Tüm Duyurular

Linkler
Resmi Web Sitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0462 Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum.
Proje Genel Bilgileri
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)’nın
“İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG PRO)”
"DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN SOSYAL ENTEGRASYONU İle İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ" HİBE PROGRAMI
Duy Sesimi; Çalışmak, Üretmek İstiyorum!
Proje ile Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Medya sektöründeki sivil toplum kuruluşları ile dezavantajlı gruplara yönelik alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları İŞKUR ile birlikte tespit ederek, aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek ve medya sektörünün Görünen Yüzündeki mesleklere de yönlendirmeyi hedeflemekteyiz. Kendi özbakım becerilerine sahip eğitilebilir fiziksel engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak;
1. Muhabir (Televizyon-Gazete-Radyo)
2. Sunucu-Haber Spikeri
3. Kurgu Yönetmeni(Video Kurgu Operatörü)
4. Grafik Tasarımcısı
5. Yeni Medya İçerik Yönetmeni (İnternet Haber Portal Editörü)
6. Makyaj Uzmanı (Tv-Sinema-Tiyatro)

eğitimi vererek medya ve yayın kuruluşlarında istihdama hazırlanması böylece, Avrupa Birliği direktiflerinin ve iyi uygulamalarının paylaşımı, sürdürülebilir diyalogların ve ortaklıkların oluşturulması ve bu sayede istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Genel Amacı
Proje ile Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi için Medya sektöründeki sivil toplum kuruluşları ile dezavantajlı gruplara yönelik alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşları arasında dezavantajlı gruplar içindeki genç erkek ve kadınlardan oluşan grupları İŞKUR ile birlikte tespit ederek, aileye yük olmalarını önlemek ve Medya Sektörü içinde istihdamlarını sağlayabilecek ve medya sektörünün Görünen Yüzündeki mesleklere de yönlendirmeyi hedeflemekteyiz. Kendi özbakım becerilerine sahip eğitilebilir fiziksel engellilerin yapabilecekleri hizmetler ve meslekler olarak;
1) Haber takibi ve yazma (Muhabirlik),
2) İnternet Haber Portalı Editörlüğü,
3)TV–Radyo Spikerliği,
4) Video Kurgu Operatörlüğü,
5) TV Grafikerliği,
6)TV/Sinema Yayın makyözlüğü
eğitimi vererek medya ve yayın kuruluşlarında istihdama hazırlanması böylece, Avrupa Birliği direktiflerinin ve iyi uygulamalarının paylaşımı, sürdürülebilir diyalogların ve ortaklıkların oluşturulması ve bu sayede istihdam olanaklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel Amacı
Türkiye’de Medya sektöründe Engelli istihdamı konulu iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak bir proje ve eğitim programının hazırlanması özel hedefimizdir.
Türkiye’de medya sektöründe AB direktifleri doğrultusunda engellilerin de istihdam edilebileceğine ilişkin iyi uygulamaların paylaşıldığı ortak kalıcı bir eğitim modülü, eğitim uygulaması yapılması ve proje sonunda bütün görünürlük materyallerinin yanı sıra bir de belgesel hazırlanarak kamuoyuna sunulacaktır. Ayrıca, proje ortağı olan STK’lar arası iletişimin geliştirilmesi, toplumun bu konudaki farkındalıklarının arttırılması özel hedefimizdir. Bu hedefimizi hayata geçirirken, Türkiye’de ilk kez bu alanda eğiteceğimiz kursiyerlerin medya kuruluşların görünen yüzünde de istihdamının da sağlanması olacaktır.
Uygulayacağımız bu proje programı çerçevesinde ilk kez engelli medya mensubu yetiştirilmiş olacak ve bunların medya sektörünün görünen yüzünde istihdamı sağlanmış olacaktır.
Bu sayede projeyi hayata geçirecek Medya ve İletişim Akademisi Derneği ve ortak STK’lar arasında önemli bir adım atılmış olacak ve geleceğe yönelik sürdürülebilir Sivil Toplum Diyalogu da sağlanmış olacaktır.

Beklenen Sonuçlar
Projemiz ile eğitim alacak engelliler, moral motivasyon ile donanıp yaşama tutunacaklardır. İstihdam edildikleri takdirde ise ailelere yük olmaktan kurtulup ekonomik özgürlüklerine kavuşacaklar ayrıca ailelerine maddi katkıda bulunabileceklerdir. Projemiz, medya sektöründe engelli bireylere karşı özel itina gösterilmesi ve ayrımcılığın azaltılması konusunda farkındalık yaratacaktır. Bu farkındalık sonucunda da engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının artırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması sağlanacaktır.
Ayrıca, cinsiyet eşitliği, sivil toplumun bu konuya etkin katılımı, engelli bireylerin sorunları, engelli bireylerin sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına katkıları ve iyi yönetişim konuları ile işgücü piyasasına girecek engelli bireylerin iş aramaya yönelik bilgi, beceri ve motivasyonlarının yükseltilmesi için bir örnek ve farkındalık yaratması ayrı bir sonucu olacaktır.
Projemizin bir başka beklenen etkisi ise; Birleşmiş Milletler ve AB direktifleri doğrultusunda engelli ve dezavantajlı gruplar için geliştirilecek ortak ve uygulanabilir eğitim programları, görsel ve yazılı basın için gerçekleştirilecek yapımlar ile kamu ve özel sektör kuruluşları ile yeni proje ortaklıkları geliştirebileceklerdir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
E-posta: info@duysesimi.gen.tr
Tel: 0312 803 01 24
Faks: 0312 803 01 25
Adres: Kırkkonaklar Mah. 314. Cad. 332. Sok No: 5/1 Çankaya / Ankara