacak olan 40 kursiyer seçildi.
S2– Toplam 936 saat Çocuk Bakım Elamanlığı teorik eğitimleri verilerek, 30 gün eğitim stajı yaptırıldı.
S3– “Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum” konusunda 9 seminer düzenlendi.
S4– “Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum” konulu yarışma ve sergi düzenlendi.
S5– Şanlıurfa ilinde kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda ilgili taraflar ve kamuoyunda işbirliği arttı ve farkındalık oluştu.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında,
SGK ve sosyal taraflar arasında kurulan yerel işbirliklerinin sayısı 2, Kayıtlı istihdamı destekleyen çeşitli eğitimlerin toplam katılımcı sayısı 1320, Sosyal ortaklardan, sivil toplum örgütlerinden vs. eğitim, seminer, çalıştay veya diğer proje faaliyetlerine katılan personel sayısı 400, Farkındalık artırma faaliyetlerinin ve materyallerin (yazılı görsel-işitsel medya, internet vs.) sayısı 14424, Yürütülen çalışma, anket, araştırma, hazırlanan teknik rapor vs. sayısı 1 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kayıtsız Çalışmaya Kayıtsız Kalmıyorum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ŞANLIURFA KALKINMA DERNEĞİ
mehmetyumusak82@gmail.com Tel:4142152721 Faks:4142152722