Tüm Duyurular

Linkler
Yakutiye Belediye Başkanlığı Resmi Web Sitesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası
Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı
TRH4.1.ISEDP/P-03/1912 Erzurum Yakutiyeli Girişimci Kadınlar
Proje Genel Bilgileri
Erzurum Yakutiyeli Girişimci Kadınlar
Kadınların işgücüne katılım eğilimleri ve kayıt dışı istihdamdaki payları karmaşık ve köklü bir sorunu ortaya koymaktadır. Türkiye, 30 OECD ülkesi arasında kadınların işgücüne katılım oranı açısından %30,8 ile en düşük orana sahip ülkedir. Bununla birlikte AB ülkelerinde iş sahibi kadınların oranı %28, OECD ülkelerinde %25 iken Türkiye’de kadın girişimcilerin oranı ise %8’dir. TÜİK’in 2011 yılı raporuna bakıldığında ise Türkiye’de çalışan kadınların yüzde 12’si (902 bin) ya işveren ya da kendi hesabına çalışmakta, erkeklerde ise girişimci oranı (Girişimcilerin toplam istihdam edilenlere oranı) %29 olarak gözükmektedir. Bu bulgular değerlendirildiğinde erkeklere göre kadınların istihdam ve girişimcilik oranlarının düşük olduğu söylenebilir.
Projenin temelini oluşturan bu sebeplerle projede mesleki eğitim verilerek kadınların işgücü piyasasına dahil edilmesi hedeflenmiştir. Proje hazırlık sürecinde Erzurum TSO ile yapılan görüşmeler sonucu bölgede tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işgücü açığı olduğu, üretim miktarı itibariyle kapasite yetersizliği olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple proje ile ulaşılabilen maksimum kadına sayısı olan 100 kadına 360 saatlik Düz Dikiş Makineci Eğitimi verilmiştir. Aynı zamanda eğitim alan kadınlar başka eğitimlerle desteklenmiştir. Bundaki temel neden istihdama katılması hedeflenen kadınların iş piyasasına hazırlanmasıdır. Aynı zamanda kadınların girişimcilik oranlarının erkeklere oranla düşük olması projede 32 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve 13 saatlik destek modüllerinin verilmesinin temel nedenidir. Projede kadınları iş hayatına hazırlamak adına 40 saat Meslek Etiği Eğitimi ve 40 saat İletişim Eğitimi verilmiştir. Eğitimini başarı ile tamamlayan 60 kadın işletme ziyaretleri ile girişimciliğe ve iş hayatına katılıma özendirilerek desteklenmiştir. Son olarak projede Çalışan Kadın Çalıştayı düzenlenerek kadınların iş hayatlarındaki durumları tartışılmış, zorluk yaşanan hususlar değerlendirilmiş ve çözüm yolları bulunmaya çalışılmıştır.
Projede kadın istihdamının artırılması için 3 temel soruna odaklanılmıştır:
• Esnek ve çocuk bakımını ve ev işlerini aksatmayacak eğitim biçimlerinin yaygınlaştırılması,
• Tekstil sektöründeki nitelikli eleman açığını karşılayacak şekilde teknik beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi
• Girişimcilik kapasitesinin arttırılmasıdır.
Genel Amacı
Yakutiye’de kadınların Düz Dikiş Makineci eğitimiyle iş hayatına nitelikli ve aktif katılımını sağlayarak ilin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlanmasıdır.

Özel Amacı
PA1 - Kadınlara girişimcilik ve tekstil konusunda beceri ve mesleki yeterlilik kazandırılması,
PA2 - Kadın işgücü arzının ve kadın girişimci sayısının arttırması,
PA3 - Kayıtlı kadın istihdamının artması,
PA4 - Kadınların işgücüne katılımlarının önündeki engellerin asgari düzeye indirilmesine katkı sağlamaktır.

Beklenen Sonuçlar
S1 - Yakutiyeli kadınlar Düz Dikiş alanında meslek sahibi oldu.
S2 - Yakutiye’de kadın girişimci sayısı arttı.
S3 - Yakutiye’de kadın personel sayısı arttı.
S4 - Kadınların işgücüne katılımlarının önündeki engeller asgari düzeye indirildi.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Erzurum Yakutiyeli Girişimci Kadınlar Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 YAKUTİYE BELEDİYESİ
stercanlioglu@yakutiye.bel.tr Tel:4422337741 Faks:4422352610