Tüm Duyurular

TRH4.1.ISEDP/P-03/0825 Kafe Kusursuz
Proje Genel Bilgileri
Genel Amacı
Genel hedef: Düzce’de yaşayan ve özel eğitim kurumlarından eğitim alan 1700’ü aşkın engelli gençlerimizin özgüven ve sosyalleşme süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmaktır. Özel hedefler:Bedensel ve zihinsel engelli 45 gencimizin alacakları eğitimlerle sonraki hayatlarına yardımcı olacak bir iş becerisi kazanmalarını sağlamak; Bedensel ve zihinsel engelli 45 gencimizin sosyal, kültürel ve çalışma hayatı içinde etkin ve görünür birer aktör olmalarını sağlamak,gelir elde etmelerine yardımcı olmak;45 engelli gencimizle uygulanacak model ile onların da toplumun bir parçası olduğunu, gerekli eğitim verildiği takdirde engelli bireylerin de hayatı bir ucundan tutabileceklerini kamuoyuna göstermek; kafe ile ortaklaşa yaşadığımız bu hayatta bir birey olarak yer edinmeleri için kendi kendilerine yetebilecek bir hayat sürecek şekilde yaşamalarını sağlamak;Kurulan kafe ile sürekli iletişim ve etkileşim içinde olacak engelli ve engelsiz gençler arasında sosyal bağlar kurulmasını ve böylece toplumsal farkındalığın arttırılmasını sağlamaktır.

Özel Amacı
Bedensel ve zihinsel engelli 45 gencimizin alacakları eğitimlerle sonraki hayatlarına yardımcı olacak bir iş becerisi kazanmalarını sağlamak; Bedensel ve zihinsel engelli 45 gencimizin sosyal, kültürel ve çalışma hayatı içinde etkin ve görünür birer aktör olmalarını sağlamak ve gelir elde etmelerine yardımcı olmak; 45 engelli gencimizle uygulanacak model ile onların da toplumun bir parçası olduğunu, gerekli eğitim verildiği takdirde engelli bireylerin de hayatı bir ucundan tutabileceklerini kamuoyuna göstermek; Faaliyete geçirilecek kafe ile ortaklaşa yaşadığımız bu hayatta bir birey olarak yer edinmeleri için kendi kendilerine yetebilecek ve kimseye muhtaç olmayan bir hayat sürecek şekilde yaşamalarını sağlamak; Kurulan kafe ile sürekli iletişim ve etkileşim içinde olacak engelli ve engelsiz gençler arasında sosyal bağlar kurulmasını ve böylece toplumsal farkındalığın arttırılmasını sağlamaktır. Önerilen proje ile engelli gençler ve aileleri ile engelsiz aktörler için kamuoyuna ve topluma örnek bir uygulama başlatılması öngörülmektedir. Projenin ildeki karar alıcı mekanizmalar tarafından da desteklenmesi etki yelpazesini ve olumlu geri dönüşümlerini arttıracak ve benzer uygulamaların hayata geçirilmesine ön ayak olacaktır. Çarpan etki olarak planladığımız bir diğer hedef de karar alıcı mekanizmaların engelli bireylerimizin sosyal hayatlarını kolaylaştıracak fiziksel koşulları sağlamak adına gerçekleştirecekleri uygulamalara ivme kazandırmalarına sebep olmaktır.

Beklenen Sonuçlar
Düzce’de hizmet veren 6 özel eğitim kurumundan seçilecek 45 engelli gencimiz için işletme, iletişim, idari yönetim, garsonluk, masa düzenleme, temizlik, hesap tutma, sipariş hazırlama ve ilgili konularda eğitimler gerçekleştirerek sertifikalandırılacaktır. Engelli gençlerimiz ve ailelerinin çalışacağı engelli kafe kurulacak ve işletilecektir. Engelli gençlerimiz tarafından hizmet verilecek kafeye günlük olarak ortalama en az 200 müşteri gelecektir. Engelli gençlerimiz çalışmanın ve insanlarla iç içe, yüz yüze ve birebir iletişim halinde olmanın verdiği özgüven ile daha sosyal bireyler olacaklardır. Engelli gençlerimiz kafeden elde edecekleri gelir ile ekonomik durumlarına katkıda bulunulacak ve meslek kazanmaları sağlanacaktır. Engelli bireylerimize gösterilen ön yargıların ortadan kaldırılması ve model bir uygulama ile kamuoyunda farkındalık yaratılması sağlanacaktır.

Ulaşılan Sonuç ve Çıktılar
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Kafe Kusursuz Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2024 DÜZCE SOSYAL ETKİNLİKLER DERNEĞİ
mineucuncu@gmail.com Tel:3805245821 Faks:3805245825