Tüm Duyurular

Linkler
Web adresi
Facebook Sayfası
TRH4.1.ISEDP/P-03/0810 Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman Bandos...
Proje Genel Bilgileri
Proje Sahibi: Buca Belediyesi
Proje Ortağı: İzmir Roman Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği
Proje Tarihi: 1 Kasım 2016 - 1 Kasım 2017
Proje Süresi: 12 ay
Proje Bütçesi: € 101.428,39
Hibe Miktarı: € 96.346,83

PROJENİN AMACI: Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların işgücüne erişimlerinin sağlanması ve yaygın eğitim desteğiyle istihdam edilmesi. Roman kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması ile her alandaki ayrımcılığa karşı farkındalık yaratılması. Roman vatandaşlara yönelik ayrımcılığın bertaraf edilmesi ve mesleki becerileri üzerinden istihdam olanağının yaratılması. Kamu yararı gözetilerek bir müzik ve bando ekibinin kurulması. Roman vatandaşların mesleki becerilerine göre eğitim programları düzenlenmesi. Romanlar için istihdam olanağı sağlanması.
PROJE HEDEF GRUPLARI: İzmir Roman Müzisyenler Derneği üyesi işsiz Roman müzisyenler ve İzmir merkezli Roman Kültür Derneklerine üye olan ve müzikle geçimini sağlayan işsiz ve sosyal güvencesiz Romanlar ve Roman gibi yaşayan vatandaşlar.
PROJE FAALİYETLERİ;
Roman Bandosu Projesi kapsamında kurulacak bandonun 20 kişilik (19 erkek, 1 kadın ) ekipten oluşturulması planlanmıştır. Bu yüzden eğitimler öncesinde Roman mahalleleri, dernekleri ve muhtarlıkları ziyaret edilerek İzmir’de yaşayan Roman vatandaşların yapılacak mülakata başvuruları alınmıştır. 15-46 yaş arası olan tüm Roman vatandaşlarımıza açık olan mülakatın tek kriteri kursiyerin bir enstrüman çalabiliyor olmasıdır. Seçilen 20 asil ve 14 yedek kursiyerimiz, proje eğitim koordinatörümüz ve 3 eğitmenimiz tarafından mesleki becerileri ve müzik enstrüman yeteneğine göre 6 aylık bir müzik eğitim programına tabi tutulmuştur. Eğitim konuları bando eğitimi ile birlikte nota bilgisi, bakır üflemeli sazların icra edilmesi ve davul metodu eğitimidir. Eğitimlerimiz haftanın 3 günü 2’şer saatten olmak üzere Buca Belediyesi Havuz Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlerimiz 6 aylık eğitim süresince 1440 saatlik eğitim almışlardır. Kursiyerlerin eğitim sürecinde yerel, ulusal ve uluslararası eser icra edilmesinde yetkinlik kazanmalarını sağlayacak bir eğitim verilmiştir. Ayrıca kursiyerler bando altında oda orkestraları gibi küçük orkestra grupları da oluşturulmuştur. Proje sonunda Buca Belediyesi bünyesinde Roman proje katılımcılarının işe alım işlemleri gerçekleşecektir. Buca Roman Bandosu Projesi, Roman vatandaşların yerel yönetimlerle ilişkilerinin güçlendirilmesi yolu ile toplumsal yaşamda yer almalarının sağlanması ve tamamen Roman vatandaşlardan oluşması yönleriyle ülkemizdeki ilk ve tek projedir. Bu bandonun yurtiçi ve yurtdışı konserlere katılarak diğer Roman vatandaşlar için ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.

PROJE SOSYAL MEDYA SAYFALARI
www.bucaromanbandosu.com
https://www.facebook.com/Buca-Roman-Bandosu-453989598266410/
Genel Amacı
1-Roman ve Roman gibi yaşayan vatandaşların işgücüne erişimlerinin sağlanması ve yaygın eğitim desteğiyle istihdam edilmesi

Özel Amacı
Roman kültürünün tanıtılması, yaygınlaştırılması ile her alandaki ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak,
-Roman vatandaşların mesleki becerilerine göre eğitim programları düzenleyerek, istihdam olanağı sağlamak
-Çalışma hayatına ve iş yaşamına katılım gerçekleştirmek
-Kültürel ve yerel öğeleri değerlendirerek, süregiden işsizlik ve sosyal haklara yönelik çözümler üretmek

Beklenen Sonuçlar
1-İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği ve diğer Roman kültür dernekleri ayrımcılık hakkında bilgilendirildi.

2-Buca Belediyesi bünyesinde 20 kişilik bando ve müzik ekibi kurularak, işsiz Roman müzisyenler istihdam edildi.

3-Roman kültürünün sürekliliği ve devamının sağlanması için somut bir adım atılmış oldu.

4- Roman vatandaşlara eğitim desteği verildi.

5-Yerel yönetim ve Roman sivil toplum kurumları arasındaki sürdürülebilir işbirliği güçlendirildi.

6-Görünürlük ve Tanıtım Çıktı faaliyetleri gerçekleştirildi.

7-Ara ve nihai raporlar ile gerekli iç ve dış denetim gerçekleştirildi. Projenin yaygınlaştırması sağlandı
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Yerel Olanakların Etkinleştirilmesi Yolu ile Roman Bandosu Kurulması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 BUCA BELEDİYESİ
cananozturkcal@gmail.com Tel:2324391010 Faks: