Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/366 İşsiz Nüfusun Nitelikli İşgücüne Dönüşümü Projesi
Proje Genel Bilgileri
Balıkesir ilindeki işsizlere hayat boyu öğrenme farkındalığının kazandırılması ve katılımı artırılan hayat boyu öğrenme faaliyetleri sayesinde ilin gelişmişlik endeksinin yükselmesine katkı sağlamaktır.
1.Hazırlık Faaliyetleri (1.Ay)
Hazırlık faaliyetlerinin projenin ilk ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Faaliyet kapsamında proje ekibinde görevlendirilecek Proje Yöneticisi, Yönetici Asistanı ve Mali İşler Sorumlusu belirlenecektir. Aynı zamanda faaliyet kapsamında başvuru sahibi kurum olan Susurluk TO’nun proje için tahsis edeceği yer proje ofisi olarak belirlenecek ve gerekli ofis donanımları alınacaktır. Faaliyetin ayrıntıları şu şekilde olacaktır:
1.1. Proje Ekibinin Görevlendirilmesi
Projenin hazırlık faaliyetleri kapsamında öncelikle proje ekibi belirlenecektir. Proje ekibi; Proje Yöneticisi, Yönetici Asistanı ve Mali İşler Sorumlusundan oluşacaktır. Proje ekibinde görev alacak kişilerin görevlendirme yazılarının hazırlanıp Susurluk TO Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile yürütme sürecindeki görevleri başlayacaktır. Proje Yöneticisinin kurum bünyesinden, Yönetici Asistanının ise dışardan istihdam edilmesi planlanmaktadır. Tam zamanlı olarak görevlendirilecek Yönetici ve Asistan projenin teknik açıdan yürütülmesini sağlayacaktır. Proje Yöneticisi olarak görevlendirilecek personel, projenin genel koordinasyonunun sağlanmasından, teknik açıdan yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Yönetici Asistanı olarak görevlendirilecek personel ise projenin tüm aşamalarında Yöneticiye destek vererek projenin sorunsuz şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır. Proje Yöneticisi olarak belirlenecek personel projenin faaliyetlerinin esas sorumlusu olmasından dolayı girişken, liderlik vasfı yüksek ve birden fazla süreci aynı anda yürütebilecek yeterliliğe sahip olacaktır. Odanın Proje Yöneticisi kişi için ödeyeceği brüt maaş, bu projedeki eş finansman taahhüdü olarak gösterilecektir. Buna dair kanıtlayıcı belge personelin maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü ve maaş ödeme dekontları olacaktır. Proje sorumluları hazırlık faaliyetinden itibaren sürekli şekilde birbirleri ile iletişim halinde olacak ve daimi olarak projenin gidişatından birbirlerini haberdar edecektir.
Projede 12 ay boyunca bir Mali Müşavirden hizmet alımı yapılacak Mali İşler Sorumlusu projede mali işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Mali İşler Sorumlusu olarak belirlenecek kişi üniversite mezunu ve Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olacak, projede yarı zamanlı olarak görev alacaktır.
1.2. Proje Yürütme Eğitimlerine Katılım Gösterilmesi
Projenin ilk ayı içinde hibe makamının proje uygulama eğitimi vermesi beklenmektedir. Projenin etkin ve sorunsuz şekilde yürütülmesini hedefleyen Susurluk TO verilmesi beklenen eğitime Proje Yöneticisi ile katılım göstermeyi planlamaktadır. Bu sayede yürütme sırasında ortaya çıkabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi sağlanacak ve muhtemel aksaklıklara dair alınabilecek önlemler konusunda kurumun bakış açısı genişleyecektir.
1.3. Proje Ofisinin Oluşturulması
Susurluk TO’nun mevcut hizmet binasının fiziki kapasite olarak uygun olmasından ve maliyet etkinliği açısından proje ofisi kurum binası içinde oluşturulacaktır. Bu sayede projenin etkin biçimde ilerleyebilmesi, hedef grubun kolay ulaşım sağlaması, projedeki dokümanların rahat şekilde muhafaza edilmesi ve proje ekibi arasında yapılacak ekip içi toplantıların yapılabilmesi sağlanacaktır. Ofisin Odanın hizmet binası içinde oluşturulması ile proje ekibi bir arada bulunarak sürekli iletişim halinde olacak ve proje evrakları toplu halde saklanabilecektir. Bu durum olası evrak kayıpları veya proje ekibi arasındaki iletişim ve koordinasyon sorununun önüne geçecektir. Proje ofisi için başvuru sahibi kurumun proje için tahsis edeceği yer kullanılacaktır. Proje ofisinde kurum personelleri arasından görevlendirilecek Proje Yöneticisi için ihtiyaç duyulacak çalışma masası, çalışma koltuğu, bilgisayar, ve evrak dolabı kurum tarafından ayni katkı olarak temin edilecektir. Ancak projede yeni istihdam edilecek personelin ihtiyaç duyacağı bilgisayar, yazıcı, çalışma masası ve çalışma koltuğu proje bütçesinden karşılanacaktır.
Tüm bunlara ilave olarak proje ofisi ve kurum bünyesinde sağlanacak teorik eğitim salonu için doğabilecek elektrik, su, ısınma, telefon gibi maliyetler, gerekli ilave ekipmanlar, MS Office programları gibi ilave maliyetler için proje bütçesindeki idari maliyetlerden karşılanacaktır.
Proje ofisinin oluşturulması faaliyeti içinde son olarak proje tabelalarının hazırlatılması yer almaktadır. Projenin tanıtımı ve hibe makamının finansal desteğinin görünürlüğünü sağlamak adına 4 adet proje tabelası hazırlanacaktır. Proje tabelalarının ikisi başvuru sahibi kurum tarafından diğer ikisi eş başvuru sahipleri tarafından kullanılacaktır. Başvuru sahibi Susurluk TO; proje tabelalarından birini proje ofisinin girişine diğerini ise kurum binasının girişine asacaktır. Eş başvuru sahipleri için hazırlanacak tabelalar ise yine kurumların bina girişlerine asılacaktır.
1.4. Çalışma Toplantısının Yapılması
Proje ofisinin oluşturulup projede görevlendirilen personellerin göreve başlamasının hemen ardından proje ekibi ilk çalışma toplantısını yapacaktır. Proje Yöneticisinin başkanlığında gerçekleştirilecek çalışma toplantısının kapsamında projede görevlendirilen personellere görev tanımları bildirilecektir. Bununla birlikte faaliyet takvimi ve bütçe hesaplamaları gözden geçirilerek zaman ve bütçe planlaması yapılacaktır. Toplantı sonunda hazırlanacak toplantı tutanağı Susurluk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulacaktır.
2.Tanıtım Faaliyetleri (1-12. Aylar)
Proje süresi boyunca tanıtım faaliyetleri devam edecek olup kullanılacak tüm yazılı ve görsel materyallerde projenin ve programın tanıtımı yapılacaktır.Tanıtım faaliyetleri kapsamında 3 ayda bir yerel gazetelere basın bülteni gönderilecek, hazırlık faaliyetlerinde hazırlanan proje ofisi tabelası asılacak ve bilgilendirme kampanyası yapılacaktır. Elde edilen tüm materyaller faaliyetin çıktılarını oluşturacaktır. Bununla birlikte eğitimlerde kullanılmak üzere 3 adet bez afiş, 40 adet bloknot ve 40 adet çanta hazırlanacaktır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında yürütülecek bilgilendirme kampanyası faaliyetinde yürütülecek olup faaliyetin içinde hazırlanacak 200 adet poster ve 800 adet broşürle ilgili detaylı bilgi 3. faaliyet olan Bilgilendirme Kampanyası Faaliyetlerinde detaylandırılmıştır.
2.1. Basın Bülteni
Projenin tanıtımı için proje süresi boyunca her üç ayda bir olmak üzere toplam 4 kez belirlenen bir yerel gazeteye basın bülteni gönderilecektir. Basın bülteninin hazırlanmasından ve belirlenen yerel gazeteye gönderilmesinden Proje Yöneticisi sorumlu olacaktır. İlk basın bülteninde projenin amaçları, belirlenen faaliyetleri ve mesleki eğitimle ilgili katılımcı başvurusu duyurusu hakkında bilgi verilecektir. İlk basın bülteni hedef grupların ve AB fon desteğinin anlatılacağı bir metin şeklinde hazırlanacaktır. Projenin 3. 6. 9 ve 12. aylarda gönderilecek basın bültenlerinde o dönem içerisinde yürütülen faaliyetlerin ayrıntılarına ilişkin bilgiler yer alacaktır. Basın bülteninin çeyrek sayfa olması planlanmaktadır. Basın bültenleri yerel basın organına mail yolu ile gönderilecektir.
2.2. Bez Afiş
Bez afişlerde kullanılan kumaşlar yağmur, rüzgar, güneş vb. dış doğa şartlarına uzun süre dayanıklı, solmayan, akyaman, çabuk kuruyan ve rüzgar geçirebildiği için çok uzun süre deforme olmayan türde olduğu için projenin eğitim faaliyetlerinde tanıtımı sağlamak için bu materyaller tercih edilmiştir. Proje kapsamında 3 adet bez afiş hazırlanması planlanmaktadır. Bez afişlerin ikisi hem teorik eğitimlerin hem panellerin gerçekleşeceği Odaya ait konferans salonunda, diğeri ise eğitimlerin uygulamalı kısmının yürütüleceği Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’de kullanılacaktır. Hazırlanacak bez afişler 75x120 cm ebatlarında olacak ve doğrudan temin yoluyla hizmet alımı yapılacaktır.
2.3. Bloknot ve Çanta
Kursiyerlerin kullanımı için 40’ar adet bloknot ve çanta hazırlanacaktır. Bloknotlar spiralli A5 boyutunda 14 cm x 20 cm ebatlarında 80 gram, birinci hamur, tek renk ve 120 yapraklı, beyaz tel spiralli ve çizgili olacaktır. Bloknotların kapakları 300 gr Amerikan bristol selefonlu ve renkli olacaktır. Kursiyerlerin kullanımına yönelik hazırlanacak çantalar ise serigrafi baskılı olacaktır. Çantaların üzerinde kurumun ve hibe makamının logoları ile projenin adı ile yürütüldüğü programın adı yer alacaktır.
2.4. Tabela
Projenin ilk ayında hazırlanacak 4 adet proje tabelası alüminyum serigraf baskılı olacaktır. Hazırlanacak tabelaların boyutları 100 cm x 200 cm ebatlarında olacaktır. Projenin 2. ayında tabelaların hazırlanarak kuruma teslim edilmesi beklendiğinden 2. ayda tabelaların kullanılmaya başlanacağı öngörülmektedir. Tabelaların hazırlanmasından Proje Yöneticisi sorumlu olacak ve alımlar için doğrudan temin usulü kullanılacaktır. Proje tabelalarından biri proje ofisinin girişinde diğer üçü ise başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi kurumların bina girişlerine asılacaktır.
3.Bilgilendirme Kampanyası Faaliyetleri (2-12. Aylar)
Hayat boyu öğrenme farkındalığı kazandırmak için yazılı ve görsel medyanın önemine ilişkin panellerin düzenlenmesi, ilçede farkındalık artırıcı 800 adet broşür ve 200 adet poster basılacak, hayat boyu öğrenmeye yönelik televizyon programı hazırlanacaktır. Faaliyet raporları, broşürler, posterler ve televizyon yayını bandı ilgili çıktıları oluşturacaktır.
3.1. Panel Çalışmaları
İlçede hayat boyu öğrenme faaliyetlerine ilişkin geniş bir kitleye bilgi verebilmek ve ilçe genelinde farkındalık oluşturmak adına iki kez panel düzenlenecektir. Düzenlenmesi planlanan panellerin ilki eğitim katılımcılarının belirlenmesinden önce projenin 2. ayının ilk haftasında yapılacaktır. Böylelikle eğitime katılma potansiyeli olan kişiler hayat boyu öğrenme hakkında bilgi sahibi olacak ve eğitimlere katılım konusunda isteği artırılacaktır. Düzenlenmesi planlanan iki panelin eğitimlerin tamamlanmasından sonra ve kursiyerlerin, kursiyer ailelerin, ilçe halkının ve yerel yönetimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılmış kişilerin diğer katılımcıların panele katılım gösteren diğer kişiler üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir. Panellerin genel amacı ilçe halkında HBÖ’ye ilişkin olumlu bir anlayış oluşturmak ve hayat boyu öğrenmenin faydalarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır. Panel konuşmacısı olarak her iki panelde de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Biriminden yetkili bir kişi davet edilecektir. Panel konuşmacısı maliyeti bütçeye yansıtılmış olup ulaşım maliyetleri karşılanacak şekilde hesaplanmıştır. Paneller için ayrı bir yer kiralanmayacak olup kurum bünyesindeki 140 kişilik konferans salonu kullanılacaktır. Düzenlenecek panellerin 3 saat sürmesi öngörülmektedir. Panel konuşmacısı katılımcılara aşağıda yer alan konular hakkında ayrıntılı bilgi verecektir:
• Hayat boyu öğrenme nedir?
• Hayat boyu öğrenmenin tarihsel süreci nasıldır?
• Hayat boyu öğrenmenin amacı nedir?
• Hayat boyu öğrenmenin önemi nedir?
• Hayat boyu öğrenme programları nelerdir?
• Hayat boyu öğrenme programlarına kimler katılabilir?
• Hayat boyu öğrenmenin hedefleri nedelerdir, hedef kitlesi kimlerdir?
Projede biri mesleki eğitimlerden hemen önce ve diğeri mesleki eğitimlerin tamamlanmasından sonra düzenlenecek paneller sayesinde eğitim için katılımcı bulunması ve bölgede projeden sonraki hayat boyu öğrenme programlarına katılım sayısının yükselmesi beklenmektedir.
3.2. Broşür
Projede toplam 800 adet broşür hazırlanacaktır. Broşürler A5 kağıda 14 cm x 20 cm ebatlarında olacaktır. Tek yönlü hazırlanacak broşürler 115 gram kağıda basılacaktır. Hazırlanacak broşürlerin 200 adedi mesleki eğitimlerin duyurusu için, 200 adedi birinci panel duyurusu için, 200 adedi ikinci panel duyurusu için ve 200 adedi kapanış toplantısının duyurusu için hazırlanacaktır. Broşürlerin dağıtımından proje başvuru sahibi (Proje ekibi) ve eş başvuru sahipleri sorumlu olacaktır. Broşürlerin hazırlanması için doğrudan temin usulü kullanılacak olup satın alma süreci Proje Yöneticisi tarafından bir matbaa ile yürütülecektir.
3.3. Poster
Projede toplam 200 adet poster hazırlanacaktır. Posterler 90 gram kağıda basılacak olup 50 cm x 70 cm ebatlarında olacaktır. Hazırlanacak posterlerin 50 adedi mesleki eğitimlerin duyurusu için, 50 adedi birinci panel duyurusu için, 50 adedi ikinci panel duyurusu için ve 50 adedi kapanış toplantısının duyurusu için hazırlanacaktır. Posterlerin ilçe genelinde asımından proje başvuru sahibi (proje ekibi) ve eş başvuru sahipleri sorumlu olacaktır. Posterlerin hazırlanması için doğrudan temin usulü kullanılacak olup satın alma süreci Proje Yöneticisi tarafından bir matbaa ile yürütülecektir.
3.4. TV Programı
Projenin 6. ayında aynı zamanda başvuru sahibi kurumun daimi personeli olan Proje Yöneticisi yerel kanallardan birinde televizyon programına katılım gösterecektir. Gündüz kuşağında yayınlanma beklenen televizyon programında 1 saatlik söyleşiye katılacak Proje Yöneticisi projenin çıkış noktası, programın ve projenin amaçları, projenin faaliyetleri ve hedef grup hakkında detaylı bilgi verecektir. Hayat boyu öğrenme ile ilgili ilçe genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla katılım sağlanacak televizyon programı için Proje Yöneticisi yerel kanallarla irtibata geçerek programın yapılmasını sağlayacaktır. Program genelinde hayat boyu öğrenme ile elde edilen kazanımlar, her yaşta insanların hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılabileceği, eğitim seviyesi ne olursa olsun mesleki eğitimlerin işgücü piyasasındaki avantajları, bunun sağlayacağı gelir düzeyi artışı, sosyal entegrasyon ve özgüvenin yükselmesi konularından bahsedilecektir. Faaliyete ilişkin maliyet oluşması beklenmemektedir.
4.Raporlama Faaliyetleri (1-12. Aylar)
Projenin raporlama faaliyetlerinde Ara Rapor ve İki Aylık İlerleme Raporları ile Harcama Doğrulama Raporu ve Nihai Rapor hazırlanacaktır.
4.1. Ara Rapor ve İki Aylık İlerleme Raporu
Ara Rapor: Projenin ortasında hibe makamının talebi doğrultusunda iç değerlendirme prosedürleri kapsamında Ara Rapor sunulacaktır. Ara Raporda o döneme kadar gerçekleştirilen faaliyetler, harcama belgeleri ve somut çıktıları ile hibe makamına sunulacaktır. Rapor mali ve teknik olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Raporun hazırlanmasından proje ekibi sorumlu olacaktır. Raporun teknik bölümünde faaliyetlere ilişkin mali bölümünde ise harcamalara ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alacaktır.
İki Aylık İlerleme Raporu: İç değerlendirme süreçleri kapsamında başvuru sahibi kurum iki ayda bir kez hibe makamına ilerleme raporu sunacaktır. İlerleme raporlarında projenin genel bilgileri, gerçekleşen faaliyetler ve göstergeler, karşılaşılan sorunlar, önlemler ve ihtiyaçlar ile aylık harcama özeti yer alacaktır. Raporların son bölümünde kurumun projeye ilişkin yorum ve önerilerini belirtecektir.
4.2. Harcama Doğrulama ve Nihai Rapor Hazırlanması:
Harcama Doğrulama Raporu: Hizmet alımı ile sağlanacak Yeminli Mali Müşavir proje bütçesinin etkin yönetildiğinin kontrolü ve teyidi için Harcama Doğrulama Raporu hazırlayacaktır. Mali İşler Sorumlusunun temin ettiği fatura ve ödeme evrakına istinaden hazırlanacak Harcama Doğrulama Raporu projenin tamamlanması ile nihai raporla birlikte hibe makamına sunulacaktır.
Nihai Rapor: Başvuru sahibinin projedeki ilerleyiş ve sözleşme yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getirdiğine dair hibe makamına bilgi vermek amacıyla sunulacaktır. Bu raporlar teknik ve mali bölümlerden oluşacak ve Proje Yöneticisi tarafından hazırlanacaktır. Raporların hazırlanışı sırasında hibe makamının belirlediği tarih aralıkları göz önünde bulundurulacak ve raporlar bu tarihler arasından hibe makamına sunulacaktır. Nihai Rapor, teknik ve mali olmak üzere iki bölümden oluşacaktır. Raporun teknik bölümünde proje faaliyetlerinin uygulanması, proje yönetimi, performans göstergeleri temelindeki tanıtım ve ilerleme, proje genel değerlendirilmesi ile olası durumlarda küçük sözleşme değişiklikleri ile uygulanabilir olduğu hallerde değişiklikleri içerecektir. Öte yandan mali bölüm ise planlanan giderlerden, yapılmış giderlerden ve ilgili ödeme dönemine yönelik belirtilen değerler arasındaki sapmalardan oluşacaktır. Kanıtlayıcı belgeler saklanacak ve hibe makamı talep ettiği takdirde bu raporlar ile sunulacaktır. Başvuru sahibi raporların nihai versiyonlarını hibe makamına göndermeden önce Nihai Raporların hazırlanması konusunda ilgili Program İzleme Uzmanına (PİU) danışacaktır. Nihai Rapor, projenin tamamlanmasına müteakip en geç 30 gün içinde hibe makamının onayına sunulacaktır. Raporun sunulmasında gecikme yaşanması durumuna başvuru sahibi gecikmeyi gerekçelendirmek suretiyle hibe makamına yazılı bir mektup sunacaktır.
5.Mesleki Eğitim Faaliyetleri (2-10. Aylar)
Mesleki eğitim faaliyetlerinin ilk iki ayında (projenin 2. ve 3. ayında) eğitmen ve kursiyerler belirlenecektir. Mesleki eğitimler sırasında kursiyerlere sağlanacak ulaşım ve yeme-içme desteği için hizmet alımları yine bu aylarda yapılacaktır. Eğitimlere dair tüm ön hazırlıkların tamamlanmasından sonra 4-5-6-7-8 ve 9. aylarda eğitimler verilecektir. Mesleki eğitim faaliyetleri için ayrılan son ayda ise (projenin 10. ayı) eğitime katılım gösteren kursiyerlerin sınava girişleri sağlanacaktır.

5.1. Eğitmen ve Kursiyerlerin Belirlenmesi
Mesleki eğitimin teorik kısmı için proje başvuru sahibi bünyesinde bulunan 140 kişilik konferans salonunu tahsis edecektir. Projede belirlenecek eğitmen projenin teorik kısımlarını kurum bünyesinde, teorik kısımlarını ise ilçede faaliyet gösteren ve projeye iştirakçi olarak katılım gösteren Yörsan gıda Mamülleri Sanayi ve Tcaret A.Ş bünyesinde verecektir. Eğitim için hizmet alımı yapılacaktır. Eğitmenin belirlenmesi sırasında projenin eş başvuru sahibi Susurluk HEM destek sağlayacaktır. Eğitmen içme sütü işleme elemanı mesleki eğitimi verebilecek yeterliliğe ve donanıma sahip Gıda Teknolojisi alanında bilgisi olan bir kişi olacaktır. Hizmet alımı proje bütçesinden karşılanacak olup maliyet gerekçelendirmesi ile eğitmen maliyeti belirtilecektir. Eğitmen 40 kişilik gruba eğitim verecek olup toplam 1048 saat eğitim hizmeti sağlayacaktır.
Eğitmenin belirlenmesinden sonra Susurluk’ta yaşan 40 işsiz ve herhangi bir mesleki becerisi olmayan genç, eğitimlere katılmak üzere proje ekibi tarafından belirlenecektir. Eğitime katılım gösterecek kişilerden aşağıdaki kriterleri sağlaması beklenecektir:
- 25-29 yaş aralığında olması,
- En az lise mezunu olması,
- Daha önce herhangi bir mesleki eğitime katılmamış olması,
- Eğitime devam edemeyecek seviyede fiziksel ve zihinsel bir engelinin bulunmamasıdır
Proje ekibi tarafından başvuru formları hazırlanacaktır. Aday kursiyerler başvuru formunu eksiksiz doldurarak ekinde nüfuz cüzdanı, ikametgah, örgün eğitim diploması örneği ile başvuru yapacaktır. Gelen başvuruların değerlendirilmesi proje ekibi tarafından yapılacak, ekonomik açıdan dezavantajlı, bakmakla yükümlü kimsesi olan ve eğitim almasının önüne geçmeyecek derecede engelli olan katılımcılara 100 üzerinden 10’ar puan eklenecek, en iyi puandan itibaren puan sıralamasına göre ilk 40 kişi kursiyer olacaktır.
Bununla birlikte projenin eğitim katılımcılarının seçimi aşamasında projeye dahil edilecek olan 40 katılımcının 20’si genç kadınlar arasından, 20’si ise genç erkekler arasından seçilecek ve her iki cinsiyet grubu için fırsat eşitliği yakalanmış olacaktır.
5.2. Hizmet Alımları
Eğitim için seçilen katılımcıların günlük yemek ihtiyacı bir restorandan hizmet alımı yoluyla proje bütçesinden karşılanacaktır. Bu hizmet alımına dair maliyet hesaplanırken öğle yemeği başına 6 Avro, 131 gün, 40 katılımcı değerleri çarpılmıştır. Hizmet alımı için pazarlık usulü ihaleye çıkılacaktır. İhale süreci için teknik ve idari şartnameler hazırlanacak ve isteklilerin teklifleri beklenecektir. İhale için idari şartnamede belirlenen gün ve saatte ihale tüm isteklilerin katılımı ile gerçekleşecektir. İsteklilerin öncelikle idari şartnamede belirlenen kriterleri sağladığının kontrolü yapılarak kriterlere uygunluk gösterenlerin fiyat teklifleri açılacaktır. Fiyat teklifleri isteklilerin teslim süreleri göz önünde bulundurularak sıralanacak ve sırasıyla her bir teklif açılacaktır. Açılan tüm teklifler için isteklilerden son teklif fiyatları alınacak vee n uygun teklifi veren istekliye ihale verilecektir. Katılımcılar eğitim için hazırlanacak mekana hizmet alımı ile kiralanacak araç ile getirilecektir. Araç kiralama ve yakıt giderleri proje bütçesinden hizmet alımı ile karşılanacaktır. Kiralanacak araç 40 kişilik, dizel yakıtlı ve şoförlü olacaktır. 6 ay süreyle kiralanacak aracın yakıt gideri ise Susurluk’taki katılımcıların muhtemel güzergahları göz önünde bulundurularak ilçe merkezinde günde gidiş dönüş 20 km, ayda 440 km mesafe kat etmesi öngörülerek hesaplanmıştır. Buna göre bütçedeki birim maliyet bölümünde 40 kişilik aracın bir depoluk dizel yakıt maliyeti belirtilmiştir.
5.3. Eğitimlerin Verilmesi
Eğitimler 40 kişilik tek guruba verilecek olup hafta içi hergün günde 8 saat eğitim alarak 131 gün boyunca sürecektir. Eğitimlerin toplam süresi 1048 saattir. Bu sebeple eğitimler toplam 6 ay boyunca decam edecektir. Eğitim kapsamında MEB müfredatına göre hazırlanan eğitim programı uygulanacaktır.
5.4. Sınava Giriş
Mesleki eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcıların mesleki eğitim sınavına girişleri sağlanacaktır. Sınav ücretleri proje bütçesinden karşılanacak olup başvuru ve sınava girişlerle ilgili Proje Yöneticisi ve eş başvuru sahibi Susurluk HEM kursiyerlere destek sağlayacaktır. Sınav yeri eğitim için belirlenen kurum bünyesindeki konferans salonu olacaktır. Bu sebeple kursiyerler için ulaşım maliyeti oluşmayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Susurluk HEM’in kursiyerler için açacağı sınavda mesleki eğitimlere katılım gösteren 40 kursiyerden en az 36’sının başarı göstermesi beklenmektedir. Sınav ücretleri proje bütçesinden karşılanacak olup bu sayede tüm katılımcılar için fırsat eşitliği yaratılmış olacaktır.
6. Gezi ve Sertifikasyon Faaliyetleri (11. Ay)
Faaliyet kapsamında süt işleme tesislerini tanıtan bir gezi programı hazırlanacak ve uygulanacak, firmalardan gerekli izinler alınacak, başarılı kursiyerler için medyanın da davet edileceği bir akşam yemeği organizasyonunda katılımcıların sertifikaları verilecek, yemek salonu belirlenecek ve düzenlenecektir.
6.1. Gezi Programı
Verilecek eğitim düşünülerek araştırılan sektörel durum kapsamında Seçilmiş Göstergelerle Balıkesir raporundan edinilen bilgilere göre Susurluk’ta 289 süt sağım tesisi bulunmaktadır ve süt üretimi yıllık 54.116 tondur. Projede verilecek mesleki eğitimin içme sütü işleme elemanı eğitimi olmasından dolayı 11. ayda daha önce belirlenen en az 3 süt işleme tesisine gezi düzenlenecektir. Proje bünyesinde süt işleme tesislerine düzenlenecek olan gezi ile eğitim katılımcılarının ve söz konusu işletmelerin işbirliğinin geliştirilmesi için uygun zemin hazırlanmış olacaktır. Verilen içme sütü işleme elemanı mesleki eğitimi sonrasında Susurluk’taki işgücünün niteliği artacak ve işletmer için nitelikli işgücü iş piyasasına giriş yapmış olacaktır. Süt işleme tesislerine düzenlenecek gezi için bölgedeki firmalarla görüşülerek gerekli izinlerin alınması sağlanacaktır. Gezi programı aşağıdaki gibi olacaktır:
Gezi Programı
9.00: Buluşma noktasında toplanılması
9.30: İlk firma ziyareti için hareket edilmesi
10.00- 12.00 : Birinci firma ziyareti
12.00- 13.00 : Öğle yemeği
13.00-13.30 : İkinci ziyaret edilecek firmaya varılması
13.30-15.30 : İkinci firma ziyareti
16.00 : Üçüncü ziyaret edilecek firmaya varılması
16.00-18.00 : Üçinci firma ziyareti
18.00- Dönüş
Gezinin düzenlenmesi amacıyla 45 kişilik bir araç kiralanacaktır. Araç büyüklüğü proje ekibi, kursiyer ve kurum yönetim kurulu üyelerinin sayısı göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Buna göre geziye 40 kursiyer, proje ekibinden 2 kişi ve kurum yönetim kurulundan 3 kişi katılım sağlayacaktır. Araç kiralama maliyetine şoför ve benzin maliyeti dahil edilerek bütçeye yansıtılacaktır. Gezi planında yer alan öğle yemeği için ilk ziyaret edilecek firmanın yakınında bulunan veya ikinci firmaya gidiş yolu üzerinden bulunan bir restoranla anlaşılacaktır. Toplam 50 kişilik öğle yemeği hizmeti alınacak restoran maliyeti bütçeye yansıtılmıştır. Restoranın bulunması ve aracın kiralanması süreci Proje Yöneticisinin sorumluluğunda olacaktır.
Ziyaretler sırasında kursiyerlerin mesleki eğitim boyunca öğrendikleri bilgilerin pratikte nasıl uygulandığını görmekeri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda firma sahipleri ile bir araya gelecek kursiyerlerin işgücü hayatına katılım sağlamasına olanak tanınacaktır. Faaliyet projenin 11. ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.
6.2. Akşam Yemeği Organizasyonu
Mesleki eğitimlerde başarılı olan kursiyerler için medyanın da davet edileceği bir akşam yemeği organizasyonu düzenlenecektir. Akşam yemeği konseptinden oluşacak organizasyonda kursiyerlere sertifikaları verilecektir. Kursiyer sertifikalarının Susurluk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilmesi planlanmaktadır. Proje paydaşları, kursiyerler, kursiyerlerin aileleri ve kurum yönetim kurulu organizasyonun davetlileri olacaktır. Akşam yemeği organizasyonu için 200 kişilik hizmet alımı yapılacaktır. Akşam yemeği organizasyonu için bölgedeki otellerden biri ile anlaşmaya varılarak hizmet alımı yapılacaktır. Hizmet alımı kapsamında salonun hazırlanması, yemeklerin hazırlanması ve sunumu, organizasyon fotoğraflarının çekilmesi, davetiyelerin hazırlanarak ilgili kişilere gönderilmesi, yemek salonunun süslemesi ve servis görevlileri hizmetlerini kapsayacaktır. Bu sayede tüm organizasyon için tek bir tedarikçiden hizmet alımı temini sağlanarak satın alma adedini azaltarak proje bütçesinde etkinlik ve uygulamada kolaylık sağlanacaktır.
Bu doğrultuda bölgede merkezi konumda olan bir otelden hizmet alımı yapılacaktır. Otelin belirlenmesi sürecinde satın alma işlemi doğrudan temin yöntemi ile proje ekibi tarafından yürütülecek piyasa araştırması sonucu 3 teklif alınmasıyla geçekleşecektir. İhtiyaç duyulan hizmetin içeriğini eksiksiz karşılayan ve en düşük teklifi sunan otel ile anlaşma sağlanacaktır.
7.Kapanış Faaliyetleri (12. Ay)
Proje ile ilgili tüm bilgilerin, projenin amacının, kapsamının, proje faaliyetlerinin, eğitim programı ile istihdam olanaklarının ve hayat boyu öğrenme etkinliklerinin anlatılacağı, proje sonuçlarının halk ile paylaşılacağı bir kapanış toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının tüm faaliyetlerin tamamlanmasından sonra 12. ayda yapılması planlanmaktadır. Proje süresince elde edilen bilgi ve deneyimler ile hayat boyu öğrenme olanaklarını içeren bir paylaşımın yapılması projenin ve hayat boyu öğrenme kültürünün bölgede yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Toplantıya yerel aktörler, kursiyerler, kursiyer aileleri, ilçe halkı ve basın mensupları mail davet edilecektir. Yerl aktörlerin ve basın mensuplarının bilgilendirilmesi mail üzerinden sağlanacaktır. Diğer davetliler ise ilçe geneline asılacak 200 adet broşür ve 50 adet posterle bilgilendirilecektir. Kursiyerlere, eğitime katılmadan önce alınan kişisel bilgileri arasında yer alan telefon numaralarından ulaşılacaktır ve ailelerini kapanış toplantısı konusunda bilgilendirmeleri beklenecektir. Kapanış toplantısının moderatörlüğünü Proje Yöneticisi üstlenecektir. Kapanış toplantısı için 250 kişilik bir salon kiralanacaktır. Bu kiralama, kapanış organizasyonu için hizmet alımı yapılacak firma aracılığıyla temin edilecektir. Böylece yine tek bir tedarikçiden organizasyon ve kira hizmeti alınabilecektir. Organizasyon hizmetine dahil olan konular şunlardır:
-250 kişilik toplantı salonunun kiralanması,
-Salonun ses, ışık, ısıtma hazırlıklarının yapılması,
-Toplantı salonu girişine ve çevresine afişlerin asılması,
-Katılımcılara yiyecek ve içecek ikramlarının sunulması,
-Organizasyonun fotoğraf ve video çekimlerinin yapılarak CD haline getirilmesidir.

Genel Amacı
Balıkesir ilindeki işsizlere hayat boyu öğrenme farkındalığının kazandırılması ve katılımı artırılan hayat boyu öğrenme faaliyetleri sayesinde ilin gelişmişlik endeksinin yükselmesine katkı sağlamaktır.

Özel Amacı
1.Susurluk’taki işsiz bireylerin mesleki becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak.
2.Susurluk’taki işsiz bireyleri nitelikli işgücüne katılıma teşvik etmek,
3.Susurluk’ta HBÖ’ye ilişkin olumlu bir anlayış oluşturmak için ilçe halkının bilinç düzeyinin artmasına katkı sağlamak.
4. İlde HBÖ farkındalığının gelişmesiyle yaygın eğitime yönelimin artmasına katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. Susurluk’taki işsiz gençlerin mesleki eğitim faaliyetlerine katılımı arttı.
2. Susurluk’taki işsiz gençlerin mesleki yeterliliklerinin artmasıyla, istihdam edilebilirlikleri iyileştirildi.
3.Susurluk’ta halkın HBÖ’ye ilişkin olumlu bir anlayış oluşturmaya yönelik düzenlenen faaliyetlere katılımı arttı.
4.İlde Halk Eğitim Merkezleri’nde açılan yaygın eğitim programlarının sayısı arttı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İşsiz Nüfusun Nitelikli İşgücüne Dönüşümü Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 SUSURLUK TİCARET ODASI
yucelsari@susurlukto.org.tr Tel:2668654672 Faks:26686546