Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0643 Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Ülkemizin 2023 hedefleri arasına koyduğu “yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması amacı” ile yeşil mesleklerde çalışacak personele de ihtiyacın artması beklenmektedir. Bu doğrultuda proje kapsamında derneğimiz GÜNDER ve Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sincan’daki Ankara Çocuk Eğitimevi’nde bulunan 20 çocuk hükümlüye, geleceğin mesleklerinden olan güneş enerjisi panelleri kurulumu ve bakımı ile ilgili mesleki eğitim verecektir. Bu sayede cezalarını tamamlayıp çıkacak 20 genç bireyin hayata yeniden başlayabilmeleri için düzenlenecek mesleki eğitimle istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve düzenlenecek faaliyetlerle sosyal hayata entegrasyonlarının daha hızlı olması sağlanacaktır.

Özel Amacı
-Sincan’da bulunan Ankara Çocuk Eğitimevi’nde kalan 100 gençten 20’sine geleceğin mesleklerinden olan “güneş enerjisi sektöründe çalışacak ara eleman” ile ilgili 6 ay süresince, ‘Temel Mesleki Gelişim’, ‘Solar-Termal’, ‘Güneş-Elektrik’ ve ‘Teknik Çizim’ başlıkları altında 600 saatlik mesleki eğitim vermek,
- Mesleki eğitimler ile bu gençlerin ceza süreleri bittikten sonra gelecek vaat eden mesleklerden birinde istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak
-Proje kapsamında eğitim alan gençlerin sosyal hayatla olan bağlarını güçlendirmek ve çalışarak elde edebilecekleri farklı hayatları göstermek amacıyla en az 6 kere sosyal etkinlik düzenlemek
-Derneğimizin üyelerini oluşturan güneş enerjisi piyasasındaki iş adamlarıyla programı başarıyla ve sorunsuz tamamlaya gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, böylece iş adamlarının gençlere yönelik ön yargılarını kırmak ve gençlerin kendini tanıtma fırsatı bulmasına imkan tanımak, ceza süresi sona eren gençlerin dernek üyesi firmalarda istihdam edilmesi veya staj programına dahil edilmesini sağlamak
-Proje sonucu kazanımların paylaşılması için proje sonucunda workshop düzenlemek ve proje çıktıları kitapçığı bastırarak ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak
- Etkili tanıtım ve görünürlük materyalleri ile tüm proje sürecinin desteklenmesi ve ÇSGB ile AB’nin mali desteklerinin görünürlüğünün arttırılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
- Ankara Çocuk Eğitim evinde ceza sürelerini dolduracak 20 hükümlü gence güneş enerjisi sektöründe yönelik 6 ay süreli toplam 600 saatlik mesleki eğitim verilmesi
- Eğitim evindeki cezalarını tamamlayan gençlerin orada bulundukları süre zarfında aldıkları mesleki eğitim sayesinde kalifiye eleman olarak iş gücüne katılımlarının kolaylaştırıldı.
- Proje kapsamında düzenlenecek olan 2 adet workshop ve proje tanıtım faaliyetleri sayesinde hem yeşil meslekler, yenilenebilir enerji konusunda bilginin arttırılması hem de eğitim evinde bulunan bu gençlere karşı olan ön yargının kırılması desteklendi.
- Güneş enerjisi ile ilgili faaliyet gösteren iş adamları ve eğitimi başarıyla tamamlayan gençler bir araya getirildi.
-Proje kapsamında eğitim faaliyetlerini destekleyici gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu kolaylaştıracak sosyal faaliyetlerin düzenlendi.
-Mesleki eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerlere ‘Solar Termal’ ve ‘ Güneş-Elektrik’ konularında ayrı başarı sertifikalarının törenle verildi.
-Proje web sayfası oluşturuldu ve proje süresince güncellemelerle aktif olarak kullanıldı.
-Proje tanıtım broşürü (2000 adet), proje afişi (5 adet, renkli), 2 adet tanıtım tabelası hazırlandı.
-Proje tanıtım filmi – videografi oluşturularak dijital ortamda projenin tanıtımı yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje,İKGOP'nin genel amacına birebir himet etmekle birlikte,eğitim, sosyal içerme ve istihdam önceliği kapsamında faaliyetler düzenlemiştir.Beklenen tüm sonuçlara ulaşılmıştır.600 saatlik kurs 21 kursiyerle başlamış,7 kursiyerle sona ermiştir.İşveren ve kursiyerler arasında köprü kurulmuş, tahliyeleri ile birlikte istihdam olanağı sağlanmıştır.Proje sonucunda yapılan ankette ve eğitim evi yetkililerinin gözlemlerine göre,projenin hedef grup üzerindeki etkisinin oldukça olumludur.Kurulan atölyenin Eğitim Evine teslimi sayesinde yenilenebilir enerji alanındaki mesleki eğitimlerin devamlılığı sağlanmıştır.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Güneşli Günlerle Geleceğe Umutla Bakan Gençler Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 ULUSLARARASI GÜNEŞ ENERJİSİ TOPLULUĞU TÜRKİYE BÖLÜMÜ
project@gunder.org.tr Tel:3124181887 Faks:3124180838