Tüm Duyurular

Linkler
Elazığ Ticaret Borsası
TRH4.1.ISEDP/P-03/0298 İstihdam ve Girişimcilik Amaçlı Uzmanlaşmış Mesleki Eğiti...
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU ile İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" Hibe Programı kapsamında İlin hayvancılığının sunduğu ana hammadde kaynaklarından mevcut olan hayvansal üretim potansiyelini sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek Zootekni alanında uzmanlaşmış, Büyük ve küçükbaş hayvanların bakımını yapan, Hayvanların beslenmesi,hayvansal ürünlerinin işlenilmesi(Hayvanlardan elde edilen yan ürünler, et, süt, yumurta) ile ilgili çalışmaları yapan, Hayvanları sağlıklı olarak Kesime hazır hale getiren, hayvanların ve hayvansal ürünlerin pazarlanması ile ilgili işleri düzenleyen, genellikle kliniklerde, besicilik işletmelerinde gezer durumdaki sürülerde, özel veya kamu işletmelerinde çalışma imkanı bulabilen son üç yılda işsiz dezavantajlı 18-29 yaş arası en az okuma yazması olan 50 vasıfsız, işsiz insanı (kadın-erkek) 10 Ay boyunca (2 Ay hazırlık 8 ay eğitim süresi) eğitmek için İSTİHDAM VE GİRİŞİMCİLİK AMAÇLI UZMANLAŞMIŞ MESLEKİ EĞİTİM VE UYGULAMA MERKEZİ Kurmak.

Özel Amacı


Beklenen Sonuçlar
Ekonomik gelir düzeyinin iyileştirilmesi,
yerel iş sahaları oluşturulması,
herkesin kendi memleketinde kalmasının sağlanması,
Dezavantajlı Engelillier dahil özellikle Kızlar için yeterli iş fırsatı ve imkânlarının sağlanması,
Girişimci kız-erkelere KOSGEB tarafından 2016 yılı için öngörülen 50 milyar hibe 100 milyar sıfır faizli kredi desteginin sağlanılması
Zootekni Mesleki Eğitimin öncelikli isitihdam ve işgücü potansiyellerinin değerlendirilmesi açısından öncelik tanınması
Eğtim seviyesi düşük kızlara ve bayanlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması,
Engelli kız ve erkeklere pozitif ayrımcılık yapılması
Hayvansal ve Gıda işletme sahiplerinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği İstihdam ve Girişimcilik Amaçlı Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim ve Uygulama Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ELAZIĞ TİCARET BORSASI
elazigtb@tobb.org.tr Tel:4242181203 Faks:4242184904