Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0595 Bitlis Yolalan' da Genç Nesil İşe Koyuluyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Bitlis Yolalan beldesinde 17-25 yaş arasında olup, bölgemizdeki eğitim ve çalışma imkanlarının noksanlığı, yoksulluk ve yaşam şartları dolayısıyla 8.sınıftan sonra okula devam edemeyen ve dolayısı ile yaş bakımından işgücü nüfusu içinde yer alıp, eğitim, mesleki bilgi, sosyal entegrasyon ve paylaşıma sahip olmadıklarından işgücü piyasasına dahil olamayan kız ve erkeklerin, çeşitli alanda meslek edinmeleri için gerekli kurslar, rehberlik ve danışmanlık desteği ve genel olarak yaşam standartlarını yükseltecek temel sosyal ve toplumsal yaşama ilişkin eğitim ve bilgilendirmeler kapsamında kişisel ve teknik donanım kazanmasını sağlamaktır.

Özel Amacı
(1)Yolalan’da yaşayan yoksul ve temel eğitime sahip olup, içinde bulundukları bölgede coğrafi, sosyal, ekonomik dezavantajlar dolayısıyla eğitimlerini sürdürememiş olmaları dolayısıyla istihdam imkanlarından yararlanamayıp, iş bulama umudu dahi olmayan 17-25 yaş arası gençlerin, iş bulabilecekleri ve ekonomik kazanım sağlayabilecekleri alanlarda meslek edinmelerine yönelik kursların verilmesi;
(2)30 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 50 gencin, meslek kazanmaya yönelik eğitim almalarının yanı sıra, iletişim, üreme sağlığı, temel bilgisayar kullanımı, iş kurma ve girişimcilik alanlarında eğitim ve bilgilendirmeye tabi tutulması;
(3)30 kız için ofis içi hizmetler, hasta bakımı, takı tasarımı ve el işleri kursu verilerek istihdam edilmeleri veya kendi ürünlerini üretip satarak maddi kazanım sağlamaları ve ekonomiye katılmalarının desteklenmesi;
(4)20 erkek için satış pazarlama ve bilgisayar operatörlüğü kursları verilmesi ve bunlardan 10 kişinin ilgili işletmelerde staj yapmasının desteklenmesi,
(5)Yerel halkın gençlerin işgücüne katılması konusunda farkındalığının arttırılması

Beklenen Sonuçlar
--İlk kez AB desteğinden yararlanıldı.
--Toplam 50 gencin (30 kız ve 20 erkek) meslek kazandı.
--Kursu bitiren genç kızlar için Bitlis Belediyesi ile işbirliği yapılarak ürünlerin belirli günlerde satışı için satış tezgahı imkanı sunuldu.
-- 14 kişi işletmelerde staj programına katıldı.
--50 gence temel beceri ve sosyal yaşam alanlarında eğitim verildi.
--50 gence işgücü piyasasında koçluk ve rehberlik desteği verildi.
--En az 10 gencin istihdam edilmesi sağlandı.
--Yerel halk için bilgilendirme kampanyası yürütüldü.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
-İlk kez AB desteğinden yararlanıldı.
-Toplam 50 genç mesleki eğitim hizmetlerinden faydalandı.
-Kursu bitiren genç kızlar için Bitlis Belediyesi ile işbirliği yapılarak ürünlerin belirli günlerde satışı için satış tezgahı imkanı sunuldu.
-10 kişi işletmelerde staj programına katıldı.
-50 gence temel beceri ve sosyal yaşam alanlarında eğitim verildi.
-Yerel halk için bilgilendirme kampanyası yürütüldü.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Bitlis Yolalan' da Genç Nesil İşe Koyuluyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 YOLALAN BELEDİYESİ
gmzgedik@gmail.com Tel:4342412001 Faks:4342412250