Tüm Duyurular

TRH1.3.PREII/P-03/322 Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücade...
Proje Genel Bilgileri
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdam İle Mücadele Ediyor- 2” Projesi, toplumun çeşitli kesimlerine etki eden kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık oluşturma amacıyla hazırlanmıştır. 01.07.2016 – 30.06.2017 tarihleri arasında 12 aylık süre içerisinde TR83 bölgesinde yapılacak etkinlikler ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Sosyal Güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal olmayan şekilde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmalarını gün veya ücret olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanır. Diğer bir ifadeyle herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışma ve çalıştırma kayıt dışı istihdamdır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, TR83 bölgesi olarak belirlenen (Samsun, Çorum, Amasya, Tokat) illerinde “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor- 1” projesi kapsamında yapılan araştırma raporuna göre sigortasız çalıştığını dile getiren %11,8 kişinin bulunduğu tespit edilmiş; neden sigortasız oldukları sorulduğunda ise %34’ ü maddi, %24’ü iş bulamama korkusu, %8,7 eğitim durumundan kaynaklandığını belirtmiştir. SGK ‘ya bağlı olmadan çalışmayı kabul etme oranı ise kentte %10, kırsalda %17 olarak belirlenmiştir (2011). Bu bulgular; kayıt dışı istihdam konusunda yeterli farkındalığın sağlanılamadığını ve bilgilendirme eksikliğinin olduğunu göstermektedir. Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması için kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve konunun tüm paydaşları açısından farkındalığın sağlanması büyük önem taşımaktadır
Genel Amacı
TR83 bölgesinde Ajans öncülüğünde farklı hedef kitle ve bölgelere yönelik düzenlenecek bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar sayesinde konunun tarafları arasında kayıtdışı istihdam konusunda farkındalığın artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın arttırılmasına bölge ölçeğinde katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
(1) Kayıtdışı çalışanlara yönelik farkındalık artırma faaliyetleri yolu ile kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, (2) Düzenlenecek olan eğitim, toplantı, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimleri sayesinde bölgede faaliyet gösteren STK, TSO, ESOB, OSB, KSS, sendika vb. yapıların kurumsal altyapılarını ve bilinç düzeyinin artırılması, (3) Belirli sektör ve ölçekteki firmalara verilecek olan işletme koçluğu ve kümelenme destekleri sayesinde kurumsallaşmalarının sağlanması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, (4) Düzenlenecek olan resim yarışması, bilgilendirme toplantıları yardımı ile farklı kademelerdeki öğrencilerin bilinç düzeylerinin artırılması, (5) Seri halde düzenlenecek olan etkinlikler (kısa film yarışması, kamu spotları, istihdam şenlikleri, afiş, broşür v.b.) sayesinde kamuoyunda farklı hedef kitlelerin kayıtdışı istihdam konusunda bilinç düzeyinin artırılması, (6) İstihdam alanında faaliyet gösteren kurum temsilcilerine yönelik düzenlenecek olan yurt dışı programı sayesinde kayıtdışı istihdamla mücadele alanında yenilikçi yöntemlerin bölgemize transferinin sağlanması

Beklenen Sonuçlar
S1 –
S1.1. Kurulmuş olan proje ekibi
S1.2. Temini yapılmış yer ve donanım,
S1.3. Gerçekleştirilmiş olan proje yönetim faaliyetleri
S1.4. Gerçekleştirilmiş olan tanıtım faaliyetleri
S2 –
S2.1. Gerçekleştirilmiş olan genel tanıtımlar
S2.2. KOBİ lere yönelik düzenlenmiş olan farkındalık etkinlikleri
S2.3. Gerçekleştirilmiş üniversite etkinlikleri
S2.4. kırsal alanlarda yapılan bilgilendirmeler
S2.5. G0 ve kırsal alandan seçilmiş ve bilgilendirilmiş kişiler
S2.6. Düzenlenmiş işçi sendikası eğitimleri
S3 –
S3.1.düzenlenmiş olan koçluk eğitimleri
S4 –
S4.1. düzenlenmiş olan kısa film ve resim yarışmaları
S5 –
S5.1. Düzenlenmiş olan şenlik organizasyonu, kısa film yarışması ödül töreni, kısa film, stand up gösterimleri ve resim sergisi ile kayıtdışılık konusunda farkındalık sağlanmış genel kamuoyu
S6 –
S6.1. Düzenlenmiş olan yurt dışı çalışma ziyareti
S7 –
S7.1. etkili bir şekilde yürütülmüş olan tanıtım faaliyetleri

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediliyor-2 Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI
mevlut.ozen@oka.org.tr Tel:3624312400 Faks:3624312409