Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0297 Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandır...
Proje Genel Bilgileri
GELİN! DEZAVANTAJINIZI AVANTAJA ÇEVİRELİM.
Genel Amacı
İSTESOB ve İOEO işbirliği içinde verecekleri mesleki eğitim ve iş danışmanlığı hizmetleri ile İstanbul’daki dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılmalarına ve uyumuna destek olmaktır.

Özel Amacı
İSTESOB ve İOEO işbirliğinde, İstanbul'da başta yoksul bölgelerdeki kadın ve gençler olmak üzere dezavantajlı grupların mesleki, genel ve girişimcilik yeterliliklerinin arttırılması, iş danışmanlığı hizmetlerinden yararlandırılmaları, hizmet alabilecekleri kamu ve özel kuruluşlar konusunda bilgilendirilmeleri ve işverenlerde var olan bu gruplara yönelik önyargıların giderilmesine dönük çalışmalarla sosyal entegrasyonlarına katkı vermektir.

Beklenen Sonuçlar
1) İSTESOB ve İOEO’nun mesleki eğitim ve iş danışmanlığı hizmetleri konusundaki kapasitesi arttırıldı,
2) Hedef gruptakı kadın ve gençlerin mesleki, genel ve girişimcilik becerilerinin arttırılması yoluyla istihdam edilebilirlikleri arttırıldı,
3) İSTESOB ve İOEO tarafından verilecek iş arama/bulma desteği, koçluk hizmetleri ve bilgilendirme semineri ile hedef grubun iş piyasasına girmeleri kolaylaştırıldı,
4) İSTESOB ve İOEO’ya bağlı işyerlerinin, işyerinde önyargı ve ayrımcılığın bertaraf edilmesi konusundaki bilgi ve bilinç düzeyi arttırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Grupların Ekonomik ve Sosyal Hayata Kazandırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
basakcetin@istesob.org.tr Tel:2126606020 Faks: