Tüm Duyurular

Linkler
Meram Mesleki Eğitim Merkezi (Kurum resmi web Adresi)
Meram Mesleki Eğitim Merkezi (ÇSGB DESİP Proje sayfası)
TRH4.1.ISEDP/P-03/0346 Dezavantajlı Yetişkinlere Meslek Kazandırma Eğitimi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
A1-Mesleki eğitim almamış, dezavanyajlı yetişkinlere meslek edindirme eğitimi vermek
A2-Mesleki yeterliliği geliştiştirilen bireylerin istihdama katılmasına katkı sağlamak
A3-Dezavantajlı grubların topluma sosyal entegrasyonuna, Mesleki eğitim yoluyla katkı sağlamak

Özel Amacı
1-İşsiz ve mesleki eğitimi olmayan kadınlara meslek kazandırmak
2-Eşinden ayrılmış, Mesleki yeterliliği olmayan kadınlara Mesleki eğitim vermek
3-Mesleki eğitimi olmayan Eski hükümlü kadınlara meslek eğitimi yoluyla topluma entegrasyonuna yardımcı olmak

Beklenen Sonuçlar
Konya ilinde kadın isdihdamı ve kadının işgücüne katılımı oranları düşüktür. Konya genelinde kadın isdihdamı oranı % 23,7dir. Bu rakamın düşük olmasının nedeni kadın işgücünün düşük eğitim, bilgi ve beceri düzeylerine sahip olmasıdır. Kadın işgücünün isdihdama katılımının desteklenmesi gerekmektedir.
S1-Yapılacak proje eğitimi kapsamında 250 mesleki eğitimi olmayan işsiz, eski mahkum, eşinden ayrılmış zor şartlarda yaşayan kadına mesleki eğitim verilerek işgücü piyasasına katılmasına destek verilmiş olacaktır.
S2- Dezavantajlı faydalanıcıların topluma entegrasyonuna katkı sağlanacaktır. Yapılacak eğitim ile iş bulmaları kolaylaştırılacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Projemiz amaçlara uygun olarak tamamlanmıştır. Projemizde, başlangıçta farklı meslek dallarında 250 dezavantajlı yetişkine mesleki eğitim vermek planlanmış, sonuç olarak 196 kişiye mesleki eğitim verilmiştir. Bu kursiyerlerden 8 kişi iş bulduklarını beyan etmişlerdir. Eğitimlere katılan tüm kursiyerlerin yapılan çalışmalardan ve verilen eğitimlerden üst düzeyde memnuniyet duydukları gözlemlenmiştir. Bu yönüyle hedef grubumuzdaki tüm kursiyerlerimize yeni bir vizyon kazandırmış ve yapılan çalışmalar, kursiyerlerin bundan sonraki hayatlarına olumlu tesir edecektir. Yapılan çalışmalar birçok kişi ve kuruma örnek olmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Yetişkinlere Meslek Kazandırma Eğitimi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 MERAM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
merammem@gmail.com Tel:3323229102 Faks:3323227124