Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/2104 Tekstilde İş Gücü Yerinden Edilmiş Kişilerle Gelişiyor
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı: Van ili ve çevresinde yaşayan yerinden edilmiş kişilerin sosyal uyumu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasının önünde yer alan engellerin kaldırılması. Özellikle genç nüfus için daha fazla ve eşit fırsatlar yaratılarak istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir genç nüfus istihdam oranının artırılmasıdır.
Sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında 75. sırada olan Van İli’nde dezavantajlı nüfus toplam nüfusun %60’ini oluşturmaktadır. Bölge’nin sosyo-ekonomik gelişmiş sıralamasında geri kalmasının en önemli nedenleri arasında mesleki-teknik eğitimin yeterli verilmemesi gelmektedir. Projemizin temel amacı da bu sorunların temelinde kurulmuştur. Yapılacak proje ile Bölgede gelişme gösteren tekstil konfeksiyon sektöründe mesleki ve teknik eğitim verilerek yerinden edilmiş kişilerin meslek sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu doğrultuda yerinden edilmiş nüfusta yaşanan uzun işsizlik sorunu çözülecek ve sanayide ihtiyaç duyulan işgücü ihtiyacı karşılanacak, bölgenin sosyo-ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sağlanacaktır. Bunun için mesleki örgütler arası (Meslek Lisesi-Ticaret ve Sanayi Odası-Terziler Odası) gerekli ortaklık kurularak dezavantajlı nüfusun istihdamına yönelik ortak çalışmalar gerçekleşecek ve dezavantajlı nüfusun istihdamı için sanayi kuruluşları ile sürdürülebilir işbirliği geliştirilecektir.

Özel Amacı
1-Van ilinde yaşayan 15-29 yaş arası işsiz yerinden edilmiş kişilerin, hazır giyim dikimi üzerinde mesleki eğitim alarak işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması,
2-Van ilinde yaşayan 15-29 yaş arası yerinden edilmiş işsiz kadın ve erkeklerin iş hayatına yönelik genel beceri eğitimleri alması ile işgücü kapasitelerinin artırılması ve istihdamda kalmalarının sağlanması ile işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması,
3-Verilecek eğitim ve seminerlerle yerinden edilmiş kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması,
4-Çeşitli psikolojik terapilerin yapılması yolu ile özgüven kazandırılması ve entegrasyonun sağlanması.

Beklenen Sonuçlar
1.)120 Kursiyer Tekstil Konfeksiyon alanında mesleki beceri kazandı. 2.)120 kursiyere iş hayatında devamlılıklarını sağlama ve psikolojik rehabilitasyon hizmetine yönelik rehberlik sağlandı.
3.)Kursiyerlere verilen eğitimin niteliğini artırmaya yönelik 4 usta öğreticilerin bilgileri iyi uygulamalarla geliştirildi.
4.)Kursiyerlerin %90’ına eğitim sonunda istihdam olanağı sağlandı. 5.)Sürdürülebilir mesleki programların uygulanabilmesi için meslek lisesi ve sanayi işbirliğinin altyapısı oluşturuldu.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Tekstilde İş Gücü Yerinden Edilmiş Kişilerle Gelişiyor Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2023 ÇALDIRAN EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
cetinyuce1975@gmail.com Tel:5326476037 Faks:4322161374