Tüm Duyurular

Linkler
websitesi
TRH4.1.ISEDP/P-03/0670 Turizmle Yeni Yaşam Projesi
Proje Genel Bilgileri
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkıları ve Konya SKAL Kulübü ve Selçuk Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen Turizmle Yeni Yaşam Projesi kapsamında, ekonomik, ailevi ve ya başka sorunlar sebebiyle, üniversite eğitimi alamamış, ve bu sebeple kalifiye personel olarak iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan 25 genç, 3 ay teorik ve 3 ay pratik olmak üzere, toplamda 6 ay turizm eğitimine tabi tutulacak, ve eğitim sonunda da Konya SKAL Kulübü üyesi otellerce istihdam edilecektir.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali katkıları ve Konya SKAL Kulübü ve Selçuk Üniversitesi ortaklığıyla yürütülen Turizmle Yeni Yaşam Projesi kapsamında, ekonomik, ailevi ve ya başka sorunlar sebebiyle, üniversite eğitimi alamamış, ve bu sebeple kalifiye personel olarak iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan 25 genç, 3 ay teorik ve 3 ay pratik olmak üzere, toplamda 6 ay turizm eğitimine tabi tutulacak, ve eğitim sonunda da Konya SKAL Kulübü üyesi otellerce istihdam edilecektir.

Eğitim süresince haftada 4 gün dersler ön görülmekte, ve stajyerler derse geldiği günler için günlük olarak 10 Euro harçlık alacaklardır.

Stajyerler, Ön Büro, Mutfak ve Servis alanlarında eğitilecek, dersler Selçuk Üniversitesi bünyesinde, SKAL Kulübü üyesi otel yöneticileri ve Selçuk Üniversitesi akademisyenlerince yürütülecektir. Turizm derslerine ek olarak, stajyerlere mesleki rehberlik konularında da seminerler verilecek, eğitim süreci sonunda da sertifikalandırılacaklardır.
Genel Amacı
Yoksul ve korunma ihtiyacı olan meslek edinememiş genç sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması.

Özel Amacı
Konya ilinde yoksul veya yoksulluk riski altındaki 25 gencin İstihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması, İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel itina gösterilmesi gereken gruplara yönelik ayrımcılığın tüm biçimlerinin azaltılmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
1Konya ilinde yoksul veya yoksulluk riski altındaki İşgücü piyasasına giren 25 genç.
2Dezavantajlı kişilere yönelik önyargıların bertarafı ve ayrımcılıkla mücadele için, turizm kuruluşlarına verilen 2 adet seminer.
3Bilgi düzeyleri ve donanımları artmış 21 turizm işletmesinden gelecek 42 üst düzey yönetici.
4Farkındalık arttırma amacıyla yapılan 2 adet seminer.
5Hedef gruba ulaşmak ve tanıtım amacıyla 100 bilgilendirici afiş, 100 adet eğitici kitap, 1000 broşür basılması, 1 adet tanıtım filmi hazırlanması, web sitesinin hizmete girmesi.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı 25,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı 4,
3- Dezavantajlı bilgilendirilmeleri için yapılan farkındalık arttırma faaliyetleri sayısı 2,
4- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı 25,
5- Hizmetlere ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 25 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Turizmle Yeni Yaşam Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.