Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0330 Altın Eller Cam Sanatı
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Ankara’da yaşayan omurilik felçlilerin cam işlemeciliği sanatı konusunda yetiştirilmeleri ile işgücü piyasasına; çalışan ve işveren olarak katılımlarının arttırılması.

Beklenen Sonuçlar
Çankaya Belediyesi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve UOFD arasında işbirliği sağlandı, UOFD bünyesinde eğitim vermek üzere 6 kişi kapasiteli donanımlı cam atölyesi oluşturuldu, engelliler tarafından üretilen ürünlerin satışı için UOFD bünyesinde bir satış merkezi bulundu, 24 bedensel engelli sertifikalı cam işlemeciliği eğitimini tamamladı, 4 engelli cam atölyesinde, 2 engelli cam ürünleri satış merkezinde istihdam edildi, Eğitim gören ve kendi işyerini kurmak isteyen engellilerden oluşan 30 kişiye KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi verilerek kendi işyerlerini kurma ve başarıyla yürütme kapasiteleri arttırıldı, KOSGEB hibelerinden faydalanmaları için imkan yaratıldı, Engellilerin toplumsal yaşama ekonomik ve sosyal olarak aktif katılımı sağlandı, engellilerin özgüvenlerinin gelişmesi ve tek başına iş yapabilme/gelir elde edebilme kapasitesi geliştirildi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 32,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 3,
3- Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 2
4- Hizmetlere ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 27,
5- Eğitimlere katılmış olan sivil toplum kuruluşlarında çalışan kişilerin sayısı 2 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca 1 tanesi girişimcilik eğitimi olmak üzere 5 ayrı eğitim verilmiştir. 2 kişi istihdam edilmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Altın Eller Cam Sanatı Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ULUSLARARASI OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ
ofdankara@mynet.com Tel:3122358898 Faks:3122358848