Tüm Duyurular

TRH3.1.LLLII/P-03/465 Hayat Boyu Öğrenme ile Yeni Beceriler, Yeni Olanaklar
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Değişen, gelişen teknolojiler ve işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, tüm bireylerin Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri ile öğrenme olanaklarına eşit ve açık biçimde erişimlerini kolaylaştırmak, Kişilerin var olan yetkinliklerinin tanınması ve belgelendirilmesi için, MEM ve HEM’lerin ÖÖT kurumsal ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

Özel Amacı
1.Toplumda HBÖ kültürü ve farkındalığının oluşturulması 2.Hayat Boyu Öğrenme Fırsatları ve etkinliklerine özellikle dezavantajlı grupların erişebilmelerinin sağlanması 3.Beceri seviyelerinin standartlaştırılması, belgelendirilmesi ve ulusal/uluslararsı düzeylerde geçerliliğinin sağlanması 4.MYK ve MEB tarafından yetkilendirilen Test Merkezleri sisteminin geliştirilmesi(meslek tabanlı kazanılan yetkinliklerin Sertifikalandırılması) 5.Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri yürüten Eğitim Kurumları ve paydaş kuruluşların kurumsal alt yapı kapasitenin güçlendirilmesi 6.HBÖ Uygulayıcılarının, Rehberlik ve Danışmanlık, ÖÖT uygulamaları ve Belgelendirme konusunda kapsamlı ve sürekli eğitim ile kurumların İnsan Kaynakları alt yapısının geliştirilmeni desteklemek 7.Önceki Öğrenmelerin Tanınması(ÖÖT) Sisteminin geliştirilmesi(MEB ve/veya MYK yeterliliklerine göre Örgün, Yaygın ve serbest öğrenme yöntemleri ile kazanılan yetkinliklerin belgelendirilmesi sağlanması 8.HBÖ eğitim kurumlarının ÖÖT Belgelendirme kuruluşu olarak akreditasyonu için kurumsal alt yapının geliştirilmesi.

Beklenen Sonuçlar
Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri ve faaliyetlerin kalitesini arttırmaya yönelik; 1.Kamuoyunun Hayat Boyu Öğrenme bilinç ve farkındalıklarının arttırılması ve HBÖ'ye katılım oranının arttırılması sağlandı 2.200 işletme, 500 çalışana anket çalışması ile istihdam durumu, sektör ihtiyacı belirlendi 3.HBÖ ÖÖT rehberlik ve Belgelendirme uygulamaları konusunda görevli 20 Personel ve Uzmanların Hizmetiçi eğitimi, yurt dışı çalışma ziyaretleri yeterliliklerinin arttırılması sağlandı 4.Merkez ve proje ortakları bünyesinde 3 HBÖ Rehberlik ve Danışmanlık Birimi ile ÖÖT hizmet Birimi oluşturuldu 5.Özellikle Deavantajlı 120 işsiz yetişkinin, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerine katılımları ile istihdama dönük mesleki eğitim ve girişimcilik eğitim imkanlarından faydalanmaları, Voc-Test ve E-yaygın belgelendirme sistemi ile yetkinliklerinin tanınması sağlandı 6.Bölgemizde HBÖ aktörleri arasındaki işbirliği geliştirildi 7.Ev ve kurum temizliği (2. Seviye), Et ve Et Ürünleri işlemeciliği(3. Seviye), Servis görevlisi (3. Seviye) ve Manikürcü(3. Seviye) Meslek tabanlı modüler programı hazırlandı/güncellendi 8.MEB yeterlilikleri doğrultusunda Kuaför(4. Seviye); MYK yeterlilikleri doğrultusunda; Dönerci(13UY181-3) ve Kebapçı(13UY0180-3) iş kollarında yine ilk kez ÖÖT kapsamında belgelendirme deneyimi kazandırılarak, HBÖ Eğitim kurumlarının kurumsal alt yapıları geliştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hayat Boyu Öğrenme ile Yeni Beceriler, Yeni Olanaklar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 OSTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
tezcanmehmet@hotmail.com Tel:3123547777 Faks:3123547778