Tüm Duyurular

Linkler
Konya Platformu Eğitim, Kültür, Sağlık ve Çevre Derneği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Selçuk Üniversitesi
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM
Uyuşturucu ile Mücadele Acil Eylem Planı
TRH4.1.ISEDP/P-03/0625 Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma...
Proje Genel Bilgileri
KONYA AMATEM’ de TEDAVİ GÖREN MADDE BAĞIMLILARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASI PROJESİ

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi" Hibe Programı kapsamında belirlenmiş “Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önündeki engellerin kaldırılması” programı genel amacına uygun olarak hazırlanmış projemiz, teklif çağrısında dezavantajlı hedef grup olarak belirlenmiş ve toplumda dışlanan madde bağımlılarının topluma yeniden kazandırılması, aynı zamanda üretken bireyler hale getirilmesi amacıyla sunulmuştur.

Projemizin genel amacı; Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) tedavi gören madde bağımlılarının tedavi süreci ve sonrasında sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve bu kişilerin iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ile istihdam edilebilirliklerinin arttırılması olarak belirlenmiştir.

Bunun yanında projemizin özel amacı olarak ise; aile ve işveren eğitim/bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi ve çeşitli sosyal faaliyetlerin organize edilmesi ile madde bağımlılarına yönelik önyargılı düşüncelerin değiştirilmesi ve yeniden bağımlı olmalarının önüne geçilmesi belirlenmiş; AMATEM’de tedavi olan madde bağımlılarına otelcilik ve restoran hizmetleri sektöründe teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi ile bu kişilerin kalifiye eleman olarak iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Ayrıca, madde bağımlısı olmamış ama olmaya meyilli kişiler de projemizin yararlı olmayı hedeflediği kitle arasındadır.

Eğitim modülleri ise şu şekilde belirlenmiştir

AŞÇI ÇIRAĞI

1 Kişisel bakım yapma
2 İş İçin hazırlık yapma
3 Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama
4 Kritik kontrol noktalarını belirleme (HACCP)
5 Bulaşık yıkamak ve çöp atma
6 Besin öğelerinin kaynaklarını seçme
7 Besin gruplarından günlük porsiyon miktarlarını tespit etme
8 Sebzeleri, uluslararası şekillerde doğrayarak pişirmeye hazırlama
10 Sebze garnitürleri hazırlama
11 Fond hazırlamak ve çorbaları pişirme
12 Yumurtadan yiyecekler hazırlama
13 Basit tatlılar yapma

ÖNBÜRO / CONSIERGE

1 Güler yüzle ve içten karşılama
2 Misafirlere ismi ile hitap etme
3 Personelin üniforma temizliği ve düzeni
4 Tesis hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve bilgileri misafire eksiksiz tanıtma
5 Telefon ile konuşma prosedürü
6 Şehir tanıtımı
7 Müzeler ve gidilecek yerlerin açılış - kapanış saatleri hakkında bilgi vermek
8 Tesisten gidilecek yerlere ulaşım imkânları
9 Emanet eşya alma prosedürleri
10 Araç teslim alma ve teslim etme prosedürleri
11 Misafir ile göz teması
12 Concierge ve Bellboy arabalarının temizliği ve düzeni
13 Bagaj taşıma prosedürü

SERVİS

1 Sofra adabı eğitimi
2 Satış artırma eğitimi (upseling)
3 Beden dili eğitimi
4 Kişisel bakım eğitimi
5 Yiyecek içecek bölümünde hijyen eğitimi
6 Misafire kendini tanıtma eğitimi
7 Telefonda konuşma kuralları eğitimi
8 Servis personellerinin çalışma prensipleri
9 Servis şekilleri
10 Misafir karşılama ve uğurlama eğitimi

HOUSEKEEPING (KAT TEMİZLEYİCİSİ)

1 Housekeeping, departman tanımı ve verdiği hizmetler.
2 Oda temizliği.
3 Genel alan temizliği
4 Çamaşırhane hizmetleri
5 Kimyasal kullanımı ve önemi
6 Kişisel hijyen ve hastalıklara karşı tedbirler
7 Kazalara karşı alınacak önlemler
8 Konaklama misafir tipleri ve VIP misafir uygulamaları
9 Oda rapor alma boş dolu oda tespiti
10 Maliyet çalışmaları ve alınması gereken tasarruf tedbirleri
11 Kayıp eşya prosedürleri
12 Lejyonella takip çalışmaları
13 Genel alan cilalama işlemleri ( mermer, granit, ahşap)
14 Yüksekte çalışma (cam silme)
15 Halı yıkama leke çıkarma işlemleri
16 Tüm alanların arıza takibi ve teknik servis işbirliği

Genel Amacı

A1 Konya Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde (AMATEM) tedavi gören madde bağımlılarının tedavi süreci ve sonrasında sosyal entegrasyonlarının sağlanması ve bu kişilerin iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ile istihdam edilebilirliklerinin arttırılması

Özel Amacı
PA1 Aile ve işveren eğitim/bilgilendirme çalışmalarının düzenlenmesi ve çeşitli sosyal faaliyetlerin organize edilmesi ile madde bağımlılarına önyargılı düşüncelerin değiştirilmesi ve yeniden bağımlı olmalarının önüne geçilmesi

PA2 AMATEM’de tedavi olan madde bağımlılarına Otelcilik ve Restoran Hizmetleri sektöründe teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi ile bu kişilerin kalifiye eleman olarak iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması

Beklenen Sonuçlar
S1 Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilen projemiz öngörüldüğü üzere yürütülerek tamamlandı.
S2 Otelcilik ve Restoran Hizmetleri sektöründe istihdam edilmeye hazır 100 madde bağımlısına eğitim verildi.
S3 Uygulamalı eğitim (staj) alan kursiyerler istihdam imkânına kavuştu.
S4 Sektör kalifiye eleman ihtiyacını karşılayabileceği altyapıya kavuştu.
S5 Madde bağımlılarının sosyal entegrasyonu için ailelerine ve işverenlere eğitimler verildi, bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
S6 Madde bağımlılarının normal yaşantıya geçişlerinde ve topluma kazandırılmasında önemli rol oynayan sosyal etkinlikler düzenlendi.
S7 Teori ve uygulamalı eğitimini başarı ile tamamlayanlara sertifika verildi.
S8 Projemize Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin mali desteği halka duyurularak görünürlüğü sağlandı.
S9 Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili ara ve nihai rapor hazırlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje Kapsamında;
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 51,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 3,
3- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 51 olarak gerçekleşmiştir.
Ayrıca tanıtım ve bilinçlendirme için bir kısa film oluşturulmuştur.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Konya Amatem’de Tedavi Gören Madde Bağımlılarının Topluma Kazandırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 KONYA PLATFORMU EĞİTİM KÜLTÜR SAĞLIK VE ÇEVRE DERNEĞİ
m.ali@kalepazarlama.com.tr Tel:3323420350 Faks:3323420326