Tüm Duyurular

Linkler
Halıya Estetik Dokunuşlar Web Sayfası
Proje Kapanış Toplantısı Haberleri
Proje Kapanış Toplantısı Haberleri
Proje Kapanış Toplantısı Haberleri
Proje Kapanış Toplantısı Haberleri
Proje Tanıtım Toplantısı
Proje Tanıtım Toplantısı
TRH3.1.LLLII/P-03/680 Halıya Estetik Dokunuşlar
Proje Genel Bilgileri
Halıya Estetik Dokunuşlar
Dünya makine halısı üretiminin %14,6’sı Türkiye’de yapılmaktadır. Yine dünya genelindeki Parça Makine Halısı üretiminin %45’i Türkiye’de ve bunun da %90’ı Gaziantep ilinde yapılmaktadır.
Gaziantep’te, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri(GAİB), Gaziantep Sanayi Odası(GSO) ve Gaziantep Halıcılar Odasına(GHO) kayıtlı 195’i halı üretim işletmesi olmak üzere, makine halıcılığı sektöründe toplam 345 firma faaliyet göstermektedir.
Dünyada makine halısı üretiminin bu şekilde kümelendiği, Gaziantep benzeri başka bir şehir/bölge bulunmamaktadır.
Gaziantep Halı İhracatçıları Birliği’nin(GAHİB) 2023 halı ihracat hedefi 5 milyar dolardır. Sanayi üretim endeksi ve sektörün büyüme hızı bu hedefin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.
Sektörün ihracat performansı incelendiğinde, son 4 yıllık ortalama fiyatlar 3.5$/Kğ olduğu görülecektir. Buna karşın Belçika gibi ülkelerin ortalama ihracat rakamları 4.6$/Kğ seviyesindedir. Hatta Türkiye dünyada halı üretim merkezlerinden birisi olmasına karşın yıllık ortalama 75milyon dolar değerinde halı ithal etmektedir ve bunun ortalama fiyatı 4.55$/Kğ’dır. İthal edilen halının metrekare fiyatının ihraç ettiğimizden daha yüksek olduğu görülmektedir.
GAHİB, 2011 yılında yayınladığı «Türkiye’de Dokuma Makine Halıcılık Sektörü: Envanter, Projeksiyon ve Analiz» raporuna göre, ülkemizde üretilen halıların, ihraç edilen halılardan daha düşük fiyata satılmalarının önemli bir sebebi «tasarım kaynaklı sorunlar» olarak ifade edilmiştir.
Ülkemiz ekonomisi ve özellikle ihracatı açısından önemli yer tutan makine halıcılığı sektöründe, makine halısı desinatörlüğü alanında üniversite eğitim kurumlarında herhangi bir eğitim mevcut olmadığı gibi yayınlanmış ve onaylanmış herhangi bir müfredat veya sertifika programı da mevcut değildir. Ek olarak, bu alanda kendini geliştirmek isteyenlere yönelik elektronik ya da basılı ortamda öğretim materyali bulunmamaktadır.
Proje kapsamında, makine halıcılığı sektöründeki gelişmelere ve sektörel ihtiyaçlara uygun olarak, özel sektör, meslek örgütleri ve eğitim kurumları işbirliği ile Makine Halısı Desinatörlüğü (MHD) müfredatının ve sertifika programının oluşturulması, bu eğitimleri verebilecek formatör öğreticilerin yetiştirilmesi ve bu müfredata uygun e-öğrenme (yazılı ve görsel) materyallerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Proje kapsamında ayrıca hazırlanan sertifika müfredatına uygun e-öğrenme materyalleri geliştirilip çoğaltılarak, müfredatın yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Yaygınlaştırma amacına yönelik olarak ayrıca HBÖ yaklaşımıyla uyumlu olarak 10 formatör eğitici yetiştirilecektir. Son olarak sektörün nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla 20 kişi Makine Halısı Desinatörü olarak yetiştirilecektir.
Genel Amacı
Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin desteklenmesi amacıyla, makine halıcılığı sektöründeki gelişmelere ve sektörel ihtiyaçlara uygun olarak; özel sektör, meslek örgütleri ve eğitim kurumları işbirliği ile makine halısı desinatörlüğü sertifika müfredatı oluşturmak, e-öğrenme materyali geliştirmek ve bu alanda 10 formatör eğitimci ve 20 makine halısı desinatörü yetiştirmek

Özel Amacı
Makine halıcılığı sektörünün paydaşları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmek;
AB ülke deneyimlerini, bilgi ve becerilerini Türkiye'ye transfer etmek;
Makine Halısı Desinatörü” sertifika müfredatını hazırlamak ve ilgili kurumların onayına sunmak,
Sertifika konusunda sektörel farkındalık sağlamak;
Sertifika müfredatına uygun e-öğrenme materyali geliştirmek, çoğaltmak ve yaygınlaştırmak;
10 eğitici sertifika müfredatı formatörü olarak yetiştirmek;
20 kişiyi makine halısı desinatörü olarak yetiştirmek

Beklenen Sonuçlar
Mesleki eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi;
Makine halıcılığı sektörünün paydaşları arasında diyalog ve işbirliğini geliştirmek;
AB ülke deneyimlerini, bilgi ve becerilerini Türkiye'ye transfer edilmesi;
HBÖ yaklaşımına uygun ve onaylı makine halısı desinatörü (MHD) sertifika müfredatı geliştirilmesi;
MHD Sertifika konusunda sektörel farkındalığın sağlanması;
MHD sertifika müfredatına uygun e-öğrenme materyali geliştirilmesi, çoğaltılması ve yaygınlaştırılması;
HBÖ yaklaşımı ile 10 eğiticinin MHD sertifikası müfredatı formatörü olarak yetiştirilmesi;
20 kişinin makine halısı desinatörü olarak yetiştirilmesi

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Makine halıcılığı sektörünün paydaşları arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirildi. PDK 5 kez toplandı.
Mesleki eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağ güçlendirildi,
İtalya çalışma ziyareti yapılarak AB ülke deneyimleri, bilgi ve becerileri Türkiye’ye transfer edildi,
HBÖ yaklaşımına uygun “Makine Halısı Desinatörü” (MHD) sertifika müfredatı geliştirildi,
MHD sertifikası konusunda sektörel farkındalık sağlandı,
MHD sertifika müfredatına uygun e-öğrenme materyali (15 modül ve 15 video) geliştirildi, çoğaltıldı ve yaygınlaştırıldı,
HBÖ yaklaşımı ile 10 eğitimci MHD sertifikası formatörü olarak yetiştirildi,
20 kişi Makine Halısı Desinatörü olarak yetiştirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu yayının içeriğinden yalnızca faydalanıcı kurum sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.