Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/1992 Dikensiz Yollar Projesi
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Projenin genel amacı; engelli bireylere mesleki eğitimler vermek yoluyla istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyununun sağlanması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktır.

Özel Amacı
Projenin özel amaçları;
1. Seracılık alanında eğitim atölyesi oluşturularak mesleki eğitim verilen en az %50 öğretilebilir düzeyde olan toplamda 40 zihinsel ve ruhsal engelli bireyin çalışma hayatına dâhil olmalarını sağlamak, onların özgüven kazanmalarına, toplumsal alana dâhil olmalarına ve örnek teşkil edecek şekilde iş sahibi olmalarına katkıda bulunmak ve engellilerin önündeki engelleri kaldırmak,
2. Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin hayat standartlarının yükselmesini sağlayarak onların kendilerine olan özgüvenlerini ve çevreye olan ilgi ve güvenlerini yeniden kazanmalarını sağlamak,
3. Seracılık alanında eğitim verilen toplamda 40 kişiden en az 10 tanesini eğitimlerin sonunda proje kapsamında oluşturulan sera ve satış noktasında istihdam ederek ilgili alandaki ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlamak ve
4. Proje çerçevesince gerçekleştirilen bilinçlendirme ve farkındalık yaratma faaliyetleriyle “engelli bireyler”in sorunları ve bu konudaki önyargılardan nasıl kurtulunabileceği, engellilerin yeniden “toplumsallaşması” adına neler yapılabileceği ve engelli bireylerin asıl engelinin toplumsal önyargı ve tutumlardan kaynaklandığı, engelli bireylere yönelik uygulanan kaynaştırma eğitimi programları ve bu programlardan nasıl yararlanılacağı gibi konular hakkında bilgi ve bilinç düzeyini artırmaktır.

Beklenen Sonuçlar
1. Eğitim alan, başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan hedef gruptan en az 20 kişi kısa vadede istihdam edilmesi planlanmaktadır.
2. Kursiyerlerden 10 tanesinin açılan olduğumuz serada ve pazarlama ofisinde eğitimlerden hemen sonra çalışmaya başlaması beklenmektedir.
3. Proje kapsamında hedef grubun yaşadığı Kırşehir genelinde engellilere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığın artması beklenmektedir.
4. Proje ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın uluslarasılaşmasına katkı sağlanması beklenmektedir.
5. Bu projenin içerisinde yer alacak olan Kırşehir Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Kırşehir Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü yetkililerinin ve uzmanlarının -proje ekibinde yer alacaklarından- proje deneyimi ve tecrübesi kazanması beklenmektedir.
6. Proje ile oluşturulan sera ilerideki dönemler için engellilerin eğitimlerinde kullanacak ve böylelikle kısmen de olsa engellilerin eğitimi ile ilgili bir uygulama alanına kavuşulacaktır.
7. Proje ile oluşturulacak olan serada projeden sonra engelliler başta olmak üzere tüm halka yönelik süs bitkisi yetiştiriciliği kursları düzenlenebilecek ve ilimizin bu alanda geliştirilmesine katkıda bulunulacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Dikensiz Yollar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
battalyilmaz40@hotmail.com Tel:3862131186 Faks:3862136134