Tüm Duyurular

Linkler
Projenin Facebook Sayfası
Projenin İnstagram Hesabı
Proje Web Sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/0284 Hayallerime Işık Tut
Proje Genel Bilgileri
Hayallerime Işık Tut Projesi
Engellilere dönük hizmet alanlarından en önemlisi engellinin çalışma yaşamına katılmasının sağlanmasıdır. Engellilerin çalışma hayatına katılması, sosyal güvence ve maddi kazanç sağlayacak toplumla bütünleşmesi ve kaynaşmasını da beraberinde getirecektir. Çalışma hayatı engellilerin sosyal hayata katılmaları, topluma faydalı bireyler olmaları, yeni bireylerle iletişim kurarak kendilerine sosyal bir çevre oluşturmaları, ayrıca kendilerine yetebilme duygularını geliştirmeleri açısından önem taşımaktadır. Çalışma hayatına katılabilmeleri için yeterli istihdam yöntemleri geliştirilmesi ve engellilik durumlarına uygun iş yerlerinde çalıştırılmaları işsizlik oranlarını azaltacağı gibi işgücü piyasasına da katkı sağlayacaktır.
Amaçlarımız;
İstanbul Arnavutköy’de ve yakın çevresindeki yaşayan engellilerin:

İstihdam edilebilirliğinin olanaklarını sağlamak,
İşgücüne katılım oranlarını artırmak,
İşyerinde erişim, personellerle iletişim sorunları yaşama kaygısını ortadan kaldırmak,
Mesleki eğitim kurs faaliyetleri ile işgücü kapasitelerini geliştirmek,
Toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak,
Toplumsal üretime katkıda bulunmaktır.
Hedeflerimiz;
İstanbul Arnavutköy’de ve yakın çevresindeki ilçelerde yaşayan engelli bireylerin:

İş bulmasında aracı olarak bireylerin sahip olduğu engelleri aşmasına katkı sağlayacak mesleki eğitim programlarına dahil edilmesi,
Hedef bölgesindeki engellilerin yasal, sosyal ve hak seminerleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sosyal aktiviteler, kişisel akademik gelişim programlarına dahil edilmesi,
Hedef bölgesindeki engellilerin fiziksel ve psiko sosyal özellikleri dikkate alınarak kendisine uygun iş olanakları sağlanması,
Arnavutköy’ün kentsel mekanlarında, işletmelerinde engelli bireylerin kriterlerine uygun işler bulmasıyla iş verenlerle temasa geçilmesi,
stihdam danışmanlık ofisi, proje ortağı AR-SİAD ile ortak hareket ederek bölgedeki iş çevreleriyle iletişime geçerek bölgedeki işletmeleri engellileri istihdam etmeleri yönünde bilinçlendirilmesi, teşvik edilmesi,
Hedef bölgesindeki engellileri verilen mesleki eğitim kurs faaliyetleri ile engellilerin kriterlerine uygun işler bulunması, engelli çalışan ve iş veren buluşması sağlanmasıdır.
Genel Amacı
İstanbul Arnavutköy’de ve yakın çevresindeki ilçelerde yaşayan, eğitim ve erişim sorunları ile toplumsal önyargılar sebebiyle, istihdam olanağı bulamamış (öncelikle kadın olmak üzere) engellilerin, dezavantajlarının ortadan kaldırılarak istihdam olanağına kavuşturulması.

Özel Amacı
Proje; hedef bölgesindeki engellilerin mesleki eğitim programlarına dahil edilmesi paralelinde (yasal, sosyal ve hak seminerleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sosyal aktiviteler vb.) kişisel akademik gelişim programlarına dahil edilmesi.İstihdam ofis hizmetleri yoluyla istihdam olanaklarına kavuşturulması. Arnavutköy’ün kentsel mekanlarında ve işletmelerinde fiziksel engellerin kaldırılmasını sağlayacak eğitim ve danışmanlık programları düzenlenmesi. Engelli bireylere yönelik farkındalık artırıcı çalışmalar yapılması.

Beklenen Sonuçlar
-Toplamda 200 engelli bireye mesleki eğitim kursları verilmesi ve asgari %10’ nuna istihdam garantisi,
-20 engelliye memuriyete giriş için EKPSS kursu verilmesi,
-Asgari 500 engellinin bireysel gelişim akademi programına dahil edilmesi,
-15 engellinin KOSGEB veya İŞKUR işbirliği ile Girişimcilik Sertifika programlarına dahil edilmesi,
-1000 engelliye istihdam danışmanlık hizmeti verilmesi,
-Arnavutköy’deki kentsel mekanların ve işletmelerin erişim danışmanlık hizmetlerinden faydalandırılması.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Hayallerime Işık Tut Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
hulyaboyun@arnavutkoy.bel.tr Tel:2124444597 Faks:2125970139