Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/223 Fırsat Verirsen Kadın Başarır
Proje Genel Bilgileri
http://kadinbasarir.org/index.php
Genel Amacı
Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesi için eğitim fırsatlarını yakalayamamış, herhangi bir meslek sahibi olamamış, sosyal refahtan yoksun, iş hayatına yönelik bilgi ve beceri eksikliği içinde olan kadınların sertifikalı eğitim programlarıyla meslek edinmesini sağlayarak, sosyal alt yapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bölgenin eğitim ve sosyal yaşam kalitesini geliştirmek hedeflenmektedir. Kadınların istihdam edilebilirliği artırılacak, kadın girişimciliği desteklenecek, kadınların iş gücü piyasasına katılımlarının önündeki kültürel ve diğer engeller azaltılacaktır.

Özel Amacı
İlçemizde ikamet eden ekonomik yoksunluk içinde bulunan, köyden kente göç eden mesleki eğitim ve beceriden yoksun, 25–64 yaş arası işsiz ve işgücüne dahil olmayan İş- Kur tarafından tespit edilmiş 100 kadına tekstil ve turizm konusunda mesleki eğitimler verilerek, nitelikli ara elemanlar yetiştirmek ve yetişen kursiyerlerin istihdamına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1.25–64 yaş arasındaki işsiz 100 kadının tekstil ve turizm konularında vereceğimiz eğitim programları neticesinde özel sektörde çalışabilecek kalifiye ara eleman olmaları. 2.Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılardan en az % 80 inin Samsun ve bölgede faaliyet gösteren sektörlerde istihdam edilmeleri.3.Özel sektörün kalifiye ara eleman açığının giderilmesine katkı sağlanması.4.Bölgede var olan işsizliğin kısmen de olsa çözülmesi ile işsizliğin yaratacağı sosyal bunalımın aşılmasına katkıda bulunulması.5.Sürekli bir eğitim merkezinin oluşturulması ve projenin arz-talep durumuna göre sürdürülebilirliğinin sağlanması.6.Projenin gerçekleştirilmesi sonucunda başarıyla uygulanmış bir müfredata ve nitelik kazanmış deneyimli eğitmenlere kavuşulması.7.İş hayatının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanmasına katkıda bulunmada kamu kuruluşları, STK’lar, eğitim kurumları ve özel sektör işbirliğinin sürdürülebilirliğinin oluşturulması.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Fırsat Verirsen Kadın Başarır Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 HAVZA TİCARET VE SANAYİ ODASI
arifaltun055@gmail.com Tel:3627142287 Faks: