Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0363 Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engelleri kaldırmaktır.

Özel Amacı
1- Dezavantajlı grup içinde yer alan Hakkarili 100 kişinin istihdam edilebilirliğini artırmak, onların girişimcilik becerilerini artırarak cesaretlendirmek, mesleki- teknik alandaki bilgi, beceri ve kabiliyetlerini artırmak amacıyla;
a-) 25 tutuklu/ mahkum eşine el sanatları eğitimini vermek
b-) Yoksul aile çocuklarından 25 gence sıhhi tesisat eğitimini vermek.
c-) 25 gence ön muhasebe eğitimini vermek (10 kişi engelli olacak)
d-) 25 kadına pazarlama ve perakende satış teknikleri eğitimlerini vermek
e-) Hedef bölgede dezavantajlı kesimler alanındaki farkındalık seviyesini güçlendirmektir.

Beklenen Sonuçlar
1) Proje ofisi ve ekibi kuruldu.
2) Hakkâri’de dezavantajlı grup içinde yer alan vasıfsız 100 kişi mesleki eğitim alarak istihdam edilme
olanağına kavuştu.
3-) Kursiyerlerin % 40’ı istihdam edildi.
4) Özgüven kazanan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu sağlandı.
5) Hedef kitle ile ilgili farkındalık arttı, ayırımcı uygulamalar % 70 oranında azaldı.
6) Kursiyer ailelerinin ekonomik refah düzeyi yükseldi.
7) Mesleki kurs ve eğitimlere rağbet arttı/ kalifiye insan sayısında artış meydana geldi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
???
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Mesleğimle Engellerimi Aşıyorum Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 BEREKET GENÇLİK EĞİTİM VE SOSYAL HİZMET DERNEĞİ
aakdogan2007@yahoo.com Tel:5302527721 Faks: