Tüm Duyurular

Linkler
www.lakem19.com
http://lacincpl.meb.k12.tr
TRH4.1.ISEDP/P-03/2032 Laçin Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi
Proje Genel Bilgileri
LAÇİN KADIN EĞİTİM ve İSTİHDAM MERKEZİ
" LAKEM "
Çorum 5000 yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan önemli bir kültür ve tarih kenti olması nedeniyle son yıllarda özellikle kültür turizmi açısından çok önemli bir atılım içindedir. Şehrimizde doğa, kültür sağlık, kongre, heyecan, turizmi gibi farklı alanlar ile yıl boyu gerçekleşen bir turizm hareketi gerçekleşmektedir. İlimize ve ilçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin tüketimine yönelik ilin kültürel mirasını yansıtan hediyelik eşya üretim ve satışını yapan işletmeler talebi karşılayacak düzeyde kalite ve çeşitlilikte ürüne sahip değillerdir. Bu sebeple ilimiz ve ilçemiz hediyelik eşya sektöründe gelir ve istihdam kaybına uğramaktadır.
LAKEM Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Finanse Edilerek Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu İle İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Operasyonu Kapsamında kurulan eğitim merkezinde yöreye has olan ebru ve çini işlemeciliği alanlarında kurslar verilecektir.
Eğitim sayesinde bölgemizde üretilen ürünler ilimize ve ilçemize gelen yerli ve yabancı turistlere ve diğer turizm merkezlerine gönderilerek pazarlanacaktır. Böylece daha önce eğitim eksikliği, toplumsal baskı ve çocuk bakımı nedenleriyle iş gücü piyasasına girememiş işsiz ve eğitim düzeyi düşük kadınlarımıza iş ve kazanç imkanı doğacaktır.12 aylık proje süresinde ebru ve çini işlemeciliği eğitimi verilerek kadınların iş gücüne katılımları sağlanacaktır
Genel Amacı
A1 – "Laçin Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi Projesinin genel amacı, yerel ihtiyaçlara uygun olarak nitelikli mesleki eğitim vermek suretiyle istihdam edilebilirliklerini artırmak, işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak, işgücü piyasasına katılımına mani olan sosyo-kültürel engelleri aşmak suretiyle kadınların iş dünyasında ve toplum hayatındaki konumlarının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Özel Amacı
PA – " Karadeniz Bölgesi, Çorum İli, Laçin İlçe merkezinden 18-40 yaş grubundaki 40 dezavantajlı işsiz kadına 6 aylık eğitim periyodu içerisinde ebru ve çini işleme eğitimi verilmek suretiyle meslek edindirmek ve turizm sektöründe istihdam edilmelerini sağlamaktır.”

Beklenen Sonuçlar
S1 – "Okulumuz bünyesinde Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi kuruldu."
S2–“12 aylık proje süresince 20’şer kişilik 2 sınıfta 4 aylık dönem halinde 40 kadına teorik ve uygulamalı eğitim verildi.
S3- Verilen eğitimler sonucunda 10 kişi Halk eğitimi merkezinin Döner Sermaye İşletmesinde, geriye kalan 30 kursiyerin kendi namı hesabına çalışmak üzere istihdam edildi.
S4- Çorum Kültür ve Sanat Festivalinde ürünlerin sergilenmesi sağlandı.
S5-Düzenlenen 1 adet konferans ve halka açık uygulamalı eğitim etkinliği ile İşgücü piyasasına girişi engelleyen, kadınların işgücü piyasasına katılımları önündeki kültürel ve diğer engelleri azaltılmasına katkı sağlandı.
S6-Proje sonunda, oluşturulacak ürünlerin tanıtımı ve ticaret ağı buluşması sağlandı.
S7- Kadınların aile bütçesine, üretime ve bölge ekonomisine yaptıkları katkının artırılması sağlandı.
S8- Broşür (1000 adet), Afiş (10 adet), Tanıtım CD'si (200 adet), Web sitesi (1adet), Projenin ve programın tanınırlık ve görünürlülük faaliyeti kapsamında çanta, tişört, şapka dağıtımı yapıldı.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Proje kapsamında,
1- İstihdam, rehberlik, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerine katılım gösteren dezavantajlı birey sayısı41,
2- Dezavantajlı kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele için gerçekleştirilen faaliyet sayısı2,
3- Hizmetleri takiben işgücü piyasasına katılan dezavantajlı kişi sayısı (iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip olarak)25,
4- Hizmetlere ulaşan dezavantajlı kişilerin sayısı 41 olarak gerçekleşmiştir.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Laçin Kadın Eğitim ve İstihdam Merkezi Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 LAÇİN ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
751395@meb.k12.tr Tel:3647455002 Faks:3647455002