Tüm Duyurular

Linkler
Gürsu Tarımda Kadın İstihdamı
Gürsu Tarımda Kadın İstihdamı (@gursutarimdakadin)
Gürsu Tarımda Kadın İstihdamı (@gursutarimdakadin)
TRH4.1.ISEDP/P-03/1067 Gürsu’ da İş Arayan Kadınların Tarımda İstihdam Edilmesin...
Proje Genel Bilgileri
Gürsu'da Kadın İstihdamına Dönük Eğitimler, Söyleşi ve Seminerler Başlıyor.
Proje kapsamında 100 kadın mesleki yeterlilik kurumunun belirlediği standartlarda sertifikalı bahçecilik eğitimi aldı.
 İlçemizdeki gecekondu bölgelerinde yaşayan, yoksul/yoksulluk riski altında bulunan, göçle ilçemize gelmiş kadınlar “değerler eğitimi”, “kişisel farkındalık ve çocuk psikolojisi”, ”aile ekonomimi ve paramı yönetebiliyorum” konularında eğitim aldı.
 Projeyle yıllık 400 milyon TL. lik tarımsal üretim gerçekleştirilen Gürsu Ovasında kayıt dışı tarım işçiliğin önlenmesine katkı sağlandı.
 Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve destekleyici hizmetlerle; iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına dâhil edildi.
 Tarım sektöründe çalışmak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyon düzeyine getirilen kadınlara mesleki rehberlik ve iş arama desteği sağlanarak aktif işgücü piyasasına katılımları sağlandı.
 Bilgisiz, niteliksiz, bilinçsiz ve sertifikasız kişilerin tarım sektörüne verdikleri zararların önlenmesine katkı sağlandı.
 İlçede yaşayan kadınların çocuklarının iyi yetişmesi noktasında bilinçlendirecek ve farkındalığı arttıracak eğitimler almaları sağlandı.
 Kurulan merkez faaliyete girdi ve tarım işçilerinin tek çatı altında toplanması sağlanarak güncel ve sağlıklı bir veritabanı oluşturuldu. Bölge tarım işletmelerinin aradığı niteliklerde kadın işgücü sektöre kazandırıldı.
Genel Amacı
Dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıdır.

Özel Amacı
Meyvecilik, sebzecilik, tarla bitkileri yetiştiriciliği olmak üzere poli-kültür tarım yapısına sahip ilçemizde; bu sektörde çalıştırmak üzere kalifiye eleman arayan işverenlerle gecekondu bölgelerinde yaşayanlar dâhil olmak üzere yoksul/yoksulluk riski altında bulunan iş arayan kadınların eğitim ve eşleştirme merkezinde buluşturulması ve eğitilerek istihdam edilmelerinin sağlanmasıdır.

Beklenen Sonuçlar
*Proje kapsamında 100 kadın mesleki yeterlilik kurumunun belirlediği standartlarda sertifikalı bahçecilik eğitimi aldı.
*İlçemizdeki gecekondu bölgelerinde yaşayan, yoksul/yoksulluk riski altında bulunan, göçle ilçemize gelmiş kadınlar “değerler eğitimi”, “kişisel farkındalık ve çocuk psikolojisi”, ”aile ekonomimi ve paramı yönetebiliyorum” konularında eğitim aldı.
 Projeyle yıllık 400 milyon TLlik tarımsal üretim gerçekleştirilen Gürsu Ovasında kayıt dışı tarım işçiliğin önlenmesine katkı sağlandı.
 Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim ve destekleyici hizmetlerle; iş aramak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına dâhil edildi.
 Tarım sektöründe çalışmak için yeterli bilgi, beceri ve motivasyon düzeyine getirilen kadınlara mesleki rehberlik ve iş arama desteği sağlanarak aktif işgücü piyasasına katılımları sağlandı.
 Bilgisiz, niteliksiz, bilinçsiz ve sertifikasız kişilerin tarım sektörüne verdikleri zararların önlenmesine katkı sağlandı.
 İlçede yaşayan kadınların çocuklarının iyi yetişmesi noktasında bilinçlendirecek ve farkındalığı arttıracak eğitimler almaları sağlandı.
 Kurulan merkez faaliyete girdi ve tarım işçilerinin tek çatı altında toplanması sağlanarak güncel ve sağlıklı bir veritabanı oluşturuldu. Bölge tarım işletmelerinin aradığı niteliklerde kadın işgücü sektöre kazandırıldı.
Ana SayfaFoto AlbümHaberlerDuyurularEğitimlerEtkinliklerBelgelerİletişim
Bu internet sayfası Avrupa Birliği'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yayının içeriği Gürsu’ da İş Arayan Kadınların Tarımda İstihdam Edilmesinin Önündeki Engellerin Kaldırılması Projesi tarafından oluşturulmuş olup hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
© 2017 GÜRSU BELEDİYESİ
umitarslanoglu@hotmail.com Tel:2243715000