Tüm Duyurular

Linkler
53 KADIN KOSGEB DESTEKLERİNDEN YARARLANARAK KENDİ İŞİNİ KURMAYA HAK KAZANDI
Eğitimlerini Başariyla Tamamlayan 136 Kursiyere Sertifika Töreni Düzenledi
DEZAVANTAJLI KİŞİLERİN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İSTİHDAMI PROJESİ TANITIM TOPLANTISI
Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi
AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE TOPLUMSAL CİNSİYET EĞİTİMİ
TRH4.1.ISEDP/P-03/2042 Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe ...
Proje Genel Bilgileri
Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi
Genel Amacı
Diyarbakır ilinde önemli bir potansiyele sahip tekstil ve hazır giyim sektöründe dezavantajlı grupların istihdamı ve istihdamda sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.
Tekstil ve hazır giyim sektörünün seçilmesinin sebebi, ilde gelişmekte olan sektörler içerisinde tanımlanmasıdır. Diyarbakır ili pamuk üretiminde önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak tekstil üretiminin diğer aşamalarında üretim son yıllarda gelişmiştir. Teşvik sistemi kapsamında sunulan destekler ile, ilde pamuktan iplik üretimi için 2 büyük yatırım gerçekleştirilmiştir. Tekstilin son aşaması hazır giyim sektöründe ise yerelde belirli bir üretim kapasitesi bulunmaktadır. İlin tekstil ve hazır giyim sektöründeki avantajları nedeniyle 2013 yılında Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışma başlatılmıştır. Derneğimizin de içinde bulunduğu Organize sanayi bölgesi kuruluşu tamamlanmış olup, Ocak 2016’da yatırımlar için yer tahsisleri başlayacaktır.

Özel Amacı
 Dezavantajlı gruplardan daha önce işgücüne katılım sağlamayan ve özellikle aile içi şiddet vb. sosyal ve psikolojik sorunlar ile karşı karşıya olan kadınların işgücüne katılmalarını sağlamak.
 Kadınların işgücüne katılmalarının önündeki temel engellerden çocuk bakım hizmetleri için desteklenmelerini sağlamak.
 Kadınların işgücüne katılımı için mesleki eğitimlerini ve işbaşı eğitimlerini sağlamak
 Kadınların işgücü piyasası, iş arama, sosyal güvence hakları ve toplumsal cinsiyet konularında eğitimlerini sağlamak
 Tekstil ve hazır giyim sektöründe işletmelerin fiziki, yönetim, insan kaynakları, üretim vb. altyapılarının kadın istihdamı için uygunluğunu analiz etmek.
 Dezavantajlı gruplardan kadınların işgücü piyasasında ayrımcılığa uğramasını engellemek için işletmelerin ayrımcılık ile mücadele, her insanın eşit koşullarda eşit ücretler ile iş hakkı konusunda farkındalıklarını sağlamak.
 Kadınların temel işgücü potansiyeli olarak değerlendirildiği tekstil ve hazır giyim sektöründe kadınların istihdamının geliştirilmesi için uygun çalışma koşulları, ücret politikası ve destek hizmetlerinin sağlanması için farkındalık oluşturmak
 Eğitim alan kadınlardan iş kurmak isteyen kadınların iş kurma süreçlerini desteklemek

Beklenen Sonuçlar
1.Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplarından 75 kişiye tekstil teknolojisi alanında eğitim verilmesi ve en az %50 sinin işletmeler bünyesinde istihdam edilmesi sağlandı.
2.Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplarından 75 kişiye hazır giyim konusunda eğitim verilmesi ve en az %50 sinin istihdam edilmesi sağlandı.
3.Eğitim süresince kadınların bakım hizmetleri için desteklenmeleri sağlandı.
4.Eğitim alan kadınlardan 50 kişiye girişimcilik eğitimleri ve sertifikası verildi ve en az 5 kadının Kosgeb desteği ile kendi işini kurması sağlandı.
5.Yereldeki tekstil işlemelerinin dezavantajlı grupların eğitimi için çalışma koşullarının analiz edilmesi sağlandı.
6.Katılımcılara çeşitli destek eğitimleri sunularak işgücü piyasası ve toplumsal cinsiyet konusunda eğitimleri sağlandı.
7.Tekstil işletmelerine yönelik eleman alımında ayrımcılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
8.Dezavantajlı grupların istihdamı konusunda yerel kurumlar ve işletmeler arasında işbirlikleri sağlandı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Dezavantajlı kişilerden seçilen hedef gruplardan 150 kişiye tekstil teknolojisi ve hazır giyim alanında eğitim verildi ve en az %50’sinin işletmeler bünyesinde istihdam edilmesi hedeflenirken, eğitim alanların yaklaşık %76’sının üzerinde bir istihdam gerçekleşti. Eğitimini tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 139 kişiden 105 kişi istihdam edildi. Sürdürülebilirlik açısından şimdiden İŞKUR ve Dicle Üniversitesiyle ortak protokol hazırlayıp imzaladık. 2018 yılı başında ortak kurs düzenleyip dezavantajlı kişilerin mesleki eğitimi ve istihdamını gerçekleştirmeye başlayacağız.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dezavantajlı Kişilerin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe İstihdamı Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 GÜNEYDOĞU TEKSTİL SANAYİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
guntiad@gmail.com Tel:4122241177 Faks: